Droomkracht in balans met Ordenend vermogen

Dit is de eerste video in de serie over Persoonlijk Leiderschap: Hoe vind je balans bij het ontwikkelen van basale competenties?

Verbatim: Hoe gebruik jij jouw dromen en intuïties?

In deze video behandelen we de competentie Droomkracht. Het is één van de 12 basale competenties die in het Double Healix model worden geschaard onder Persoonlijk Leiderschap. We hebben deze  competenties nodig in ons werk, onze relaties en bij het opvoeden van met name jonge kinderen.

De competentie Droomkracht is geworteld in het principe Chaos. Het gaat daarbij om het vermogen je onbewuste, nog ongevormde wijsheid te laten meesturen in je gedrag. Dan kun je je ook beter bewust worden van jouw gedroomde toekomst. In een gunstig geval ontwikkel je een vermoeden over je diepste wensen, over je voorbestemming, over je roeping of over wat je wilt doen tijdens je leven als je optimaal verbonden bent met je onbewuste bron van wijsheid.

Droomkracht uit zich dus in het vermogen om je intuïtie te gebruiken, als een bron van eerder opgedane wijsheid. Dan ben je goed in staat opkomende signalen – vanuit je lijf of je omgeving of zelfs vanuit de toekomst – op te vangen en weet je hoe je ernaar kunt handelen.

Soms uit Droomkracht zich ook in de vaardigheid om vloeiend mee te bewegen met onverwachte gebeurtenissen. Je bent in staat je aan te passen aan veranderende omstandigheden. Go with the flow en accepteren waar deze je brengt. Dan kun je – om met Steve Jobs te spreken – achteraf terugkijken ‘to connect the dots’.

En soms gaat Droomkracht alleen maar om het je bewust worden van wensen, vanuit de vraag: wat wil er geleefd worden?

Als je de competentie Droomkracht eenzijdig ontwikkelt, loop je het risico dat je te veel gaat leunen op je onbewuste processen. Je wordt dan te dromerig, of grillig, chaotisch en onvoorspelbaar.
Daarom is het raadzaam dat je een balans vindt met de tegenpool Ordenend vermogen. Immers, je intuïties hebben er baat bij dat je ze ook evalueert, structureert en selecteert.


In het nu volgende voorbeeld beschrijft skikampioene Lindsay Vonn hoe ze het skiën als een soort voorbestemming ervaart. Hoe haar droomkracht haar leven heeft helpen vormgeven.
< Lindsay Vonn >

In het tweede voorbeeld zien we hoe Steve Jobs betoverd raakt door een uitvinding van zijn vriend Steve Wozniak. Het is alsof hij voelt dat zijn lot hem vindt. Merk op hoe de hele sfeer een droomachtig voorvoelen uitstraalt.
< Steve Jobs >

Bij het rijpen van onze persoonlijkheid kunnen we telkens hogere niveaus bereiken van bewustzijn, gevoels-diepte en handelingsvaardigheid. Althans, als we geluk hebben, ons ervoor openstellen en de discipline hebben om er genoeg aan te werken.
Vanuit Droomkracht worden we dan ook steeds beter in het ons voorstellen van een toekomst voor de hele samenleving en de aarde. De centrale vraag wordt dan: Wie willen we als mens en als mensheid zijn? Welke collectieve dromen hebben we, hoe willen we ten diepste met elkaar samenleven?

In de training Integrative Development behandelen we de verschillende niveaus van menselijke ontwikkeling. We gaan daarbij in op:

  1. het mythische fundament van ons bewustzijn, ook wel De Reis van de Held genoemd
  2. de vervulling van onze basisbehoeften
  3. het hanteren van onze driften, drijfveren en afweervormen
  4. competentieontwikkeling en basaal leiderschap
  5. teamontwikkeling, teamleiderschap en het hanteren van spanningsvelden en paradoxen
  6. organisatieontwikkeling en systeemleiderschap
  7. maatschappelijke sturing naar een ecologie van betekenis, en tot slot:
  8. mystiek bewustzijn

We doen dit steeds aan de hand van illustratieve en inspirerende filmfragmenten.

Mocht je deze verschillende niveaus van persoonlijk leiderschap liever online bestuderen, volg dan de cursus Leiderschap en Levenskunst.

Menu