Effectiever werken in teams met Double Healix Triple-T®


Driedaagse training, 27 sept, 11 okt, 15 nov 2019.
Haarlem.


Double Healix verzorgt trainingen over teamontwikkeling & teamleiderschap, zowel incompany als per open-inschrijving. Altijd aan de hand van MovieLearning.

De laatste decennia worden werknemers steeds mondiger en beter geïnformeerd. Teamleden gaan vaker meedenken en meesturen. Dit betekent dat de huidige teamleider over een nieuw handelingsrepertoire moet beschikken. Teamleiderschap wordt een collectief leiderschap, met wisselende leiders in verschillende fasen van de teamontwikkeling. Paradoxaal genoeg wordt daarmee de behoefte aan duidelijke instructies en randvoorwaarden niet kleiner, maar juist groter. De top-down lijn verdwijnt dus niet, maar gaat een andere vorm krijgen.
In deze training Double Healix Triple-T gaan Manfred van Doorn en Rozemarijn Dols in op de nieuwste ontwikkelingen van Teamleiderschap, op het effectief ontwikkelen van een team in de verschillende Teamfasen, en op de Teamrollen die per teamfase idealiter naar voren komen. 

“Heel goede training, van grote toegevoegde waarde voor mezelf als persoon en mijn werk. De manier waarop de trainers menselijke interactie in perspectief plaatsen en de inspirerende en vaak ontroerende fragmenten vergroten mijn perspectief. Bijzonder hoe paradoxen worden omarmd: en/en in plaats van of/of. Ik heb veel inzichten de week erna al kunnen toepassen tijdens het begeleiden van teams.”
– Margreet Kooistra, (team)trainer, personal coach

Teamleiderschap heeft decennialang betekend dat er één leider is in een team. Maar de laatste jaren zien we steeds vaker dat ieder teamlid in een bepaalde fase van het teamontwikkelingsproces een vorm van leiderschap gaat uitoefenen. Iedereen draagt dus bij aan het team. Als teamleden beginnen we meer verantwoordelijkheid te nemen voor het team en het grotere geheel waarbinnen het team opereert. Soms blijkt de kleinste bijdrage zelfs het grootste effect te hebben. Leiderschap is dan geen statische functie van één persoon, leiderschap is een invloed die we allemaal kunnen uitoefenen.

Nog een stap verder gaan de zelfsturende teams zonder formeel leiderschap. Teamleiderschap betekent daar nog meer: neem verantwoordelijkheid voor je eigen proces, maar vooral ook voor het gehele team. Zet elkaar op scherp, leer van elkaar, geef en ontvang feedback, neem leiding, mandateer als team enkele teamleden met specifieke beslissingsbevoegdheid, en haal daarmee het beste uit de talenten van alle teamleden.

Natuurlijk werken veel teams binnen grotere organisaties. Daar legt de top duidelijke resultaatverwachtingen en randvoorwaarden aan ze op. Maar de manier waarop de gewenste resultaten worden behaald, bepaalt het team steeds meer zelf. En als het team die ambitie heeft, dan kan het de hele organisatie positief beïnvloeden. De toekomst is dus dat ieder teamlid leert om optimaal bij te dragen en mee te sturen. Teamwork wordt dan leiderschapsontwikkeling en samenwerking wordt een spannende en leerzame reis.

“De leukste en rijkste training ooit!”
– Cynthia de Jongh, UWV Projectsecretaris ‘herontwerp bedrijfsprocessen’

 

“Door het overzicht van alle teamfasen en polariteiten in het Double Healix model viel veel op zijn plaats. Ineens zag ik wie welke rol speelt en waarom, in teams, in mijn werk, maar ook in mijn privé leven. Ik snap nu beter waarom sommige mensen ‘vijanden’ van elkaar zijn en wat ze met elkaar hebben uit te werken. Het model helpt me enorm om deze dynamiek een kader te geven.”
– Monica Bakker, Programma Manager Comenius Leadership Courses

Waarom deze training?
Om dit proces van samenwerking zo goed mogelijk vorm te geven is het belangrijk om universele wetmatigheden van een teamproces te kennen. Aan de hand van het Double Healix model bieden we hierin tijdens deze training inzicht en handreikingen. Het model benadert teamontwikkeling als een verhaal. Het gaat uit van twaalf teamfasen. Bewustzijn van alle teamfasen:
* Helpt je om elke fase te herkennen, goed te hanteren en te anticiperen op wat komt. Je kunt beter omgaan met tegenspoed, conflicten, uitblijvend succes maar ook met overweldigend succes. Je begrijpt ook beter dat wat het team laat liggen in de eerste fasen vaak keihard terugkomt in latere fasen. Sommige fasen duren langer dan andere, soms is er regressie omdat men geen lange adem heeft of in een fase blijft hangen. Elke start-up, elk beginnend team, projectteam of maatschap zou zich bewust moeten zijn van deze fasen, liefst vanaf het begin.
* Geeft inzicht in de benodigde competenties per fase, in de rol van de teamleden en van de rol van de leider.
* Bevordert inzicht in je eigen leiderschapsstijl (formeel of informeel).
Toegevoegde waarde: meer plezier, meer resultaat, meer inzicht… Dit bewustzijn past goed in deze tijd van meer horizontale lijnen, snel veranderende teams, zelfsturing en holacratie.

“De Triple-T training geeft inzicht in de gelaagdheid van teamontwikkeling en hoe je daar in de huidige tijd – waarin rollen veranderen en ook vervagen – als leider effectief in kunt blijven. Het leren aan de hand van filmfragmenten en de reflectie daarop is zowel leuk als inspirerend. Het levert een sterke combinatie op van zien en doen, waardoor ik veel heb geleerd over de ontwikkeling in teams, de rol als leider en teamlid. Veel viel op zijn plaats. Het leverde inzichten in mezelf op, zowel bevestiging over hoe ik in elkaar zit, als hoe ik effectiever kan zijn als leider of teamlid. Ik kan de inzichten ook goed gebruiken in mijn werk als coach van leiders en professionals.”
– Corinne Veenstra, HR Professional People Development en Coach

In de training behandelen we de belangrijkste competenties per teamfase én we laten zien hoe deze competenties altijd met elkaar op spanning staan. We gaan in op wetmatigheden in teamdynamiek en de essentie van afweermechanismen zoals overdracht, projectie en uitbesteding in de professionele samenwer­king. We laten tevens ervaren hoe elk team een spannend verhaal vertelt. Kennis van de universele structuur van dit verhaal – waarbinnen elk team een unieke, verrassende variatie schept – helpt teams zich voor te bereiden op een hele reis, en competenties te ontwikkelen die nodig zijn voor een soepele overgang naar een nieuwe fase.
Deze training helpt je een team op te bouwen, te versterken en te dienen.

“Zeer inspirerende training met erg goede begeleiders. Ik heb veel ideeën opgedaan voor de trajecten waarin ik werk. Het model biedt mij een inzichtelijke en goed toepasbare structuur. Mooie combinatie van de 12 fases van teamontwikkeling aan de hand van filmfragmenten, de fasen 7-12 die voor mij nieuw waren, en de diepere lagen van de bijbehorende teamrollen. Een training die vernieuwing en verdieping geeft, van 2 dimensies naar 3D.”
– Rick Willemsen, trainer, coach, MT begeleider

Hoe?
Tijdens de trainingsdagen wordt uitleg van theorie afgewisseld met het gezamenlijk ervaren en bespreken van illustratieve filmfragmenten die goed te vertalen zijn naar de eigen praktijk. We noemen deze methode MovieLearning. Via individuele en groepsoefeningen oefenen de deelnemers in het herkennen van de teamfasen en het voorspellen van onvermijdelijke ontwikkelingen in teamrollen en teamleiderschap. We gaan in op verschillende managementstijlen en teamrollen (bijv. Belbin, Quinn, Insights) en plaatsen deze binnen de ordenende samenhang van het Double Healix model.
Een aanvullende online MovieLearning course met inspirerende filmfragmenten en ontwikkelingsvragen maakt deel uit van de training.

“Heel rijk en verhelderend voor teams. Geeft inzicht in ontwikkelingen en maakt duidelijk waarom en wat in welke fase gebeurt. Zeer ervaren trainers. Veel geleerd, ook op het persoonlijke vlak. De filmbeelden erbij helpen enorm. Een van de filmfragmenten hielp mij meteen al een moeilijk gesprek voor te bereiden. Ik heb er meer uit weten te halen dan ik had gehoopt. Een mooi succes!”
– Carl Fehrmann, Financieel Product Analist Air France-KLM en voormalig Team Manager KLM

PRAKTISCHE INFORMATIE

TRAININGEN MET OPEN INSCHRIJVING:

Voor wie?
De training is bij uitstek geschikt voor teamleiders, meesturende teamleden en andere leidinggevenden, verander-/interimmanagers, HR managers, teamvernieuwers, teamtrainers, organisatieadviseurs, coaches en corporate storytellers. Voor mensen die graag leren aan de hand van MovieLearning.
Denkniveau: HBO+

Tijdsinvestering
Circa 40 uur, inclusief de 3 trainingsdagen. Vooraf zal een huiswerkopdracht worden gegeven en dient een deel uit het boek Het Wiel Opnieuw Uitvinden te worden bestudeerd. Ook tussen de dagen zullen huiswerkopdrachten worden gegeven, waaronder het bestuderen van het Double Healix boek ‘Stuur zelf je team’ (inclusief in de prijs). Ook zal worden gewerkt binnen de digitale leeromgeving MovieLearning.

Groepsamenstelling
De deelnemersgroep zal bestaan uit maximaal 15 personen (minimum bij  8 personen). Gestreefd wordt naar diversiteit tussen de deelnemers zodat geleerd kan worden van verschillende werk- en leefachtergronden.

Prijs van de training
€ 1.695,- per persoon.
Dit bedrag is btw-vrijgesteld, Double Healix is CRKBO geregistreerd. 
Vanaf drie aanmeldingen vanuit dezelfde organisatie is korting mogelijk. Voor Young Leaders reserveren we altijd enkele kortingsplaatsen. Neem daarvoor contact met ons op (zie onder ‘Informatie en aanmelding’).
Koffie en thee zijn inbegrepen in de prijs; lunches zijn niet inbegrepen (in de directe omgeving van Double Healix bevinden zich enkele goede lunchgelegenheden; je kunt natuurlijk je lunch ook meenemen en hier nuttigen).

NAJAAR 2019:
Data: vrijdag 27 september, vrijdag 11 oktober, vrijdag 15 november 2019
Docenten: Manfred van Doorn en Double Healix trainer(s)
Plaats: Plannensmederij, Hospeslaan 64, 2015 GL Haarlem
Programmatijden: 9:30 uur – circa 17:00 uur (zaal open vanaf 9:00 uur)

Informatie en aanmelding open-inschrijvingen:
Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Sylvia Mastenbroek: sylvia@doublehealix.com of bel 023-5443345.
De gegevens die we bij je aanmelding graag per e-mail van je ontvangen zijn:
– je naam,
– je functie of werkzaamheden,
– je telefoonnummer (liefst je mobiele nummer),
– de gegevens die op de factuur moeten worden vermeld en het e-mailadres waar de factuur naar toegestuurd moet worden (we sturen geen facturen per post),
– via welke route je informatie over deze training hebt ontvangen.
Alvast bedankt!

Kijk hier voor de VOORWAARDEN bij de open Double Healix trainingen:VOORWAARDEN BIJ DOUBLE HEALIX TRAININGEN EN OPLEIDINGEN 2-19


INCOMPANY TRAININGEN

De training Triple-T Teamontwikkeling wordt ook incompany verzorgd voor teams binnen organisaties. Afhankelijk van de vraag van het team of van de organisatie kan de training worden aangepast aan de specifieke thema’s die er spelen. De training kan bestaan uit meer dan drie dagen en zich uitstrekken over een langere periode.
De training wordt ondersteund met onze online service MovieLearning. Een korte assessment over het team als geheel maakt onderdeel uit van het begeleidingsproces.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen
met Sylvia Mastenbroek: sylvia@doublehealix.com U kunt ons natuurlijk ook bellen: 023-5443345.

 

Back to Top