Missie en visie

Iedere levensloop is een rijk verhaal met zowel unieke kenmerken als universele patronen. Double Healix wil bijdragen aan het tot bloei brengen van ieder levensverhaal.

Double Healix moedigt mensen aan om – vanuit hun unieke combinatie van universele eigenschappen – bij te dragen aan de samenleving als geheel. Door de verbinding te leggen tussen het unieke en het universele helpt Double Healix vorm te geven aan een meer duurzame en vreedzame manier van samenleven. Want als mensen zich gerespecteerd voelen in hun uniciteit en tegelijkertijd inzien hoeveel ze met elkaar gemeenschappelijk hebben, kan verwacht worden dat er minder destructieve conflicten in de wereld optreden.

Double Healix streeft naar een maatschappij waar innerlijke ontwikkeling, betekenisverlening en bijdragen aan het grotere geheel tot de hoogst mogelijk waarden behoren. Double Healix wil bijdragen aan wat zij een ‘ecologie van betekenis’ noemt. Dit is een samenleving waarin we onze behoeften op een zodanige manier bevredigen dat we daarmee de ontwikkelingsmogelijkheden van andere en ook toekomstige levensvormen niet in gevaar brengen. Een belangrijke factor daarbij is de mogelijkheid om vervulling te ervaren met wat voorhanden is en met wat dienstbaar is aan het grotere geheel. Double Healix gaat uit van de overvloed die mogelijk is als we ontdekken dat minder meer kan zijn (minder materiële verspilling, meer delen en meer diepte en betekenis ervaren). Dit houdt in dat we nog beter leren te genieten van datgene wat er is en waarmee we volgende generaties niet belasten. Dat we leren meer te genieten van de dagelijkse bezigheden, maar ook dat we ambachtelijkheid en werkplezier in eer herstellen.

Ons team

Leer meer over onze organisatie en onze trainers.

arrow_forward

Hoewel ons werk zich vooral landelijk en internationaal afspeelt, willen we ook van betekenis zijn voor de buurt. Het is duidelijk dat lokale initiatieven en communities van groot belang zijn om voldoende tegenwicht te bieden tegen de toenemende globalistische tendensen.
Je zult ons niet snel op een buurtfeest aantreffen, maar we steunen van harte verschillende wijkprojecten en zijn ons eigen initiatief gestart: Een wildpluktuin voor de hele buurt. De wijkkrant schreef er een beeldend stukje over:

Menu