Daadkracht in balans met Inlevingsvermogen

Dit is de tweede video in de serie over Persoonlijk Leiderschap. We behandelen hier de competentie Daadkracht en de balans met Inlevingsvermogen.

Verbatim: Hoe daadkrachtig sta jij in je leven?

In deze video behandelen we de competentie Daadkracht. Het is één van de 12 basale competenties die in het Double Healix model worden geschaard onder Persoonlijk Leiderschap. We hebben deze  competenties nodig in ons werk, onze relaties en bij het opvoeden van met name jonge kinderen.

De competentie Daadkracht is geworteld in het principe Oorzaak. Het gaat daarbij om het vermogen om initiatief te tonen, ofwel: verandering op gang te brengen. Daadkracht kan zich ook uiten in ondernemerschap of het vermogen om competitie en confrontaties aan te gaan.

Als je de competentie Daadkracht eenzijdig ontwikkelt, loop je het risico te vaak en te ongericht processen op gang te brengen. Daarom is het raadzaam dat je een balans vindt met de tegenpool ‘reflectie en inlevingsvermogen’. Immers, zomaar wat doen is niet alleen een verlies van energie, maar kan ook leiden tot veel schade. Dit kan worden voorkomen door voldoende ‘Reflectie in actie’. Impuls en ervaring, macht en onmacht zijn in balans.

In het volgende fragment uit The Blind Side zien we een goed voorbeeld van daadkracht op basis van reflectie. De hoofdpersoon ziet een jongeman, die ze kent, ‘s avonds zonder jas in de kou en regen op straat lopen. Binnen een fractie van een seconde besluit ze hem in huis te nemen. Het is daadkracht vanuit een gewogen impuls.
< The Blind Side >
Het gewogene van deze impuls kent vele lagen: natuurlijk is er het inlevingsvermogen als mogelijke tegenhanger van het besluit, maar de moeder zal ook in een flits hebben nagedacht (of beter: voorgedacht) wat de gevolgen voor haar gezin zouden zijn als ze hem naar huis zou nemen. Critici hebben de vrouw waarop de film is gebaseerd verweten dat ze waarschijnlijk ook had meegewogen dat de jongeman vanwege zijn forse postuur een ideale verdediger voor haar football team zou kunnen zijn.
Wat we hiervan leren is dat veel eenduidige adviezen helaas slechts halve waarheden zijn. Vertrouw je intuïtie moet worden aangevuld met bewust ordenen van die chaotische processen. En het advies ‘Just Do It!  mag nooit een excuus zijn voor ongerichte impulsiviteit, maar moet worden begrepen als een complexe balans-oefening tussen wat je veroorzaakt en wat de gevolgen zijn. 

In het volgende fragment beschrijft een jonge vrouw hoe ze vanuit een gut reactie (de droomkracht) een besluit neemt en een onderneming start.
< Kromkommer >
Ook in dit voorbeeld is het dus van groot belang te beseffen dat Daadkracht (dus Actie en Oorzaak) geworteld is in ervaring (dus waarneming en gevolg) van de buikpijn over de vernietigde appelen. Vanuit dat gevolg komt er een daad en die daad is een verlossing van het gevoel van verontwaardiging over de verspilling. Daadkracht is dus geboren uit een reflectie op een ervaring.

Ook Elon Musk combineerde aan het begin van zijn werkleven een ervaring van onmacht met een daadkrachtig besluit.
< Elon Musk 1 >
In een recente biografie over Musk’s leven beschrijft zijn partner Grimes hoe Elon in een Demon Mode kan afdalen. Daarbij schakelt hij zijn empathie uit om tot de ultieme daadkracht te komen.
Dit is een niet ongevaarlijke eenzijdige intensiteit die de meesten van ons in ons hele leven maar zeer beperkt zullen aanspreken. Zijn partners en vrienden coachen Musk geregeld om iets meer empathie te oefenen. Stap voor stap is hij dat aan het integreren. Met zijn hoogbegaafde asperger is dat een levenslange opgave. Maar hij ontwikkelt daar wel degelijk in. Vroeger keek hij bij het aannemen van nieuwe medewerkers vooral naar de intellectuele capaciteiten. Nu is zijn eerste prioriteit: heeft deze persoon een goed hart.
< Elon Musk 2 >

Bij het rijpen van onze persoonlijkheid kunnen we telkens hogere niveaus bereiken van bewustzijn, gevoels-diepte en handelingsvaardigheid. Althans, als we geluk hebben, ons ervoor openstellen en de discipline hebben om er genoeg aan te werken. 

Met het bewust oefenen van Daadkracht vergroten we onze impact op de wereld. We ontdekken dat kleine oorzaken grote gevolgen kunnen hebben. Wat begint als persoonlijk leiderschap transformeert nu naar het op gang brengen van een betere toekomst voor de hele samenleving en de aarde. De centrale vraag is daarbij: welke daden willen we verrichten, hoe willen we ten diepste met elkaar samenleven?

In de training Integrative Development behandelen we de verschillende niveaus van menselijke ontwikkeling. We gaan daarbij in op:

  1. het mythische fundament van ons bewustzijn, ook wel De Reis van de Held genoemd
  2. de vervulling van onze basisbehoeften
  3. het hanteren van onze driften, drijfveren en afweervormen
  4. competentieontwikkeling en basaal leiderschap
  5. teamontwikkeling, teamleiderschap en het hanteren van spanningsvelden en paradoxen
  6. organisatieontwikkeling en systeemleiderschap
  7. maatschappelijke sturing naar een ecologie van betekenis, en tot slot:
  8. mystiek bewustzijn

We doen dit steeds aan de hand van illustratieve en inspirerende filmfragmenten.

Mocht je deze verschillende niveaus van persoonlijk leiderschap liever online bestuderen, volg dan de cursus Leiderschap en Levenskunst.

Menu