Iris Deuss

Als systeemtherapeut focust Iris met name op het herstellen van relaties. De relatie tussen gezinsleden, echtgenoten, (gescheiden) ouders, familieleden, pleegouders en kinderen. Ook de relatie die iemand met zichzelf heeft. Ze voert gezinsgesprekken, relatiegesprekken, individuele systeemgesprekken en oudergesprekken. Ze begeleidt consultatie en brainstormsessies, trainingen en workshops, intervisies en supervisies.

Ze helpt mensen graag anders kijken, denken, voelen. Haar werkwijze is creatief, ze maakt gebruik van verschillende methoden, zowel verbaal als nonverbaal. Deze zijn altijd gericht op krachten, hoop en beweging.

Haar stokpaardjes zijn metaforen en parallelle processen. Ze is in staat om direct beelden te zien bij een verhaal, beelden die ze vervolgens inzet als ingang om een veranderproces te stimuleren. Door haar grote ervaring met familie- en organisatieopstellingen kan ze snel doorzien welke patronen op meerdere lagen spelen en helpt ze mensen deze patronen waar nodig te doorbreken.

Iris is Double Healix trainer en coach in opvoeding-ondersteunende trajecten en neemt deel aan de Double Healix certificeringsgroep. Verder werkt ze als hulpverlener voor Juvent Jeugd en Opvoedhulp Zeeland en is ze docent bij de NHL Hogeschool in Leeuwarden en de Viersprong Academie voor GGZ trainingen.

[:nl]Iris-Deaus[:]
Menu