Double Healix Trainingen

Het Double Healix model gaat over menselijk gedrag en over gedragsverandering. Dit kunnen we op allerlei manieren bespreken. Onze voorkeur gaat ernaar uit om hierbij vooral filmfragmenten en verhalen te gebruiken. We knippen daarom scènes uit fictiefilms, biopics, documentaires, actualiteitsprogramma’s en home video’s, om de reis die we als mens door het leven maken zo betekenisvol mogelijk in beeld te brengen. Deze methode noemen we MovieLearning.

[:nl]artboard image[:]
Beelden zeggen duizendmaal meer dan woorden. De letterlijke inhoud van de taal brengt minder dan een kwart van de menselijke communicatie over. Als je begrepen wilt worden, invloed wilt uitoefenen of als je wilt doorzien wat er echt speelt, let dan ook op de non-verbale communicatie. Het gaat dan om houding, gelaatsexpressie, context en de manier waarop iets wordt gezegd. Film biedt die volledige communicatie. Bovendien kun je gedrag goed bestuderen doordat je de scène steeds opnieuw kunt afspelen. In al onze trainingen maken we gebruik van MovieLearning waarbij we vele, zorgvuldig geselecteerde filmfragmenten tonen.

Suspension of disbelief

Veel films vertellen waargebeurde verhalen, maar nog meer films zijn gebaseerd op fictie. Om een fictiefilm geloofwaardig te maken, moet je je wel kunnen identificeren met of relateren tot een personage. De meeste films vertellen dan ook verhalen waarbij je je (vanwege de spiegelneuronen in onze hersenen) gemakkelijk kunt inleven in de personages en meeleven met hun avonturen.

De personages in een film hebben daarom veelal menselijke emoties, ook als het gaat om een animatiefilm, een fantasyfilm of science fiction. Tijdens de film kun je dan ook even geloven dat wat je ziet ‘waar’ is, ook als de film over een robot gaat, er draken en tovenaars voorbij komen, of mensen in een ruimteschip langs de sterren vliegen. Dit heet Suspension of Disbelief, het uitstellen van het ongeloof. En alleen dan is het echt leuk om naar een film te kijken. Want als je The Lion King, The Shawshank Redemption of Forrest Gump ziet en gaat twijfelen of zoiets wel echt mogelijk is, dan is de impact van de film veel kleiner en blokkeer je ook de lessen die je van de film kunt leren.

Deze Suspension of Disbelief bereiken mensen vaak makkelijker als ze zich in een donkere ruimte bevinden. Dan ben je je minder bewust van de kijkers om je heen, kun je je makkelijker inleven en meer ruimte geven aan wat je opvalt aan de scène, wat je erbij beleeft en ervan wilt leren. Het effect van de film is dus groter. Tijdens het tonen van filmfragmenten in onze trainingen streven we er daarom altijd naar de ruimte volledig te verduisteren. Dit bevordert het leerrendement en het effect van de training.

Gemakkelijker bespreekbaar

Deelnemers aan onze trainingen vertellen vaak dat ze de thema’s die ze willen bespreken gemakkelijker verwoorden als ze eerst kijken naar filmfragmenten die bij de thema’s passen. Het gesprek gaat dan ook meer ‘via de band’. Filmfragmenten blijken daarvoor bij uitstek geschikt. Ze brengen op een metafore manier de thema’s en problemen in beeld, inclusief manieren waarop ermee kan worden omgegaan. Deelnemers bespreken wat ze zien en wat ze erbij beleven, en oefenen nieuw gedrag. Gaandeweg verbinden ze de voorbeelden steeds dieper met hun eigen leven, hun team of organisatie.

Inclusief en positief

Bij het zoeken naar de beste filmvoorbeelden voor onze trainingen en courses gebruiken we voornamelijk twee criteria: inclusief en positief.

‘Inclusief’ betekent voor ons dat we een grote diversiteit in voorbeelden nastreven. We willen al het menselijk gedrag in beeld brengen, beelden uit verschillende culturen, groepen en tijdsgewrichten (voor zover er beelden van te vinden zijn). Daarbij willen we de mooie maar ook de minder mooie kanten van het mens-zijn zichtbaar maken. Steeds in combinatie met het criterium ‘positiviteit’.

Met ‘positief’ bedoelen we dat circa 90% van de voorbeelden die we in trainingen en online courses gebruiken, laten zien hoe het beter kan: hoe we een betere versie van onszelf kunnen worden, hoe we tegenstellingen kunnen verzoenen, hoe we conflicten kunnen beslechten en hoe we duurzamer kunnen leven.

Mensen blijken negatieve voorbeelden vaak beter te onthouden dan goede voorbeelden. Goede voorbeelden dienen dus vaker te worden aangeboden. Bovendien, als mensen veel negatieve voorbeelden zien, dan zijn ze ook geneigd te denken dat deze vaker voorkomen. Dat geeft een verwrongen beeld van de werkelijkheid.
Negatieve voorbeelden laten vooral zien hoe een probleem niet kan worden opgelost. Positieve voorbeelden geven direct richting en een stimulans om dit gedrag na te doen en te oefenen. Je hebt daar het meeste aan als je ooit voor een vergelijkbare situatie staat als je in het filmvoorbeeld zag. Dus als je in je geheugen voornamelijk negatieve gedragsvoorbeelden hebt, dan is het erg moeilijk om van daaruit iets te putten waarmee je je gedrag meteen positief kunt beïnvloeden. Als je meer positieve voorbeelden en rolmodellen in je geheugen hebt, blijkt dat onherroepelijk positief in te werken op je gedrag van vandaag.

Ervaringen

Blijf op de hoogte

Wil je informatie over onze trainingen, de nieuwste films die we analyseren, en de laatste ontwikkelingen bij Double Healix? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

    Menu