Mentorkruis: Hysteria


In de film Hysteria gooit de 19e-eeuwse vrouwenrechtenactiviste Charlotte Dalrymple bewust een paar stenen in de vijver van haar tijd. Charlotte en de arts Mortimer Granville zijn in de film voor elkaar voorbestemd, niet alleen uit liefde, maar ook vanwege een gedeeld ideaal. In dit korte fragment schetst Charlotte haar visie aan een nog tegenstribbelende Mortimer, waarbij alle elementen van het Double Healix mentorkruis in twee minuten duidelijk en gebalanceerd naar voren komen. Tijdens de trainingen over vrouwelijk leiderschap vertellen Caroline Wiedenhof en Peggy Grefkens je daar graag meer over.

Back to Top