Het Wiel Opnieuw Uitvinden


Er ligt een fundamentele ontwikkelingscyclus ten grondslag aan alle grote verhalen van over de hele wereld. Internationaal leiderschapstrainer Manfred van Doorn beschrijft in dit boek speels de wetmatigheden in de cycli van innerlijk en uiterlijk leiderschap. Aan de hand van het Double Healix model en vele voorbeelden uit de werkelijkheid en uit films behandelt hij hoe we van deze patronen kunnen leren. Hoe we van groei kunnen gaan naar ontwikkeling op telkens hogere niveaus van complexiteit, moraliteit en leiderschap. Hoe we van uiterlijke schaarste naar innerlijke rijkdom komen en met elkaar een ecologie van betekenis kunnen opbouwen. Het boek bevat veel foto’s uit films en documentaires als illustraties van inspirerend leiderschap van mannen en vrouwen in verschillende culturen.

Aanbevelingen:

“Verplichte kost voor iedere zichzelf serieus nemende leider. En natuurlijk ook voor zichzelf niet zo serieus nemende leiders…”
Eric Verwaal, Secretaris van de Koningin

“Dit is een van die zeldzame (management)boeken waarin kunst en wetenschap, vormgeving en presentatie zich in harmonie met elkaar verzoenen. Kern van dit meesterlijk uitgedachte en briljant vormgegeven (foto)boek is het durven denken in zowel rechte lijnen als in cycli, waardoor de eenmaligheid van de lijn evenals de oneindigheid van de cirkel worden erkend als basismodel van ontwikkeling en transformatie (en daarmee vooruitgang en groei). Het wielmodel of het Double Healix-model van de auteur, psychotherapeut, divergent managementdenker en mentaal altruïst, verbeeldt op ongekend creatieve, erudiete en kosmopolitische manier de denkwijze van up-cycling (het wiel opnieuw uitvinden).”
– boekrecensie NBD/Biblion

“…verrukkelijke combinatie van beeldende woorden en meer dan duizend woorden-vertellende beelden. Voor ons in de jeugdzorg is het extra waardevol dat de reis ditmaal in de vroege jeugd begint en talloze transformatiemogelijkheden behandelt.”
Mariënne Verhoef, Raad van Bestuur, Spirit! Jeugdzorg Amsterdam

“Reinventing The Wheel is a dynamic and fascinating epistemological journey into leadership. It is a terrific publication for these unsettled times; a reminder to retain proven concepts while exploring those that are new…”
Karla R. Peters-Van Havel, Vice President, The Institute for Management Studies

“Ik heb over de hele wereld gezocht naar een aanpak voor leiderschapsontwikkeling die zowel de practicus als de gevoelsmens in me aanspreekt. Een aanpak die goedkope, halve waarheden vermijdt. Het Double Healix model met zijn narratieve en beeldende structuur doet dat. Het helpt ons werkelijk duurzaam te worden. Het helpt betekenis te upcyclen. Dit boek geeft niet alleen een helder overzicht maar bovenal een helder inzicht in waar het bij blijvende veranderingsprocessen om gaat. Van Ego naar Eco…”
Marinus Ditzel, Director River Institute For Leadership Development, voormalig CEO Clondalkin

“Dit boek is veel meer dan een beschrijving van een aantrekkelijk en bruikbaar model voor leiderschap. Het is een reis door de uithoeken van het menselijk bestaan. Dat is een ambitieus doel, maar Manfred van Doorn springt moeiteloos van diepe psychologische inzichten naar gedragscompetenties, hij legt de verbinding tussen archetypische beelden en hedendaags leiderschap en hij put daarbij uit talloze culturen en tradities. Meer nog dan willen begrijpen, moet je je in dit boek onderdompelen en je laten inspireren door het rijke universum van deze geniale geest…”
Lenette Schuijt, leiderschapstrainer en schrijver van ‘Met Ziel en Zakelijkheid’

Koop dit boek via onze webwinkel

Dit boek online inkijken

Back to Top