Missie en visie

Iedere levensloop is een rijk verhaal met zowel unieke kenmerken als universele patronen. Double Healix wil bijdragen aan het tot bloei brengen van ieder levensverhaal. Met haar veelzijdige ontwikkelmodel wil ze helpen ervaarbaar maken hoeveel diepte er in elke gebeurtenis valt te beleven en hoeveel waarden erin meeklinken. Deze aandacht voor de unieke combinatie van universele kenmerken maakt het mogelijk om een brug te slaan tussen het individu (uniek) en de hele mensheid (universeel).

[:nl]artboard image[:]

Double Healix moedigt mensen aan om – vanuit hun unieke combinatie van universele eigenschappen – bij te dragen aan de samenleving als geheel. Door de verbinding te leggen tussen het unieke en het universele helpt Double Healix vorm te geven aan een meer duurzame en vreedzame manier van samenleven. Want als mensen zich gerespecteerd voelen in hun uniciteit en tegelijkertijd inzien hoeveel ze met elkaar gemeenschappelijk hebben, kan verwacht worden dat er minder destructieve conflicten in de wereld optreden.

Double Healix streeft naar een maatschappij waar innerlijke ontwikkeling, betekenisverlening en bijdragen aan het grotere geheel tot de hoogst mogelijk waarden behoren. Double Healix wil bijdragen aan wat zij een ‘ecologie van betekenis’ noemt. Dit is een samenleving waarin we onze behoeften op een zodanige manier bevredigen dat we daarmee de ontwikkelingsmogelijkheden  van andere en ook toekomstige levensvormen niet in gevaar brengen. Een belangrijke factor daarbij is de mogelijkheid om vervulling te ervaren met wat voorhanden is en met wat dienstbaar is aan het grotere geheel. Double Healix gaat uit van de overvloed die mogelijk is als we ontdekken dat minder meer kan zijn (minder materiële verspilling, meer delen en meer diepte en betekenis ervaren). Dit houdt in dat we nog beter leren te genieten van datgene wat er is en waarmee we volgende generaties niet belasten. Dat we leren meer te genieten van de dagelijkse bezigheden, maar ook dat we ambachtelijkheid en werkplezier in eer herstellen.

Ons team

Leer meer over onze organisatie en onze trainers.

arrow_forward

Blijf op de hoogte

Wil je informatie over onze trainingen, de nieuwste films die we analyseren, en de laatste ontwikkelingen bij Double Healix? Meld je aan voor de nieuwsbrief.


    Menu