Ontwikkeling van Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk leiderschap gaat om het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor je eigen leven, je keuzes en je acties. Ontdek de krachtige wereld van persoonlijk leiderschap en hoe je dit bij jezelf naar een hoger niveau brengt.

Wat is persoonlijk leiderschap?

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Deze stelling geeft goed weer dat persoonlijk leiderschap betekent dat je de verantwoordelijkheid neemt over je eigen ontwikkeling. En dat je met het verbeteren van je eigen functioneren ook een positieve invloed hebt op je omgeving.
Zelfreflectie en zelfinzicht zijn daarbij essentieel: inzicht in je kwaliteiten, je drijfveren,  je bijdragen, je blinde vlekken en afweren, en inzicht in wat je uit balans brengt en hoe je die balans kunt herstellen.

Wil je meer leren over de manier waarop Double Healix jou kan ondersteunen bij de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap? Dan ben je hier op het juiste adres.

Wat komt er kijken bij persoonlijk leiderschap & persoonlijke ontwikkeling?

Bij persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling komen veel verschillende competenties kijken. Dit zijn de 12 groepen competenties die de basis vormen van persoonlijk leiderschap:

 1. Flexibel en intuïtief
  Het vermogen om zich soepel aan te passen aan veranderende situaties en snel en instinctief te handelen zonder vast te houden aan rigide plannen. Dat begint met een onderliggend vertrouwen, maar het toont zich ook in het vermogen om de eigen generatieve intuïtie aan te spreken.
 1. Daadkrachtig en assertief
  Het vermogen om proactief te zijn en krachtig op te treden bij het nastreven van doelen en het oplossen van problemen. Dit omvat het nemen van initiatief, het tonen van vastberadenheid en het assertief communiceren van standpunten en behoeften, zonder aarzeling of terughoudendheid.
 1. Volhardend en optimistisch
  Het vermogen om moeilijke taken en uitdagingen aan te gaan met doorzettingsvermogen en een positieve instelling. Dit omvat het vasthouden aan doelen, zelfs in moeilijke tijden, het actief zoeken naar oplossingen en mogelijkheden, en het bewust zijn van de kracht van positieve gedachten en attitudes.
 1. Lerend en creatief
  Een nieuwsgierige en open houding hebben ten opzichte van leren en experimenteren, evenals het vermogen om originele en innovatieve oplossingen te bedenken. Dit omvat het actief zoeken naar nieuwe kennis en vaardigheden, het flexibel omgaan met verandering en het stimuleren van creativiteit en verbeeldingskracht.
 1. Resultaatgericht en ambitieus
  Gericht zijn op het behalen van meetbare resultaten en het nastreven van persoonlijke en professionele doelen met vastberadenheid en toewijding. Dit omvat het stellen van duidelijke doelen, het stellen van prioriteiten en het vasthouden aan een plan van aanpak om succes te behalen.
 1. Stralend en enthousiast
  Het vermogen om anderen te inspireren en te motiveren door een positieve en energieke houding uit te stralen. Dit omvat het tonen van enthousiasme voor taken en projecten, het aanwakkeren van de passie van anderen en het zelfverzekerd en charismatisch zijn in sociale interacties.
 1. Betrouwbaar en ordegericht
  het vermogen om te plannen, om je aan voornemens en afspraken te houden en om gevoel voor detail te hebben en toe te passen. Het gaat hier ook om het vermogen naar binnen te keren en op jezelf te reflecteren. De competentie is verwant aan ‘conscientiousness’ en als zodanig een belangrijke trek voor leiders.
 1. Empathisch en geduldig
  Het vermogen om zich in te leven in de emoties en perspectieven van anderen en om tolerantie en begrip te tonen, zelfs in uitdagende situaties. Dit omvat het luisteren naar anderen, het tonen van geduld en compassie, en het respecteren van diversiteit en verschillende standpunten.
 1. Realistisch en analytisch
  Het vermogen om gebeurtenissen ‘uit elkaar te pluizen’, te analyseren, en daar realistisch-kritisch op te reflecteren. Het hangt samen met competenties als ‘de vinger op de zere plek kunnen leggen’, om pijnlijke besluiten te kunnen nemen en met processen te stoppen.
 1. Gedreven en doelgericht
  Een sterke motivatie hebben om specifieke doelen te bereiken en vastberadenheid tonen in het nastreven van deze doelen. Dit omvat het stellen van ambitieuze doelen, het ontwikkelen van een duidelijk actieplan en het vasthouden aan deze plannen, zelfs tijdens uitdagingen.
 1. Moedig en integer
  Het vermogen om morele principes te vertalen in gewetensvol, bezield handelen. Het gaat dan om vaak moeilijk weegbare principes die rekening houden met lange termijn waarde in tegenstelling tot korte termijn winst.
 1. Dankbaar en dienstbaar
  Daarmee bedoelen we het vermogen om met sensitiviteit en dienstbaarheid af te stemmen op klanten of andere belanghebbenden in de omgeving. Verwant hieraan is het vermogen om dankbaarheid te ervaren en te tonen.

Waarom zijn persoonlijk leiderschap & persoonlijke ontwikkeling belangrijk?

De wereld ondergaat voortdurend veranderingen, zowel op economisch, technologisch als sociaal gebied. De complexe en onzekere wereld van vandaag vraagt om sterke bottom-up leiders. Er is dus behoefte aan mensen die in staat zijn om zelfstandig te denken, initiatief te nemen en zichzelf te leiden.

Persoonlijk leiderschap verrijkt je leven op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Zoals hierboven is beschreven, stellen persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling je in staat om de regie te nemen over je eigen leven, je potentieel te maximaliseren en succesvol te zijn op diverse vlakken. Bovendien helpt het je om effectief met anderen om te gaan, te inspireren en bij te dragen aan positieve veranderingen om je heen.

Hoe kan ik persoonlijk leiderschap verder ontwikkelen?

Er zijn talloze manieren om te leren over persoonlijk leiderschap en dit verder te ontwikkelen. Van het lezen van boeken, het beluisteren van podcasts tot het bezoeken van evenementen en het volgen van trainingen. De wereld heeft momenteel een sterke behoefte aan leiderschap, waardoor het aanbod dan ook groot is.

Double Healix verzorgt trainingen en online cursussen om mensen en organisaties te ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, teamsamenwerking, organisatieleiderschap, mensheidsontwikkeling en de ontwikkeling van mystiek bewustzijn. Onze trainingen zijn geschikt voor maatschappelijk geïnteresseerde mensen die hun kritisch denken willen trainen en willen oefenen in het benaderen van de wereld vanuit verschillende perspectieven.

Persoonlijk leiderschap volgens het Double Healix gedachtegoed

Double Healix biedt een aantal richtlijnen voor persoonlijke ontwikkeling. De eerste richtlijn is dat je het leven het best vanuit spanningsvelden en paradoxen kunt benaderen (dat is de betekenis van het woord ‘Double’). Vanuit die gedachte is het logisch om óók te zeggen: verbeter jezelf, begin bij de wereld. Met andere woorden: persoonlijk leiderschap kun je ook ontwikkelen door direct ergens mee aan het werk te gaan en al doende te leren. Het suggereert dat de wereld en jijzelf zo nauw verbonden zijn dat je altijd aan beide tegelijk werkt. Op die manier kun je komen tot win-win  denken. Je beseft dan dat je jezelf alleen echt kunt verrijken als je de wereld ook verrijkt en vice versa.

Denken in spanningsvelden

Denken in spanningsvelden

Dit denken in tegenstellingen en spanningsvelden is niet zomaar een leuk trucje. Het is de kern van persoonlijk leiderschap. Immers, de wereld is niet zo eenduidig als we onszelf of elkaar vaak proberen wijs te maken. Bijvoorbeeld: het veelgehoorde advies ‘geef nooit op’ klinkt logisch en aanmoedigend, maar het is een riskante halve waarheid. Want als je jezelf gebalanceerd wilt ontwikkelen, moet je ook met veel zaken kunnen stoppen.

Stel, je kiest voor jezelf een doel dat je wilt bereiken. Bijvoorbeeld een betere gezondheid ontwikkelen. Dan betekent dit dat je veel ongezonde gewoontes moet opgeven. Maar het gaat verder: het kan blijken dat je onderweg een verkeerde keuze hebt gemaakt. Je dacht bijvoorbeeld dat je een betere gezondheid zou ontwikkelen door marathons te lopen. Halverwege blijkt dat je lijf daar niet voor is gebouwd. ‘Geef nooit op’ is dan een gevaarlijk advies. Hoewel doorzettingsvermogen een goede eigenschap is die bij persoonlijk leiderschap hoort, geldt dit ook voor zelfreflectie en aanpassingsvermogen. Het is belangrijk om te ontdekken wat je wel en wat je niet gaat opgeven. Het is dus altijd ‘double’. Het gaat om het leren herkennen van spanningsvelden, deze verdiept beleven en goed kunnen hanteren. Als je leert daarin de juiste keuzes te maken, ben je bezig met het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap.

Herkennen van patronen

Herkennen van patronen

Een tweede richtlijn die daarmee verband houdt, is het gegeven dat je altijd op reis bent. In dat verhaal zullen er dus momenten zijn waarop je niet moet opgeven en – vaak verderop in de reis – momenten waarop je gedwongen wordt om wel op te geven. Persoonlijk leiderschap kan dus het best worden begrepen als een proces in de tijd, het is een ontwikkelingsweg. Daarom is het belangrijk te leren omgaan met altijd veranderende omstandigheden, in jezelf en in de wereld. Die veranderende omstandigheden voltrekken zich niet willekeurig. Velen zijn ons voorgegaan waardoor we de basale patronen kunnen leren herkennen. Elke fase van de reis vraagt om andere vaardigheden, elke positie kent zijn tegenhanger. Patroonherkenning is dus net zo belangrijk als het hanteren van tegenstellingen.

Het eerste patroon van de reis is dat het een lijn is van begin naar eind. De grootste lijn van het individu is die van geboorte naar dood. Maar ook projecten kennen een tijdlijn die je voor persoonlijk leiderschap kunt bestuderen. Als je nog wat verder inzoomt, dan zie je dat er ook cyclisch terugkerende processen zijn, zoals de seizoenen, maar ook telkens terugkerende tests en triomfen, verliezen en herstelfases. Dat is de cirkel van het leven. Als het je lukt om in die herhalende processen rijper te worden, dan opent de cirkel zich in een opwaartse spiraal. Vergelijkbare processen keren cyclisch terug, maar jij bent in staat om door de opgedane ervaringen meer complexiteit en diepte te ervaren.

Jezelf ontwikkelen op diverse niveaus

Jezelf ontwikkelen op diverse niveaus

En daarmee komen we bij de derde richtlijn waarmee je rekening kunt leren houden als je jouw persoonlijk leiderschap verder wilt ontwikkelen. Dat gaat om de vraag: op welk niveau wil je jezelf ontwikkelen? Voor een deel gaat persoonlijk leiderschap om het goed in contact zijn met je eigen lichaam en je basisbehoeften. Goed ademen, gezond eten en bewegen, erkenning krijgen en op een prettige manier worden aangeraakt. Dat geldt altijd, ook voor de hoogst ontwikkelde leider. Maar hoger ontwikkeld persoonlijk leiderschap betekent dat je een ladder beklimt die steeds meer complexiteit bereikt. En als die ladder een wenteltrap is, dan komen we bij het beeld van de Healix: de opwaartse, helende spiraal van persoonlijk leiderschap. Deze begint bij je eigen gezondheid en eindigt bij het bijdragen aan de gezondheid van de aarde, misschien zelfs van de kosmos.

De klimtocht brengt ons van behoeften naar driften, persoonlijkheidstypen en drijfveren. En van daaruit naar competenties, relationele vaardigheden, opvoedvaardigheden, teamleiderschap en strategie ontwikkeling. En van lokaal beleid groeien we naar betrokkenheid bij mondiale ontwikkelingen. Het is een opwaartse spiraal die steeds meer van ons vraagt, maar ook steeds meer aan ons geeft.

Inzicht in de bouwstenen op basale niveaus kan je helpen om de complexiteit op hogere niveaus beter te begrijpen en hanteren. Deze bouwstenen kunnen je helpen als checklist bij je ontwikkeling: – welke behoeften hebben extra aandacht nodig,

 • welke drijfveren wil ik versterken,
 • hoe kan ik mijn competenties zo goed mogelijk balanceren,
 • wat heeft mijn team nodig,
 • wat speelt er in onze organisatie, in de samenleving,
 • wat speelt er in de wereld,
 • en hoe kan ik optimaal bijdragen?

Kennis van de cyclische reis kan je helpen anticiperen op belangrijke fase-overgangen en sprongen in niveaus. Het bewust hanteren van spanningsvelden helpt je om meer begrip te ontwikkelen voor je tegenspelers. En het leren uithouden van tegenstellingen helpt je bij het versterken van je persoonlijk leiderschap.

Persoonlijk leiderschap en teamwork

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’ Teamwork was de belangrijkste vaardigheid die ons uit het stenen tijdperk heeft helpen ontsnappen. En nu, achtduizend jaar later, in het informatietijdperk, is het nog steeds de nummer één vaardigheid die we nodig hebben om wezenlijk vooruit te komen. Teamontwikkeling heeft effect naar vele kanten. Het helpt het team zelf beter te functioneren en vergroot de zelfkennis en sociale vaardigheden van de individuele leden. Juist omdat de komende tijd veel nieuwe vormen van samenwerking zal vragen, in teams, communities of regio’s, is het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap binnen teamwork van groot belang.

Het gaat er daarbij niet alleen om dat je je eigen kwaliteiten goed kent, maar ook die van je teamgenoten. Dan is het mogelijk om ieders vaardigheden op het juiste moment en in de juiste teamfase in te zetten en hulp te zoeken als  kwaliteiten ontbreken. Daarnaast heeft een goed werkend team impact op de grotere organisatie en kan daarmee een betekenisvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Wil jij ook meer synergie bereiken met je team? Ontdek dan onze trainingen teamontwikkeling.

Voorbeelden van persoonlijk leiderschap & persoonlijke ontwikkeling

Misschien wel één van de meest effectieve manieren om te leren is door te kijken naar inspirerende voorbeelden uit speelfilms en documentaires. Het is niet voor niks dat rolmodellen zo’n belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Als je op zoek bent naar inspiratie en voorbeelden van persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling in de praktijk, volg dan een live training of online training van Double Healix. Verdiep en versterk jouw persoonlijk leiderschap aan de hand van de beste voorbeelden uit films. Een uiterst effectieve en attractieve manier van kennis en vaardigheden eigen maken.

De visuele en emotionele impact van films is namelijk groot. Aan de hand van filmvoorbeelden kunnen we ons gemakkelijker inleven in bepaalde situaties en personages. Hierdoor zijn we als mens in staat om praktijkgericht te leren en ideeën op te doen voor de aanpak van vergelijkbare situaties. Bovendien stimuleren films onze verbeeldingskracht en creativiteit. Zo gaat er vaak een nieuwe wereld open en presenteren zich nieuwe ideeën.

Live trainingen over persoonlijk leiderschap

Wil je deelnemen aan een effectieve live training op het gebied van persoonlijk leiderschap & persoonlijke ontwikkeling? Onze trainingen zijn in principe zowel via open inschrijving te volgen als incompany aan te vragen. We hebben ook ruime ervaring in het ontwerpen en uitvoeren van uitgebreide Management Development-trajecten en denken graag met je mee. Bekijk hier al onze live trainingen over persoonlijk leiderschap & persoonlijke ontwikkeling.

Waarom een live leiderschapstraining van Double Healix?

 • Hooggewaardeerde live trainingen van experts over persoonlijke ontwikkeling
 • Op basis van het Double Healix model
 • Leer denken in spanningsvelden
 • Leer aan de hand van inspirerende voorbeelden uit speelfilms
 • Word aantoonbaar sterker én beter uitgerust voor de uitdagingen in je leven
 • Zowel via open inschrijving te volgen als incompany aan te vragen
 • Voor zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling
 • Double Healix heeft ook  ruime ervaring in het ontwerpen en uitvoeren van uitgebreide maatwerk Management Development-trajecten

Online cursussen persoonlijk leiderschap

MovieLearning is hét e-learning platform van Double Healix met inspirerende, online cursussen gebaseerd op filmvoorbeelden. Op het MovieLearning platform volg je diverse online cursussen over persoonlijk leiderschap. Van een cursus competentieontwikkeling tot een cursus vrouwelijk leiderschap. Alle e-learnings helpen jou verder in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Met uren aan waardevolle kennis, oefeningen en videovoorbeelden uit inspirerende films. Ontdek hier onze online cursussen over leiderschap.

Waarom een e-learning van MovieLearning?

 • Hooggewaardeerde e-learnings over persoonlijke ontwikkeling
 • Op basis van het Double Healix model;
 • Leer denken in spanningsvelden
 • Leer aan de hand van inspirerende voorbeelden uit speelfilms
 • Word aantoonbaar sterker én beter uitgerust voor de uitdagingen in je leven
 • Zowel gericht op kennisverwerving als op praktische oefeningen
 • Kwalitatieve online cursussen voor een betaalbare prijs
 • Kies voor 3 maanden, 6 maanden of één jaar toegang
 • Voor zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling
Menu