Adjust or transform?

Adjust or transform? That’s the question. We staan als mensheid voor een grote opgave. Onze oude hiërarchische structuren, ons verdienmodel en onze collectieve vormen van zingeving staan op de helling. De corpocratie doet nog krampachtig pogingen om de bestaande machtspolitiek te versterken, maar er blijkt iets fundamenteel anders nodig te zijn.
We hebben een nieuw verhaal nodig. Een verhaal dat ons richting biedt. Dat ons helpt meer verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven en voor onze omgeving. Een verhaal dat ons stimuleert om onze individualiteit en innerlijke vrijheid zo te ontwikkelen dat het collectief ermee wordt gediend.

Met Double Healix willen we op verschillende niveaus bijdragen aan het tot stand komen van dit nieuwe verhaal. Deze video bevat een oproep om de top-down macht beter te balanceren. Een belangrijke vraag daarbij is: Wanneer passen we ons aan en wanneer gaan we staan voor wat ons geweten ons dicteert?

Wellicht interessant?

Menu