Trainers en Supervisoren Traject (STT)

Het Supervisoren Trainers Traject (STT) is een doorlopende verdiepende jaaropleiding en oefengroep die op uitnodiging van Double Healix eens per maand bijeenkomt.

Belangrijk: deelname aan deze training is uitsluitend op uitnodiging van Double Healix.

Praktische informatie:

Voor wie is de training geschikt?
Wat kan ik van de training verwachten?
Wat is allemaal inbegrepen?
Wat zijn de data van de opleiding?
Waar vindt de opleiding plaats, wat zijn de tijden, wat is het programma?
Wat is de financiële investering?
Voor wie is de training geschikt?

De opleiding is gedoeld voor trainers, coaches, therapeuten, pedagogen, maatschappijvernieuwers, wetenschappers, leidinggevenden en (aspirant) supervisoren, die al een Double Healix opleiding hebben genoten en zich verder willen verdiepen in het gedachtegoed en de MovieLearning methode. Voor mensen die in een diverse oefengroep willen leren en hun effectiviteit en zelfinzicht willen vergroten ten bate van hun werk, de opvoeding van kinderen, (partner)relaties en hun levenshouding in de maatschappelijke transities die we doormaken (waarbij de deelnemers wisselen van rol tussen leerling en leraar).

Deelname aan deze opleiding is op uitnodiging van Double Healix en is afhankelijk van mate van vooropleiding in Double Healix gedachtegoed, mate van zelfinzicht, kunnen omgaan met feedback, bereidheid zich op alle niveaus van het Double Healix model te scholen, en ook de samenstelling van de op dat moment lopende groep, die we beperkt willen houden (max 12 deelnemers). Denkniveau: HBO+

Wat kan ik van de training verwachten?

Doelen

 • Verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling aan de hand van het Double Healix gedachtegoed.
 • Nog beter in staat zijn om het Double Healix gedachtegoed toe te passen in je werk en leven.
 • De MovieLearning methode verder leren gebruiken in je werk.
 • De kwaliteit van je werk als trainer, coach, leider, maatschappijvernieuwer of supervisor verder verhogen teneinde organisaties, teams en (individuen in) de samenleving beter te kunnen ondersteunen en verrijken.
 • Wederzijdse inspiratie en verdieping (inclusief het bespreken van cases en eventuele dilemma’s in je werk). De trainers oefenen in trainen, de leidinggevenden in leidinggeven en teamdynamiek, de maatschappijvernieuwers in visieontwikkeling en de supervisoren in lesgeven en adviseren. En verder hopen we op alle mogelijke kruisbestuivingen tussen de disciplines.
 • Double Healix producten en diensten (helpen) ontwikkelen en testen.
 • Waar mogelijk: inspirerend en geïnspireerd het Double Healix gedachtegoed overbrengen en daarmee het Double Healix netwerk levend houden en uitbreiden.

Methode 

 • Met plezier leren van elkaar en met elkaar. 
 • In de ochtend verzorgt Manfred van Doorn masterclasses, begeleidt hij gesprekken en geeft demonstraties van Uiteenzettingen op de Mat. In de middag is Manfred meestal afwezig en wordt er met elkaar verder geoefend en verdiept.
 • De huidige supervisoren i.o rouleren dagvoorzitterschap en nemen de lead in presentaties en oefeningen.
 • Oefenen in het actief reproduceren van de kennis van het model en daarin les geven.
 • Kennis kan worden getoetst via korte presentaties door de trainers en soms door quizzes. 
 • Extern gefilmde trainingen over het Double Healix model en de MovieLearning methode (camera alleen gericht op jou als trainer) kunnen in de opleiding worden besproken.
 • Het is geen therapie (er kunnen therapeutische momenten zijn, maar de opleiding vervangt geen therapeutische behandeling).
 • Desgewenst kunnen de deelnemers natuurlijk aanvullend in intervisiegroepen bijeenkomen en hun kennis en vaardigheden met elkaar vergroten en dit terugkoppelen naar de groep.
 • Deelnemers zijn bereid tot commitment voor een jaar (aanwezigheid, presentaties geven, feedback geven & ontvangen, oefenen met Uiteenzettingen op de Mat, zelfstudie en andere bijdragen).
 • Deelnemers zijn bereid om aan verdieping van zelfkennis te werken; persoonlijke leerdoelen op te stellen en hieraan te werken.
 • Deelnemers zijn bereid om op alle niveaus van het Double Healix model hun inzicht te verdiepen (in zichzelf en in de wereld), met verschil in zwaartepunt en expertise.
Wat is allemaal inbegrepen?
 • Maandelijkse trainingsdagen, afwisselend op vrijdagen en zaterdagen, van 9:30 – 17:00 uur.
 • Begeleiding in de ochtend door internationaal leiderschapstrainer Manfred van Doorn.
 • Catering
Wat zijn de data van de opleiding?

Voor studiejaar 2022-2023:
– Zaterdag 10 september 2022

– Vrijdag 14 oktober 2022
– Zaterdag 12 november 2022
– Vrijdag 9 december 2022
– Zaterdag 14 januari 2023
– Vrijdag 10 februari 2023
– Zaterdag 11 maart 2023
– Vrijdag 14 april 2023
– Zaterdag 13 mei 2023
– Vrijdag 9 juni 2023

Waar vindt de opleiding plaats, wat zijn de tijden, wat is het programma?

Locatie
De opleiding vindt plaats bij Double Healix in Haarlem.
De ingang is op Hospeslaan 64, 2015 GL Haarlem.

Tijden
Het programma is van 9:30 – circa 17:00 uur
Inloop en zaal open vanaf 9:15 uur
Lunchpauze: 13:00 – 14:00 uur

Programma

 • De tien dagen per jaar zullen zo worden ingericht dat de persoonlijke leerdoelen worden gekoppeld aan het gedachtegoed en de MovieLearning methode. Aansluitend op wat zich aandient, zullen verschillende aspecten van een ontwikkelingsniveau of een spanningsveld worden behandeld en in masterclasses verdiept.
  Er is gelegenheid voor de deelnemers om een oefening Uiteenzettingen op de Mat te doen, of zelf te leiden.
 • Presentaties door de deelnemers aan de hand van filmfragmenten (MovieLearning), inclusief groepsfeedback, zijn eveneens een kernonderdeel van deze opleiding.
 • Er is ruimte voor het behandelen van keuze-onderwerpen. 
 • Er zal ook aandacht worden besteed aan de 4 driehoeken en 3 kruizen in het model.
 • Delen van het programma worden mede bepaald door de (leerbehoeften van de) deelnemers.
 • Houd rekening met voorstudie van circa 2 uur per trainingsdag.

Dagindeling

Ochtend onder leiding van Manfred van Doorn:

 • 9.30 -10.00 uur – check-in (mogelijk in de middag vervolgd)
 • 10.00-12.00 uur – toegepaste theorie per niveau , spanningsveld of belangstellingsgebied (door Manfred)
 • 12.00-13.00 uur – oefening Uiteenzettingen op de Mat, onder leiding van Manfred, of iemand die wil oefenen waarbij Manfred superviseert

Middag: intervisie karakter, een supervisor i.o is dagvoorzitter (Manfred is in principe afwezig):

 • 14.00-14.30 uur – optionele verdieping van de check-in 
 • mogelijk verdieping door mat-oefening of andere werkvormen onder leiding van supervisoren i.o. Marcel, Isodoor, Rozemarijn en Sabine
 • fragmenten behandelen in relatie tot een bepaald thema
 • producten / materialen / werkvormen ontwikkelen of testen
 • onderdelen worden verzorgd door de deelnemers onder begeleiding van de supervisoren i.o
 • afsluiting: circa 17:00 uur
Wat is de financiële investering?

Financiële investering:

 • Deelnemers die niet Double Healix gecertificeerd zijn, betalen € 2.500,- voor het eerste jaar, daarna elk volgend jaar steeds € 500,- minder tot het minimum van de onkostenvergoeding van €1000 per jaar (10 trainingsdagen).
 • Deelnemers die Double Healix gecertificeerd zijn, betalen het minimum van €1.000,- voor het hele jaar.
 • Supervisoren i.o. zijn vrijgesteld van een financiële bijdrage als ze al veel tijd en energie hebben geïnvesteerd in bijdragen aan Double Healix producten en netwerkinspanningen.
 • De prijzen zijn exclusief 21% BTW en jaarlijkse indexering vanwege inflatie.
 • Na elk jaar zal worden bekeken wat een optimale samenstelling van de leergroep kan zijn (max twaalf deelnemers, naast de supervisoren i.o)
 • Financiële commitment en betaling per jaar (betaling vooraf; geen restitutie bij afwezigheid).
 • Mocht van overheidswege een verbod komen op live bijeenkomsten, dan zoeken we naar alternatieven.

Het Double Healix model

Het Double Healix model biedt een unieke en integrale visie op de ontwikkeling van leiderschap. Hierin is zowel oog voor de persoon van leiders als voor de team-, organisatie- en maatschappelijke context waarin zij werken. We bieden een integrale benadering voor leiderschap en levenskunst.

Movielearning

We gebruiken in de opleiding een rijk palet aan leermethoden. Een methode die een centrale plek inneemt is MovieLearning: leren, oefenen en reflecteren aan de hand van inspirerende en krachtige filmbeelden.

Trainers

Ervaringen

Direct aanmelden of neem contact op

Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij spoedig contact met je op.

Zie hier de algemene voorwaarden van onze trainingen.

Sylvia

Je kunt ook even bellen: tel. 023-544 33 45

  Gerelateerde trainingen

  [:nl]Man walking to stairs.[:]
  Double Healix in a Day
  Op deze dag behandelen we de structuur van de grote verhalen waarin de mensheid door transformaties gaat: de ontwikkeling van…
  Lees meer
  Menu