Referenties


Hieronder enkele referenties van tevreden klanten over hun ervaringen met het Double Healix model en onze manier om leiders te trainen:

Mattijs ten Brink, CEO van Transavia


Een beeld zegt meer dan duizend woorden. De Double Healix is een zeer effectieve, innovatieve en onderhoudende manier om leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen, waarbij je aan de hand van herkenbare filmbeelden direct kunt reflecteren op je eigen gedrag. De aanpak van Manfred van Doorn en zijn collega’s sluit bovendien aan bij de veranderde tijdgeest en de manier waarop leiders tegenwoordig leren en informatie absorberen. Ik ken geen effectievere manier!
Erik van ’t Hof, Executive Board Member Pon Holdings, voorheen Senior Vice President General Merchandise Ahold


Veel van de door Manfred van Doorn gekozen filmbeelden bezitten iets van duurzaamheid. Zij dwingen de ziel tot het kiezen van partij, vormen de wil en sorteren een beslissing voor. Iets wat het toeval van ontmoetingen en toevalligheden van gevoelens in een noodzaak verandert. Een zweem van eeuwigheid. Slechts een zweem, maar toch !
Voor mij, die een sterk verlangen heeft echt te begrijpen wat er gebeurt, onontbeerlijk. Begrijpen op een manier dat het niet meer ontglipt. Dat de volgende indruk de vorige indruk niet uitwist om te voorkomen dat het geheugen oververhit raakt. Ze helpen mij de vluchtige indrukken van gebeurtenissen achteraf om te zetten in tenminste de illusie van iets begrijpelijks.
Jacques Mulders, Human Talent Consultant, SZW, Bureau Mulders, voorheen Directeur Innovatie, Ontwikkeling en Opleiding, Bureau Algemene Bestuursdienst, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Double Healix – DNA voor Leiderschap is een fascinerend model. Het maakt processen inzichtelijk en verduidelijkt de samenhang en paradoxen van wat er om ons heen gebeurt. De kracht van Manfred van Doorn is, dat hij feilloos via filmbeelden de toegevoegde waarde van het model aan professionals weet duidelijk te maken. In een paar minuten is het beeld duidelijk en herkennen deelnemers de situatie. Daarmee wordt de Double Healix een bruikbaar en inspirerend instrument voor Management Development.
Aky Vente-Wagner, Corporate Talent Manager at SHV Holdings NV


Ik zou denk ik de hele site wel kunnen vullen met een testimonial over wat ik fantastisch vind aan Manfred’s werk en methode! Iets in mij zegt dat u misschien behoefte hebt aan een wat puntigere tekst… De filmtaal van Manfred van Doorn spreekt je gevoel aan. Met de Double Healix methode ga je niet logischer denken, integendeel, je ervaart dat het zware pad van een leider andere kwaliteiten vergt. En dat klopt ook wel, want managers werken vanuit hun hoofd, maar leiders uiteindelijk vooral vanuit hun hart.
Eric Verwaal, Secretaris/adviseur van de Koning, voorheen Secretaris van de Koningin, Consul Generaal Shanghai, Ministerie van Buitenlandse Zaken


De wijze waarop Manfred presenteert is wijs, liefdevol en bescheiden, als een warme uitgestrekte hand. De cyclus is een sterke combinatie van theorieën, filmfragmenten, Manfred’s boeiende inleidingen daarvan en het werken vanuit de prachtige paradoxen. Mooie handouts. Kennis van het Double Healix model betekent voor mij herkenning in alle gebeurtenissen en ervaringen, waardoor ik een betere leider kan zijn.”
Ellen Soeters, Transitie Manager RIVM, Facilitair Manager van het Jaar


De overvloed aan beelden van leiders en het grondig uitgewerkte Double Healix model leveren een perfect inzicht in de veeleisende complexiteit van het hedendaags leiderschap. Manfred van Doorn weet deze complexiteit inzichtelijk en praktisch te maken door de ontwikkelingspsychologische patronen en paradoxen te koppelen aan persoonlijk leiderschap en bestuurlijke thema’s. Enkele kenmerken van zijn stijl: bevlogen diepgang, feilloze precisie in keuze van beelden, geduldige en toch prikkelende interactie met deelnemers, trefzekerheid in de interpretatie van persoonlijke reflecties op beelden. Kortom, wij benutten hem en zijn model zo veel mogelijk bij het vormgeven van onze Management Development projecten.
Leo Steverink, CEO International Management Education Consultancy


Als kandidaat van het ABD-programma heb ik aan den lijve ervaren hoe doorleefd en effectief de methode van Manfred van Doorn is. Hij opent luiken in de geest, ontroert en zet aan tot reflectie op leiderschap op alle niveaus. Maar vooral laat hij ervaren dat onze reis deel uitmaakt van een groter geheel. Een betere aansporing tot leren is er niet.
Ellen van Doorne, Projectleider Dienst Werk en Inkomen Gemeente Amsterdam, voorheen Adviseur Strategie Ministerie van Algemene Zaken


Een training met de Double Healix door Manfred van Doorn is prikkelend en praktisch, direct en vernieuwend. Het is the big picture met small details, met scherpe observaties, humor en… natuurlijk een rijke beeldenstroom!
Wouter Kolk, directeur New Markets & Specialty Stores Ahold, voorheen CEO WE Fashion en CEO Etos


Een enorm rijk model, dat zelf duidelijk ook nog steeds ontwikkelt (zoals alles ontwikkelt!), ongelooflijk inspirerend toegelicht en verbeeld. Het Double Healix model verrijkt en bekrachtigt voor mij ‘the ability to hold the space’. Het model maakt fases en groeistuipen en valkuilen inzichtelijk en laat alles er zijn. Kort en bondig: veel dank voor een fantastische serie, alle tien!
Marjolijn Tijsmans, Projectmanager


Een doorbraak in mijn zoektocht naar driediMENSionaliteit!
Kef van Helbergen, Head of Executive Development, Staffing, Succession at METRO AG, voorheen CEO Ahold Polen


Ik heb genoten van de vrijheid van denken die doorklinkt in alle, alle opmerkingen en commentaren van Manfred. Van de wendbaarheid in zijn taalgebruik als hij in het verhaal op dreef is. De flexibiliteit in het omgaan met levenservaringen. In één adem gebruikt hij begrippen uit verschillende talen, culturen en paradigma’s. Het hele concept van de Double Healix en het beeld van al die leiders daarbij vind ik fantastisch.
Diana Braat, Psycholoog, Trainer & Procesbegeleider


Ooit kwam de verbeelding aan de macht, van Doorn komt met machtige beelden
Douwe Brouwer, HR Expert and Program manager Peopledevelopment ING Nederland


Een inspirerende cyclus die verschillende gezichtspunten biedt om naar leiderschap te kijken. Knap dat alle niveaus aan elkaar worden gelinkt: persoonlijke ontwikkeling, economie, ecologie, relatieontwikkeling en niveaus van leiderschap. Inspirerend door uitspraken die binnenkomen, door de kracht van herhalen en de functie van verhalen vertellen. Geniaal, biedt veel informatie. Heb er veel waardering voor.
Geja van Gunst, Manager Jeugdhulpverlening


Prachtig om zoveel kennis, research en handvatten beeldend aangereikt te krijgen. De treffende beelden maken veel indruk en die neem je mee, ook tot op de werkplek. Evenals de spiegel die vaak wordt voorgehouden.
Hans Janssen, lid Raad van Bestuur Rechtspraak Amsterdam, voorheen plv Inspecteur-Generaal Inspectie voor de Gezondheidszorg


Je kunt een verhaal op verschillende manieren vertellen. Een verhaal kan – op de juiste manier gestructureerd – de kijker, de luisteraar, de lezer diep ontroeren. En hetzelfde verhaal kan – op de verkeerde manier gestructureerd – totaal onverschillig laten. Het Double Healix model maakt duidelijk hoe dit proces werkt. Als regisseur kan ik daarom een script veel beter beoordelen en er mijn voordeel mee doen ten bate van de kijker.
Robin Pera, trainer, acteur, scenarioschrijver, regisseur van onder meer de televisieseries Het Zonnetje in Huis en Juliana


Het belang van het werk van Manfred van Doorn is dat iedereen de held is in zijn eigen verhaal. Dat je niet altijd verantwoordelijk bent voor dingen die om je heen gebeuren, maar wel voor hoe je daarmee omgaat.
Tegenwoordig lijkt alles te draaien om de maakbaarheid van wie je bent en de omgeving waarin je verkeert, alsof de cocon waarin we onze schijnzekerheid opbouwen, een beheersbare werkelijkheid is. Het Double Healix model maakt het grotere verband duidelijk. Voor filmmakers maakt het expliciet, wat zij impliciet verwerken in hun beeldvertelling: de ontwikkeling en de reis van de held benaderd vanuit de psychologie, de semiotiek van de film en symboliek van het beeld.
Cuun Haffmans, docent productie, Nederlandse Film en Televisie Academie


ING – Enkele citaten uit Evaluatie Changesessie met Manfred van Doorn
De sessie werd met een 8 zeer positief gewaardeerd. Vooral de vorm van het werken met filmbeelden en de kwaliteit van de spreker scoorden hoog.
– Manfred is erg goed in het verkrijgen en managen van de interactie met de zaal. En dat op een hele prettige wijze. Zonder dwingerig over te komen en door af en toe knap lastige vragen of theses voor te leggen weet hij de zaal constant alert te houden en blijft hij boeien(d).
– Erg inspirerend, zet toe tot nadenken over jezelf, je positionering, op mij het effect versterkt van je toegevoegde waarde als consultant.
– Hij voelde het gezelschap goed aan. Hij prikkelde het publiek op de juiste momenten.
– Hele enthousiaste spreker, heel jammer dat ik er de eerste helft niet bij kon zijn.
– Prettige spreker en inspirerend
– Inspirerend
– Prima bevlogen, geestig en met overtuiging gebracht door de spreker.
– Briljante spreker. De passie straalt ervan af
– Ik zou graag willen pleiten (en dat is de 1e keer) dat we deze ‘spreker’ over 1 of 2 jaar nog eens terugvragen zodat hij ons dan andere competenties kan illustreren. En dan heeft hij vast weer genoeg andere indrukwekkende beelden bij zich om ons zondermeer weer 4 uur te boeien en te laten leren. En net zoals er na een geslaagd popconcert vaak te horen is zou ik graag willen besluten met de wens en kreet:
“WE WANT MORE! WE WANT MORE!”


Verschrikkelijk interessant, zowel inhoudelijk als qua presentatie. De filmbeelden deden veel. Het feit dat het een reeks is, dat helpt, elke keer weer ondergedompeld, er zijn. Sterk ook: de hand-outs met samenvattingen! Ik werd me bewust van de plek waar ik sta als jonge twintiger, wat er belangrijk is. De lezingen hebben me niet alleen rationeel aan het werk gezet, maar mijn hele wezen/ziel geraakt. Ik was daar zeer van onder de indruk en heb het gevoel dat dit nog lang door zal blijven werken. Bedankt!
Ronja Smit, Organisatie Antropoloog TNO, Vrije Universiteit


Erik van ‘t Hof, voormalig Executive Board Member Pon Holdings en Senior Vice President General Merchandise Ahold. Momenteel: Vice-President Talent, Leadership & Learning Development bij KPN N.V.

Back to Top