Wijze organisaties gaan radicaal verduurzamen. Niet alleen om claims te voorkomen, maar vooral om actief mee te bouwen aan een gezonde toekomst voor de hele mensheid. En om daarmee hun eigen bestaansrecht te bevestigen.

Tot slot: Een paar consequenties op een rij
Als afsluiting van deze impressie volgt hieronder een aantal stellingen die voor organisaties van belang zijn om mee te nemen in hun toekomstverhalen…
1. Organisaties worden op meerdere manieren hybride: in hun organisatiestructuur en in hun strategische allianties. Waarschijnlijk krijgen veel organisaties op een of andere manier de status van coöperatie (gedragen door een collectief van betrokken werkers) of een nieuwe organisatievorm: eigendom van zichzelf…
2. Naast dat organisaties in veel gevallen niemand’s bezit meer zullen zijn, zullen ook veel organisaties geen eigen bezit meer hebben (geen kantoor, geen productie-faciliteit, geen computers).
3. Steeds meer organisaties ontstaan vanuit prosumer-initiatieven: de producerende klant.. Klanten worden daarmee steeds meer medeverantwoordelijk voor producten en diensten van de organisatie, veel organisaties worden mede-eigendom van de klanten.
4. Meer dan ooit ontleent de organisatie haar bestaansrecht aan de aanwijsbare waarde die ze voor de gemeenschap toevoegt.
5. Sommige organisaties zullen nauwelijks nog door mensen worden gerund.
6. Volledige transparantie zorgt voor duurzaam beleid en duurzaam beleid beschermt tegen de komende golf van schadeclaims.
7. Mensen werken vooral omdat ze het nuttig en/of leuk vinden.

Op duurzaamheid gerichte scenario-planning en het ontwerpen van positieve toekomstverhalen worden steeds belangrijker methoden om diezelfde toekomst mee vorm te geven. De ervaringen die in dit artikel worden beschreven zijn gebaseerd op methoden uit de zogenaamde narratieve psychologie. Deze wordt door ons getraind en onderwezen in de modulaire opleiding Double Healix Basics. Kijk verder op Modules Double Healix Basics opleiding 2016.