Opvoeding

De manier waarop we als opvoeders de basale behoeften van kinderen vervullen, is in grote mate bepalend voor wie ze zijn en zullen worden. Als opvoeders zoeken we naar de best passende antwoorden op de behoeften die er bij kinderen leven. Het gaat daarbij niet om kant-en-klare recepten. Opvoeden is ook omgaan met tegenstrijdigheden in de behoeften van het kind en die van onszelf. Het gaat steeds om het vinden van een optimale balans en verzoening.

Double Healix voor opvoeding

Om een compleet beeld te kunnen geven hebben we de fundamentele behoeften van kinderen gegroepeerd en in de twaalf fasen van het Double Healix model geplaatst. Daarmee wordt ook de verhouding met de verschillende ontwikkelingsfasen beter inzichtelijk. En door de behoeften op een cirkel te plaatsen, wordt meteen duidelijk hoe de spanningsvelden tussen de behoeften liggen.

Goed leren opvoeden is meteen ook goed leren leidinggeven. Door de niveaus van het Double Healix model te gebruiken kunnen we een parallel trekken tussen opvoeding, volwassen gedrag en leiderschap.

Behoeften en fasen

De behoeften van een kind zijn beter te begrijpen als ze in het perspectief van de ontwikkelingsfasen worden gezien. We geven een overzicht van kinderlijke behoeften en van spanningsvelden in de opvoeding aan de hand van heldere voorbeelden uit speelfilms, documentaires en home video’s.

Opvoedbalansen

Double Healix heeft zes online MovieLearning courses ontwikkeld over de Opvoedbalansen. De courses behandelen de zes belangrijkste spanningsvelden in de menselijke ziel, zoals die gevonden worden in verschillende soorten onderzoek (cultureel vergelijkend onderzoek van bijvoorbeeld Fons Trompenaars en het persoonlijkheidsonderzoek van de Hexaco). Als je alle zes courses volgt, krijg je een goede indruk van welke spanningsvelden elk mens, en dus ook elke opvoeder en elke jeugdige moet zien te hanteren.

In elk van de courses beginnen we met een hoofdstuk over lastige opvoedsituaties die betrekking hebben op een van de zes balansen. In hoofdstuk 2 gaan we dieper in op de ontwikkelingspsychologie bij elke balans. In het laatste hoofdstuk behandelen we de afweermechanismen die er bij de opvoedbalansen zichtbaar worden en waar we als opvoeder een antwoord op zoeken. Zie hieronder voor de link naar de MovieLearning courses.

Blended learning

De online courses over de Opvoedbalansen kunnen geheel op zichzelf worden bestudeerd. Double Healix heeft ook verschillende Opvoedbalans-trajecten uitgevoerd die een blended learning betroffen van zowel online als live trainingen.
Onlangs hebben we bijvoorbeeld twee blended MovieLearning trajecten bij Levvel Jeugdzorg succesvol afgerond (zie onderaan de referentie van Mariënne Verhoef, lid Raad van Bestuur Stichting Levvel).

MovieLearning courses Opvoedbalansen

Referenties & testimonials

Ons aanbod

Trainingen

Voor opvoeders,
jeugdzorgprofessionals en beleidsmakers

Boek / Poster

Ons uitgebreide boek Zin In Opvoeden
of de samenvatting ervan op een poster

Online courses

MovieLearning courses over kinderlijke
ontwikkeling en opvoeding

Menu