Narcisme als cultuurfactor

“Because I deserve this…” schreeuwt Jude Law tegen zijn vrouw in de film The Nest, “… and I deserve a lot more!”. Het is een van de karakteristieken van narcisme dat we ons ‘entitled’ voelen. We kunnen naar die film kijken alsof het niet om ons gaat, maar we kunnen ook onderzoeken welke narcistische trekken wij als westerse cultuur hebben ontwikkeld. Juist na de corona crisis, nu we van polemiek naar dialoog moeten opschalen, is het van belang dat we werken aan het helen van het collectief narcisme en de grootheidswaan. Een van de belangrijkste opgaven is dat we bescheidenheid en zelfbeheersing oefenen. Dat we ons narcisme leren herkennen en omvormen. Bij onszelf, in de manier waarop we onze kinderen opvoeden, wat we van onze leiders toestaan en hoe we onze cultuur inrichten. Met de online course Narcisme als cultuurfactor willen we een bijdrage leveren aan deze transitie.

Wellicht interessant?

Menu