Lezingen en Trainingen


Wij geven bij voorkeur lezingen, workshops en trainingen aan de hand van filmfragmenten. Double Healix heeft het grootste particuliere filmarchief van Nederland: 13.500 films en documentaires  en tienduizenden instructieve fragmenten over persoonlijkheidsontwikkeling en leiderschap. Omdat we uit ervaring weten hoe diep de beelden op de kijkers inwerken, kiezen we ervoor om voornamelijk positieve en inspirerende scènes te tonen. We zijn met een team van 10 mensen continu op zoek naar dergelijke fragmenten. Mocht u een tip voor ons hebben, graag!

Waarom lezingen en workshops met filmfragmenten?

De inhoud van de taal brengt volgens wetenschappelijk onderzoek minder dan een kwart van de informatie van de menselijke communicatie over. Als je invloed wilt uitoefenen of als je wilt weten wat er echt gecommuniceerd wordt, is het raadzaam bewuster op beeld en toon te letten. Film biedt de volledige communicatie, beeld en taal. Scènes kunnen worden bestudeerd omdat je deze werkelijkheid kunt onderbreken en herhalen. Beeldende communicatie heeft veel meer inpact dan het geschreven woord. Een goed gekozen filmfragment van drie minuten illustreert vaak beter waar het om gaat, dan drie dikke boeken.

Wij maken vaak mee dat mensen tien jaar later nog precies kunnen beschrijven welke fragmenten in een filmlezing de meeste indruk hebben gemaakt. Een ander voordeel van het gebruik van concrete filmvoorbeelden is dat het erin vertoonde gedrag direct kan worden overgenomen. Veel mensen die door ons getraind zijn met filmfragmenten melden dat ze op cruciale momenten zich een inspirerende filmscène herinnerden en het daarin vertoonde gedrag als model voor hun eigen interventie gebruikten.Bovendien brengt onze manier van presenteren met filmbeelden met zich mee dat mensen gestimuleerd worden in metaforen te denken. We kiezen onze fragmenten namelijk zo gevarieerd dat deze soms directe vormen van leiderschap tonen. Beelden uit de opvoeding, sport, het leger of de mythologie hebben een vertaalslag nodig naar de praktijk. Dergelijke fragmenten illustreren immers indirect aspecten van leiderschap doordat ze vergelijkbare vraagstukken in andere omgevingen plaatsen.

De voordelen van het meer in metaforen leren waarnemen zijn legio. Ten eerste stimuleert het ons om uit onze gewone kaders stappen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken, onder meer door ons in te leven in ongekende andere levens en werelden. Ten tweede trainen we onze emotionele intelligentie doordat we patronen in verschillende situaties gaan herkennen.  Ten derde helpt het ons om zelf ook met inspirerende verhalen uit andere leefgebieden te komen om onze medewerkers iets duidelijk te maken of ze te inspireren. De kracht van een goed verhaal is onovertroffen in het instrueren en motiveren van mensen.

VOORBEELDEN VAN LEZINGEN…

Back to Top