Kruizen


Het model kent een cyclus met twaalf fasen, vergelijkbaar met de maanden van het jaar. Binnen de cyclus zijn drie kruizen te onderscheiden: het Voorbereidingskruis (ook wel het Mentorkruis genoemd), het Machtskruis (ook wel Drempelkruis genoemd) en het Substantiekruis (ook wel het Substantiële Veranderingskruis genoemd).

MACHTSKRUIS (Drempelkruis)

Het meest centrale kruis in het Double Healix model is het Machtskruis. De vier fasen van het Machtskruis markeren ieder een drempelovergang zoals er ook vier belangrijke wisselingen van seizoenen worden onderscheiden.

cirkel4drempels

Deze drempels, zoals we ze noemen, zijn:

fase 2. Oproep tot het Avontuur: het verhaal komt op gang

fase 5. Selectiedrempel: de eerste grote verandering wordt bestendigd

fase 8. Omslag: de grote tegenslag wordt ervaren

fase 11. Wederopstanding: de grootste transformatie vindt plaats

Elk van deze drempelovergangen wordt voorbereid in een voorliggende fase waarin er vaak een ontmoeting met een mentor plaats heeft. Na elke drempelovergang is er een fase waarin de al dan niet zoete vruchten van de betreffende drempelovergang worden geplukt (substantie). Op die manier zijn er in de cirkel vier keer drie fasen met een logische opeenvolging: voorbereidingskruis – machtskruis – substantiekruis.

 

VOORBEREIDINGSKRUIS (Mentorkruis)

De voorbereidingsfasen worden in veel gevallen gekenmerkt door het verschijnen van een Mentor. Dit kan een mens zijn, of een dier of een voorwerp zoals een spiegel waarin we naar onszelf kijken en ineens meer zien dan we daarvoor zagen.
Tekening Voorbereidingskruis-NL-voor websitefase 1. Proloog: onbewuste, intuïtieve, droomachtige voorbereiding op het avontuur

fase 4. Mentor: het leren van vaardigheden, het verbreden van de mogelijkheden

fase 7. Aarding: Bewuste voorbereiding op moeilijke tijden, commitments aangaan en leren plannen

fase 10. Terugkeer naar het Licht: zich weer bewust worden van de idealen, vaak in de vorm van een terugkeer van de mentor uit fase 4.


SUBSTANTIEKRUIS (Substantiële Veranderingskruis)

Het Substantiekruis wordt gevormd door de fasen waarin de vruchten worden geplukt van de drempelovergangen (zie Machtskruis):

Tekening Substantiekruis-NL-voor website

 

fase 3. Weerstand: nu het avontuur is aangezwengeld, moet eerst (wils)kracht worden opgebouwd en energie gemobiliseerd om het avontuur ook echt te kunnen aangaan.

fase 6. Ster van de Dag: voorbij de Selectiedrempel genieten van het succes en het laaghangend fruit; maar het avontuur zal zijn zwaarste momenten nog krijgen.

fase 9. Dolk: na de fase van de Omslag en machteloosheid, wordt een diep inzicht ontwikkeld in de donkere krachten van de menselijke ziel.

fase 12. Elixer: Na de zwaarste beproeving in de fase van Dood en Wederopstanding, kunnen de meest wezenlijke vruchten van de reis worden geplukt, vaak in de vorm van een diepere rijping van de persoonlijkheid, een dieper thuiskomen in zichzelf als een cadeau aan de gemeenschap.

Back to Top