Opvoeding

Double Healix voor opvoeding

Om een kind goed te kunnen opvoeden, is het de kunst om aan te voelen wat zijn of haar behoeften zijn en wat een passend antwoord  van opvoeders kan zijn. Om een compleet beeld te kunnen geven hebben we de fundamentele behoeften van kinderen gegroepeerd en in de twaalf fasen van het Double Healix model geplaatst. 

Daarmee wordt ook de verhouding met de verschillende ontwikkelingsfasen beter inzichtelijk. En door de behoeften op een cirkel te plaatsen, wordt meteen duidelijk hoe de spanningsvelden tussen de behoeften liggen.
Goed leren opvoeden is meteen ook goed leren leidinggeven. Door de niveaus van het Double Healix model te gebruiken kunnen we een parallel trekken tussen opvoeding, volwassen gedrag en leiderschap.

Ervaringen

MovieLearning courses Veelzijdig Opvoeden

We zijn voor elk van de 12 basale kinderlijke behoeften aparte MovieLearning courses aan het maken. De eerste vijf delen staan klaar op het MovieLearning leerplatform.

Deel 1: Vertrouwen en hechting

De meest basale behoefte van kinderen is om zich welkom te voelen, een plek te hebben en om ergens bij te horen. Als aan die basale behoefte wordt voldaan, dan ontwikkelen ze het vermogen tot hechting en het vertrouwen dat het leven goed is.
Als kinderen zich welkom voelen met al hun talenten én onvolkomenheden, kunnen ze vertrouwen leren hebben en gaandeweg geven, aan zichzelf en aan mensen om zich heen.

Deel 2: Actie, ruimte innemen en verantwoordelijkheid

Deze cursus gaat over de behoefte van kinderen om ruimte in te nemen, te bewegen, zich te manifesteren, te botsen en actie te ondernemen. Hoe beter we kinderen daarbij leren zelf oplossingen te bedenken en daarbij ook hun grenzen op te zoeken, hoe beter we hen voorbereiden om later als volwassene het eigen leven vorm te geven, doelen waar te maken en verantwoordelijkheid te nemen.

Deel 3: Voeding en harmonie

Deze cursus gaat over de behoefte van kinderen om gevoed en verzadigd te worden. We kunnen kinderen helpen om weerstand op te bouwen door een gezond gevoel voor honger en verzadiging te ontwikkelen. Ook psychische ‘voeding’ komt ruim aan bod. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over aangeraakt en aangevoeld worden, en deel mogen zijn van een harmonieuze groep.

Deel 4: Spelen en leren

Deze cursus gaat over de behoefte aan spelen en leren. Daarbij zal het gaan over creativiteit, speelsheid, humor en relativeringsvermogen, maar ook over het imiteren en spiegelen van voorbeelden. Het kind komt wat losser van de ouders en ontwikkelt zich als individu. Bij kinderen zijn spelen en leren nog onlosmakelijk met elkaar verbonden. We laten in deze cursus zien welke verschillende functies spelen heeft voor de ontwikkeling van een kind.

Deel 5: Veiligheid en Zekerheid (under construction)

Deze cursus gaat over de behoefte aan zekerheid en veiligheid bij kinderen. Die behoefte staat centraal in de vijfde fase van het Double Healix model, die we de Selectiedrempel noemen. 

In de mythische Reis van de Held is de Selectiedrempel de fase waarin de held(in) zich voor het eerst echt moet bewijzen ten opzichte van de machthebbers: mag hij of zij erbij horen of niet? Deze mythische fase beleeft het kind letterlijk bijvoorbeeld als het voor het eerst naar school gaat en er ineens de vraag is of het geaccepteerd zal worden door de vreemde buitenwereld.

Ons aanbod

Naast de online courses geven we ook live presentaties. Liever lezen? Kijk dan eens naar het boek of de poster.

Trainingen en seminars

Double Healix verzorgt met name voor de pleegzorg trainingen voor pedagogen, maatschappelijke werkers, jeugdhulpspecialisten, pleeghouders en gezinshuisouders. De trajecten zijn in principe altijd ‘blended’: een combinatie van training, intervisie en onlineMovieLearning.

Zin In Opvoeden

Boek: Het uitgebreide boek over kinderlijke behoeften en de interventies die je als opvoeder kunt doen om de ontwikkeling van die behoeften bij kinderen op een gezonde manier te ondersteunen.

Poster Zin in Opvoeden

De poster geeft een overzicht van de belangrijkste kinderlijke behoeften en de bijpassende opvoedingsvaardigheden in het licht van de ontwikkeling naar een duurzame levenswijze.

Blijf op de hoogte

Wil je informatie over onze trainingen, de nieuwste films die we analyseren, en de laatste ontwikkelingen bij Double Healix? Meld je aan voor de nieuwsbrief.


    Wil je meer weten over onze online courses?

    Zoals onze nieuwe course over Vrouwelijk Leiderschap? Ga naar MovieLearning en ontdek meer!

    Menu