Persoonlijk leiderschap: Doorzettingsvermogen

Dit is de derde video in de serie over Persoonlijk Leiderschap. We behandelen hier de competentie Doorzettingsvermogen en de balans met Analytisch vermogen.

Verbatim

Hoeveel doorzettingsvermogen wil jij ontwikkelen?

In deze video behandelen we de competentie Doorzettingsvermogen. Het is één van de 12 basale competenties die in het Double Healix model worden geschaard onder Persoonlijk Leiderschap. We hebben deze competenties nodig voor ons werk, in onze relaties en bij het opvoeden van met name jonge kinderen.

De competentie Doorzettingsvermogen is geworteld in het principe Opbouw. Het gaat daarbij om het vermogen om wilskracht op te bouwen, ondanks en dankzij tegenslagen.

Doorzettingsvermogen uit zich als hard kunnen doorwerken. Het kan zich ook uiten als positiviteit en optimisme. Of het toont zich als het vermogen om innerlijke tegenzin of externe weerstand te overwinnen.

Om te kunnen doorzetten heb je dus nodig dat je vermoeidheid, pijn, en teleurstelling negeert. En dat je doorgaat zelfs als stemmen in je hoofd, signalen uit je lichaam of medemensen je aanraden om op te geven.

Maar in dat doorzetten schuilt ook een risico.
Wanneer we elkaar aanmoedigen, dan vertellen we vaak maar halve waarheden. We zeggen bijvoorbeeld: “vertrouw op je intuïtie”, terwijl je je intuïtie dan wel eerst gezuiverd, geordend en bijgestuurd moet hebben. Of we zeggen: “gewoon dóen”, “just do it”, terwijl het raadzaam is dat je je impulsiviteit leert terughouden en leert om te reflecteren in actie.

Ook bij Doorzettingsvermogen wordt vaak maar een halve waarheid als levensles gegeven. We zeggen dan bijvoorbeeld: “geef nooit op”. Maar ook dat is een riskant advies. Want als je de competentie doorzettingsvermogen, in de vorm van wilskracht, hard doorwerken en optimisme eenzijdig ontwikkelt, dan loop je het risico dat je pijnlijke informatie, scherpe analyses en harde waarheden buitensluit. Je stompt dan af of loopt de kans te lang door te gaan met een onzinnig of misschien steeds destructiever project.
Daarom is het raadzaam dat je een balans vindt tussen Doorzettingsvermogen en de tegenpool Analytisch vermogen zodat je pijnlijke inzichten kunt toelaten en deze kunt benaderen met een optimistische werkhouding. En het is raadzaam dat je leert tijdig te stoppen met iets wat energie zuigt, juist om te kunnen doorgaan met iets wat energie oplevert. Dan integreer je een optimistische levenshouding met pijnlijke inzichten. We noemen dit ook wel ‘geïnformeerd optimisme’.

In het nu volgende voorbeeld zien we een jongeman volharden in zijn wens om een salto te maken, achterover op een losse buis. Het proces begint met een verlangen, een droom, de uitzonderlijke wens om het schier onmogelijke voor elkaar te krijgen. Dit is wat we Droomkracht noemen. Deze wens transformeert vervolgens in een besluit waar je Daadkracht voor nodig hebt en mondt uit in het doorzetten en volhouden van dat besluit.
< Video Summersault on tube >

Dit soort video’s zijn inspirerend. En tegelijk zijn ze misleidend, omdat ze niet tonen welke jongeren letterlijk of figuurlijk zijn afgevallen met gebroken enkels of erger. In de narratieve psychologie heten deze afvallers ‘de prinsen in de doornenhaag’. Onze selectieve blindheid voor deze risico’s wordt ook wel ‘de ontkenning van de dood’ genoemd. We zijn als mensheid vooral geïnteresseerd in wat wel mogelijk is. We sluiten ons dan af voor gevaar en ontkennen de dood, maar moeten onszelf tegelijkertijd afvragen wat de prijs is die wij persoonlijk betalen als wij vastlopen in onze vastberaden pogingen.

In de film Julie and Julia speelt Meryl Streep de rol van Julia Child die op basis van een diep verlangen het besluit heeft genomen om een goede kok te worden. Julia heeft de competitieve instelling die bij daadkracht hoort en vervolgens heeft ze de wilskracht om door te zetten.
< Video Julie and Julia >

Deze vorm van doorzettingsvermogen heeft zijn eigen beloning. Het zijn de vele kleine momenten van vreugde bij het geleidelijk ontwikkelen van meesterschap. De Engelse taal noemt het mastery. Doorzetten is dan een levenshouding geworden. De pijnlijke inspanning is deel van onze comfort zone geworden.

Bij het rijpen van onze persoonlijkheid kunnen we telkens hogere niveaus bereiken van bewustzijn, gevoels-diepte en handelingsvaardigheid. Althans, als we geluk hebben, ons ervoor openstellen en de discipline hebben om er genoeg aan te werken. 

Met Doorzettingsvermogen komen we tot proof of work. Met bloed, zweet en tranen zetten we ons in voor verbetering van onszelf en onze omgeving en daarmee oefenen we – zichtbaar of onzichtbaar – invloed uit op een toekomst voor de hele samenleving. De centrale vragen zijn dan: Wie willen we als mens en als mensheid zijn? Waarin willen we doorzetten? Hoe optimistisch en vitaal kunnen we blijven bij pijnlijke inzichten? Wat zien we als gezond? Hoe gezond willen we zijn? Wat willen we niet en wat willen we wel opgeven?

In de online course Leiderschap en Levenskunst behandelen we de belangrijkste niveaus van menselijke ontwikkeling. We gaan daarbij in op:

  1. het mythische fundament van ons bewustzijn, ook wel De Reis van de Held genoemd
  2. de vervulling van onze basisbehoeften
  3. het hanteren van onze driften, drijfveren en afweervormen
  4. Competentieontwikkeling,basale relationele vaardigheden en leiderschap
  5. teamontwikkeling, teamleiderschap en het hanteren van spanningsvelden en paradoxen
  6. Organisatieontwikkeling, complex leiderschap en systeemdenken
  7. Maatschappelijke sturing naar een ecologie van betekenis, en tot slot:
  8. Mystiek en ongedeeld bewustzijn

We doen dit steeds aan de hand van illustratieve en inspirerende filmfragmenten. Kijk verder op MovieLearning.com

Menu