Begrip bevorderen in complexe gesprekken ***** Leren met filmfragmenten

Als gespreksleider help je anderen stap voor stap verder te komen in een bijeenkomst over lastige en vaak gevoelige onderwerpen. Het overkomt iedere facilitator dat mensen tijdens het gesprek langs elkaar heen praten. Vaak komt dat doordat ze vanuit verschillende gespreksniveaus praten. In deze training leer je aan de hand van heldere en aansprekende filmfragmenten die niveaus te herkennen en de gesprekspartners weer op hetzelfde niveau te krijgen.

De één kan argumenteren vanuit persoonlijke behoefte, terwijl een ander reageert vanuit de onderlinge dynamiek, en een derde geeft een mening op basis van zijn maatschappijvisie. In één persoon zie je deze niveaus meestal verweven, wat het lastig kan maken om elkaar te begrijpen. Het is voor de gespreksleider belangrijk om de niveaus van elkaar te onderscheiden en op het juiste niveau te interveniëren zodat je de deelnemers aan een gesprek weer bij elkaar kunt brengen.

Als facilitator van groepsgesprekken ben je neutraal wat betreft de inhoud. Ondertussen speel je wel een leidende rol in de voortgang van het gesprek en werk je naar een uitkomst. Dit kan in gevaar komen wanneer mensen langs elkaar heen praten. In deze training leer je:

 • zes gespreksniveaus van elkaar te onderscheiden
 • herkennen vanuit welk niveau iemand spreekt en hoe je hierop kunt interveniëren
 • de verbinding te leggen tussen de niveaus
 • een gesprek tot een goede conclusie te leiden op het niveau dat relevant is voor het onderwerp

Tijdens de training oefenen we dit aan de hand casuïstiek en met de beste voorbeelden uit speelfilms en documentaires.

Niveaus binnen gespreksvoering

We onderscheiden in deze training zes niveaus die tijdens gesprekken vaak in een mix voorkomen:

Maatschappij en beleid
Organisaties en systemen
Teams en groepen
Persoonlijke competenties
Driften, typen en afweervormen
Basale behoeften
Maatschappij en beleid

Dit is het overkoepelende niveau van gespreksvoering, waarbij mensen argumenten aanhalen die raken aan maatschappelijk belang of beleidsvoering. Vaak is dit waarde- of politiek gedreven met onderwerpen als vrijheid, gelijkwaardigheid of publiek versus privaat. Er is een sterk verband tussen hoe deze waarden cultureel verankerd zijn en wat iemands persoonlijke waarden zijn. Een maatschappij-cultuur is immers een optelsom van de persoonlijke waarden van een bevolking.

Organisaties en systemen

Als we inzoomen zien we de cultuur van een organisatie (‘Zo doen of vinden wij dat hier’). Dan hebben we het over een cultuur binnen een ministerie of politieke partij, maar ook over een ngo of een organisatie waar winst belangrijk is. En we zien systemen, waarmee zowel menselijke interacties bedoeld worden, als technische of organisatorische systemen. Beide hebben een sterke conserverende drang: ze willen zichzelf in stand houden. Mensen zijn daardoor snel geneigd om ze als gegeven te beschouwen. Deels is dat terecht, omdat het veranderen van een systeem een fundamentele aanpak vereist.

Teams en groepen

Als we nog iets verder inzoomen, komen we op het niveau van teams en groepen. Hierbij gaat het om de dynamiek binnen de gespreksgroep die je begeleidt. De persoonlijke invloed van ieder individu wordt zichtbaar. Wat soms verborgen blijft is hoe de teamdynamiek meestuurt in een gesprek. Welke rollen nemen de gesprekspartners aan, en hoe is dat van invloed op de dialoog? In welke fase verkeert het gesprek en wat is er daarom nu nodig? Wie pakt er leiderschap, en wat is er van diegene nodig om het gesprek vlot te trekken?

Persoonlijke competenties

Voor ieder individu kunnen we nog drie niveaus onderscheiden. Het niveau van de competenties gaat over iemands (gespreks)kwaliteiten. Kan iemand goed luisteren? Of juist goed debatteren? Is iemand een verbinder of meer een veranderaar? Het in kaart brengen van de competenties van de groepsleden kan je als facilitator helpen om de deelnemers aan een gesprek goed in te zetten. Daarbij is het belangrijk om te zien of er beargumenteerd wordt vanuit persoonlijke kwaliteiten, of juist het gebrek daar aan. 

Driften, typen en afweervormen

Als je onder de competenties kijkt, dan kom je bij de menselijke typologie. Deze is moeilijker verklaarbaar (‘Zo ben ik nou eenmaal’), en dat is ook niet noodzakelijk tijdens een werkgerelateerde dialoog. Het is echter wel belangrijk om te weten vanuit welk type persoonlijkheid iemand reageert en wat de bijbehorende afweervormen zijn. Zo kan bijvoorbeeld het type ‘idealist’ monomaan worden en niet meer open staan voor andere denkbeelden. Een interventie van een facilitator kan hem helpen van perspectief te wisselen.

Basale behoeften

Het laatste niveau is dat van onze universele menselijke basale behoeften. Om enkele voorbeelden te noemen: de behoefte aan veiligheid in de groep, de behoefte jezelf te kunnen uiten, de behoefte aan een doel en de behoefte anderen te kunnen helpen. Het is de kunst voor de gespreksleider deze behoeften voor iedere deelnemer te zien en onderkennen, juist omdat ze zo basaal zijn. Dit geldt niet alleen voor ieder individu, maar ook t.a.v. interventies waar de hele groep baat bij heeft, zoals ‘elkaar uit laten spreken’, ‘luisteren naar onderliggende emoties’ en ‘op tijd pauzeren’. Voldoende voorzien in deze basale behoeften maakt dat er ruimte is voor de inhoud.

Het Double Healix model

Het Double Healix model biedt een unieke en integrale visie op de ontwikkeling van persoonlijk-, team- en organisatieleiderschap. Hierbij is oog voor de maatschappelijke context en de transformatie waarin we ons zowel lokaal als wereldwijd bevinden.

Nadere informatie

Voor wie is de training geschikt?
Wat kun je van de opleiding verwachten?
Wat is het doel van de opleiding?
Waar en wanneer vindt de opleiding plaats?
Wat is de financiële investering?
Voor wie is de training geschikt?

Deze training is geschikt voor iedereen die groepen begeleidt. Faciliteer je groepsgesprekken, dialoogsessies, gesprekken over ethische kwesties en integriteit, brainstorms of andere bijeenkomsten? Dan is deze opleiding voor jou!

Wat kun je van de opleiding verwachten?

Tijdens deze tweedaagse opleiding leer je om de niveaus van gespreksvoering te onderscheiden, waarmee je een gesprek tot een positief resultaat kunt leiden. Na een korte theoretische inleiding ligt de nadruk op het bekijken en bespreken van voorbeelden uit films en series, en deze met elkaar te analyseren.

Wat is het doel van de opleiding?

Het doel van de opleiding is dat je als facilitator herkent hoe een gesprek stagneert, in kaart kunt brengen hoe dat komt, en de groep weer op het juiste spoor kunt zetten. 

Waar en wanneer vindt de opleiding plaats?

Deze tweedaagse opleiding vindt plaats bij Double Healix in Haarlem. De opleiding wordt telkens ingepland wanneer er een groep van (minimaal) 8 deelnemers is aangemeld. 

Adres: Double Healix, Hospeslaan 64, 2015 GL Haarlem, T 023-5443345.

Tijden: Een opleidingsdag start om 9:30 uur en eindigt circa 17.00 uur. De poort gaat ‘s ochtends om 9.00 uur open.

Wat is de financiële investering?

De prijs van de training is €1.250,- 

Het opleidingsgeld dient te zijn betaald voordat de periode is verlopen waarin kosteloos kan worden geannuleerd (zie voor de annuleringsaanwijzingen de algemene voorwaarden onderaan deze pagina).

Koffie, thee, sap en snacks zijn inbegrepen in de prijs. Lunches zijn niet inbegrepen. In de omgeving van ons bedrijf bevinden zich meerdere lunchgelegenheden en winkels. Je kunt natuurlijk ook je lunch meenemen en hier nuttigen.

MovieLearning

Tijdens deze dag wordt uitleg van theorie afgewisseld met het gezamenlijk ervaren en bespreken van illustratieve filmfragmenten, volgens onze MovieLearning methode. Je krijgt inzicht in de structuur en de variaties van het grote menselijke verhaal en via oefening leer je je eigen leven als mythisch verhaal te benaderen en vooruit te blikken op wat de toekomst nu van je – en van ons – vraagt.

Trainers

Referenties

Direct aanmelden of neem contact op

Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij spoedig contact met je op.

Sylvia

Je kunt ook even bellen: tel. 023-544 33 45  Aantal tickets:


  Zie hier de algemene voorwaarden van onze trainingen.

  Gerelateerde trainingen

  [:nl]Man walking to stairs.[:]
  Double Healix in a Day
  Op deze dag behandelen we de structuur van de grote verhalen waarin de mensheid door transformaties gaat: de ontwikkeling van…
  Lees meer
  Reis van de Trainer
  De vragen die mensen in eerste instantie aan een trainer of coach voorleggen, gaan vaak over een gemis aan vaardigheden,…
  Lees meer
  Menu