Strategie en Duurzaamheid


STRATEGIE

Plezier en vernieuwing in de herhaling
Onze strategie als bedrijf is dat we de wereld willen verrijken met inzicht, verdieping van gevoelens en aanspreken van de wil door dat ook bij onszelf te bewerkstelligen. Het herhaald werken aan en met het model vernieuwt ons terwijl het model zichzelf ook blijft verdiepen en vernieuwen. De film Groundhog Day is voor ons daarbij een lichtend voorbeeld.

Aanstekelijk enthousiasme
We gaan ervan uit dat ons plezier en onze passie aanstekelijk werken en dat het model zich op die manier wereldwijd kenbaar maakt. Daar hoort bij dat we ervan overtuigd zijn dat het beste verdienmodel is, dat we zoveel mogelijk gratis beschikbaar maken op het web en dan vervolgens geld verdienen met onze hoog kwalitatieve trainingen en media.

Leerondersteuning
Een tweede verdienmodel betreft het ontwikkelen van digitale leerondersteuning, MovieLearning. We hebben het Double Healix model verrijkt met adviezen en richtinggevende filmfragmenten. MovieLearning ondersteunt het leerproces in organisaties, bij opvoeding en onderwijs, en op het gebied van duurzaamheid. Kijk op www.movielearning.com voor meer informatie hierover.

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid staat bij ons niet alleen hoog in het vaandel, duurzaamheid draagt ook de vlag. De kern van het cyclisch denken is leren toekomstbestendig te leven, leren omgaan met vallen en opstaan, en binnen de scope van een mensenleven een missie vinden en die dienstbaar maken aan de omgeving. We willen het leven eren vanuit de waarden foetocratie, rechtvaardigheid, diversiteit en empathische solidariteit voor alle gebieden in de wereld.

 

Back to Top