Opvoeding

Om een kind goed te kunnen opvoeden, is het de kunst om aan te voelen wat zijn of haar behoeften zijn en wat een passend antwoord van opvoeders kan zijn.

Double Healix voor opvoeding

Om een compleet beeld te kunnen geven hebben we de fundamentele behoeften van kinderen gegroepeerd en in de twaalf fasen van het Double Healix model geplaatst. Daarmee wordt ook de verhouding met de verschillende ontwikkelingsfasen beter inzichtelijk. En door de behoeften op een cirkel te plaatsen, wordt meteen duidelijk hoe de spanningsvelden tussen de behoeften liggen. Goed leren opvoeden is meteen ook goed leren leidinggeven. Door de niveaus van het Double Healix model te gebruiken kunnen we een parallel trekken tussen opvoeding, volwassen gedrag en leiderschap.

Behoeften

Een overzicht van kinderlijke behoeften aan de hand van heldere voorbeelden uit speelfilms, documentaires en home video’s.

Fasen

De behoeften van een kind zijn beter te begrijpen als ze in het perspectief van de ontwikkelingsfasen worden gezien.

Opvoeden

De manier waarop we als opvoeders de basale behoeften van kinderen vervullen, is in grote mate bepalend voor wie ze zijn en zullen worden. Als opvoeders zoeken we naar de best passende antwoorden op de behoeften die er bij kinderen leven. Het gaat daarbij niet om kant-en-klare recepten. Opvoeden is ook omgaan met tegenstrijdigheden in de behoeften van het kind en die van onszelf. Het gaat steeds om het vinden van een optimale balans en verzoening.

MovieLearning courses

We zijn voor elk van de 12 basale kinderlijke behoeften aparte MovieLearning courses aan het maken. De eerste vijf delen staan klaar op het MovieLearning leerplatform.

Referenties & testimonials

Ons aanbod

Trainingen

Voor opvoeders,
jeugdzorgprofessionals en beleidsmakers

Boek / Poster

Ons uitgebreide boek Zin In Opvoeden
of de samenvatting ervan op een poster

Online courses

MovieLearning courses over kinderlijke
ontwikkeling en opvoeding

Menu