Afweervorm parentificatie

Bij het opvoeden van kinderen (en in de wereldpolitiek..) is een van de belangrijkste vragen: hoe zorg ik er als ouder of opvoeder (of leider..) voor dat ik zo min mogelijk van mijn pijn aan de volgende generatie doorgeef? Maar soms is het leven zo wreed dat we toch gaan steunen op onze kinderen, dat we ze verwaarlozen of dat we teveel van ze vragen. Op hun beurt spreken de kinderen dan krachten bij zichzelf aan die nog hadden moeten sluimeren. Dan treedt de afweervorm ‘Parentificatie’ op.
In de deze video over de film ‘In America’ analyseren we hoe zowel de ouders als de kinderen moeten omgaan met een zwaar verlies. Ze doen allen hun best om het draagvermogen zo rechtvaardig mogelijk aan te spreken, maar wat vraagt dat een inspanning!

Met dit fragment over de afweervorm Parentificatie geven we ook een inkijk in onze online course ‘Afweervormen in Organisaties en Relaties. Door de vele filmbeelden die we in de course hebben opgenomen kun je de afweervormen goed herkennen en waar nodig mogelijk sneller doorbreken.

Wellicht interessant?

Menu