Het Model

Het Double Healix model voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling is ontwikkeld door Manfred van Doorn met het doel een bijdrage te leveren aan een verdere verrijking van het innerlijke en sociale leven. We zijn er van overtuigd dat we met elkaar op weg zijn naar een ecologie van betekenis waarin we zorg voor de ziel, voor elkaar en voor onze leefomgeving voorop stellen.

In ons werk is het Double Healix model steeds onze bron van inspiratie. Dit model bouwt voort op het werk van Joseph Campbell, in het bijzonder op de door hem onderscheiden fasen in de Reis van de Held (zie: ‘De Held Met De Duizend Gezichten’) en zijn ideeën over niveaus van bewustzijn (zie: ‘Mens, Mythe en Metafoor’ en ‘The Inner Reaches of Outer Space’). Het Double Healix model sluit goed aan bij de ontwikkeling die gaande is vanuit verwante stromingen zoals Spiral Dynamics, Integral Psychology en Theorie U.
Het model is bedoeld om een verhalend overzicht te geven van de menselijke ontwikkeling. Het beschrijft de cyclus van opkomst, bloei, neergang en wederopstanding. We willen ervaarbaar maken hoe krachtig oerbeelden werken en hoe ze zich telkens vernieuwen. Het grote verhaal, het oerverhaal, waar we ons op baseren, komt ons dus niet alleen vanuit het verleden en het heden tegemoet, maar ook vanuit de toekomst.

Het Double Healix model kent een mythische cyclus, de Reis van de Held(in) die op verschillende niveaus van menselijke ontwikkeling wordt toegepast. Op die manier is het mogelijk om de cyclus te herkennen in het verloop van een dag, de seizoenen van een jaar, maar ook de grotere cycli van economische en culturele ontwikkeling. We vinden dit zo belangrijk omdat we als moderne mensheid van een lineair groei-model moeten overschakelen naar een cyclisch ontwikkelingsmodel.
De dubbele helix in de naam Double Healix verwijst naar de genetische code die ten grondslag ligt aan elk leven. Het is een universele structuur met oneindige variaties. Net als de universele verhaalstructuur oneindige variaties kent. Het universele van het unieke.
Hier volgt een filmische weergave van de Universele Reis in twaalf stappen:

*

Dan gaat de reis verder. De spiraalvorm verwijst naar de mogelijkheid om de zich herhalende cycli naar een hoger niveau te tillen, om van de cirkel een spiraal te maken. En om steeds verfijnder en duurzamer leiderschap te tonen. Dit proces van upcycling is de kern van het Double Healix model. Leiderschap is dan in eerste instantie sturing geven aan ons eigen denken, voelen en handelen. In die definitie kan ieder van ons leiderschap ontwikkelen. Sterker nog, het is onvermijdelijk als we met elkaar een volgende ontwikkelingsstap willen maken.

De term ‘dubbel’ in Double Healix verwijst naar ons concept van Mutual Arising Principles en Creatieve Spanningsvelden. Niets gebeurt in een vacuüm. Elke gebeurtenis roept zijn tegendeel op. Of nog sterker: ze verschijnen gelijktijdig. Al onze acties doen we in relatie tot anderen, tot onze omgeving. Bovendien willen we met het ‘dubbele’ benadrukken dat elk mens ook in meer verhalen tegelijk speelt. Dubbel had dus ook kunnen heten: meervoudig.

Als ondertitel bij het Double Healix model gebruiken we de afkorting DNA van Leiderschap. DNA betekent in ons geval Dynamische Nieuwe Archetypen. We willen daarmee verwijzen naar de paradox dat de oerbeelden waarmee we werken in een dynamische relatie tot elkaar staan en zichzelf steeds vernieuwen.

Hieronder gaan we kort in op centrale begrippen uit het model: de 7+1 niveaus van menselijke ontwikkeling, de 12+1 fasen in een ontwikkelingscyclus, de 6+1 polariteiten en paradoxen, en de 3 kruizen die de cycli ondersteunen.


  • 7 + 1 Niveaus Het Double Healix Model beschrijft een cyclus die vele malen in ons leven terugkeert. Als we geluk hebben, zit in ons leven – naast fysieke groei- een geestelijke rijping. De cyclus is rond, maar na elke cyclus is er iets veranderd. Keer op keer bereik je een hoger niveau van bewustzijn en daarmee is de ... Read more


  • 12 + 1 Fasen Op elk niveau beschrijven we een reis van twaalf fasen. We spreken van 12 + 1 fasen omdat de proloog aan het begin van de reis vaak gespiegeld wordt in de epiloog. Proloog en Epiloog zijn dan bijna dezelfde fase. Een andere reden dat we van 12 + 1 fasen spreken is omdat het verbindende ... Read more


  • 6 + 1 Paradoxen Net als bij de Fasen en de Niveaus spreken we hier van een ‘plus één’. De twaalf fasen die in de cirkel tegenover elkaar staan, vormen de zes tegenstellingen die hieronder beschreven worden. Maar er is nog een spanningsveld van een andere orde. Dat is de manier waarop we naar de cirkel zelf kijken. Als we hem ... Read more


  • Kruizen Het model kent een cyclus met twaalf fasen, vergelijkbaar met de maanden van het jaar. Binnen de cyclus zijn drie kruizen te onderscheiden: het Voorbereidingskruis (ook wel het Mentorkruis genoemd), het Machtskruis (ook wel Drempelkruis genoemd) en het Substantiekruis (ook wel het Substantiële Veranderingskruis genoemd). MACHTSKRUIS (Drempelkruis) Het meest centrale kruis in het Double Healix model is het ... Read more


Back to Top