Sabine den Hartog

Sabine is haar loopbaan gestart als Arbeids- & Organisatie deskundige bij KLM Arbo Services. Afgestudeerd in de functieleer psychologie, volgde zij in de eerste jaren van haar loopbaan de postdoctorale opleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundige die zij cum laude afrondde. Na een aantal jaren bij Accenture is ze gaan werken voor ABN Amro. Bij al die functies hield ze zich bezig met de menselijke kant van (grootschalige) projecten, zoals IT implementaties, het begeleiden van reorganisaties, het realiseren van strategische verandertrajecten en leiderschapsontwikkeling. In 2008 hield Sabine zich bezig met de cultuurintegratie van ABN Amro bank met Fortis. Ze heeft gewerkt aan het corporate project voor het ontwerp van nieuwe values en leiderschapsprogramma’s, en was daarnaast verantwoordelijk voor de cultuurintegratie van de Retail banken in Nederland.
Vanaf 2009 doet zij zelfstandig en in samenwerking waar haar hart het meeste ligt: begeleiden van organisaties of afdelingen door een verandering, met de focus op menselijk gedrag, samenwerken, leiderschap, cultuur en groepsdynamica. Vanaf 2019 werkt zij samen met Double Healix. Ze is gecertificeerd in Theory U, Holacracy, Barrett Cultural Transformation Tool,  Spiral Dynamics en het Double Healix Leiderschapsmodel.
Sabine voegt haar natuurlijke wijsheid en gevoel voor sociale interactie samen met veel kennis en ervaring in het bedrijfsleven. Zij kan scherp waarnemen en op een tactvolle manier adviseren en verhelderen.

Menu