Peggy Grefkens

Peggy is klinisch psycholoog en heeft lange tijd in de gezondheidszorg gewerkt, de laatste jaren als leidinggevende. Tevens was zij als docent Toegepaste Psychologie verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam waar zij onderwijsprogramma’s ontwikkelde en bruggenbouwer was tussen verschillende disciplines en organisaties. Peggy heeft een grote voorliefde om mensen te begeleiden, zowel individueel als in groepen. Als trainer en coach voelt zij zich sterk verbonden met het Double Healix model. Dit overkoepelend kader van de menselijke ontwikkeling, verrijkt met filmbeelden en verhalen, past precies bij haar eigen levensvisie. Hierbij speelt het besef van ingebed zijn als individu in het grotere geheel een belangrijke rol. Naast haar werkzaamheden als trainer en coach is Peggy momenteel werkzaam als zorgcoördinator bij Vita-Welzijn & Advies.

De rode draad in Peggy’s privé- en werkleven is mensen faciliteren om te verzoenen, verbinden en tegenstellingen te overbruggen en tevens tot de diepste wens van hun hart te komen, hun passie te vinden en dromen te volgen. Ze hoort vaak van mensen dat het haar kracht is om met haar hart te luisteren en vragen te stellen. Dit maakt haar tot een trainer en coach die de juiste toon weet te zetten om de gewenste veranderingen te bewerkstelligen.
Peggy’s persoonlijkheid kenmerkt zich door een nuchtere kijk, warme betrokkenheid en liefdevolle humor. Leiderschap, met name vrouwelijk leiderschap, passie en betekenisgeving zijn centrale thema’s in haar werk. Daarbij staat de mythische Reis van de Heldin centraal. Op deze manier geeft Peggy vorm aan haar eigen passie om vrouwen te helpen in hun kracht te staan op de weg van het avontuur, moederschap en wijsheid. Peggy’s lijfspreuk is: ‘Don’t ask what the world needs, ask what makes you come alive, and go do it, because what the world needs is people who come alive’ –  Howard Thurman

Menu