Integrative Development


Let op: VOLGEBOEKT.
De data van de volgende jaaropleiding worden z.s.m. vastgesteld.

Double Healix jaaropleiding voor persoonlijke ontwikkeling als mens, professional en leider.

Met de jaaropleiding Double Healix Integrative Development verwerf je een verdiept inzicht in en overzicht van de verschillende niveaus van menselijke ontwikkeling, op basis van filmbeelden en verhalen vanuit het Double Healix model. Je bent hierdoor beter in staat om bij jezelf en anderen (gedrags-)patronen te herkennen, te voorspellen en, waar gewenst, te doorbreken. Je beschikt over een overkoepelend theoretisch kader waarmee je effectief concepten uit verschillende ontwikkelings-, leiderschaps- en verander-theorieën praktisch kunt toepassen. Daarmee vergroot je je zelfkennis en inzicht in het gedrag van je collega’s en klanten. Je hebt coaching-, presentatie- en interventie-vaardigheden versterkt, waarmee je jezelf en anderen in effectiviteit doet toenemen. Het leven en ons werk zijn doorspekt met tegenstellingen en paradoxen. Double Healix Integrative Development leert je hoe je deze spanningsvelden zo goed mogelijk kunt onderscheiden, hanteren en waar mogelijk verzoenen. Je leert werken met positieve, inspirerende rolvoorbeelden. Je versterkt je strategisch en visionair denken over duurzaamheid en vergroot je kennis over leiderschap. Kortom, je leert het grote verhaal hanteren en je unieke visie vorm te geven vanuit een universele structuur.

Werkwijze
In deze opleiding volgen we stap voor stap de ontwikkelingsniveaus van het Double Healix model. Dit is een integraal model voor professionele, persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, dat voortbouwt op ‘De reis van de held’ van Joseph Campbell. Het leert je kijken naar het leven als verhaal waarin je zowel hoofdpersoon bent als schrijver. Het model is gebaseerd op de cyclus van opkomst, bloei, ondergang en wederopstanding die ieder mens vele malen doorloopt.

*
In het Double Healix model onderscheiden we acht niveaus van menselijke ontwikkeling:
– de universele reis van de mens
– basale behoeften
– persoonlijkheidstypen en drijfveren
– competenties en basaal leiderschap
– teamleiderschap, teamfasen, teamrollen
– complexe organisaties en verzoenend leiderschap
– visionair beleid en duurzaamheid
– meditatie, mystiek  en spiritueel leiderschap
Per tweedaagse behandelen we telkens één à twee niveaus. En binnen elk ontwikkelingsniveau behandelen we de twaalf velden van het Double Healix model, van de proloog – het zich onbewust aandienende avontuur – tot en met de persoonlijke transformatie en het zinvol bijdragen aan de samenleving. Deze narratieve structuur maakt dat we de verschillende niveaus steeds kunnen behandelen vanuit dezelfde veelomvattende structuur.

Deze opleiding legt naast de vele oefeningen, ook nadruk op de beleving door middel van het gebruik van beelden uit speelfilms en documentaires. De meest inspirerende voorbeelden van menselijke ontwikkeling en krachtig leiderschap worden in hun narratieve samenhang behandeld en vervolgens vertaald naar effectieve oefeningen ter verbetering van de (leiderschaps)vaardigheden van de deelnemers. Ter aanvulling op de bijeenkomsten krijgen deelnemers toegang tot de MovieLearning online leeromgeving, vol met inspirerende filmfragmenten, heldere theorie en verdiepende ontwikkelingsvragen.

De kenmerken van Double Healix Integrative Development op een rij
* Leren met MovieLearning: inspirerende verhalen en voorbeelden van en over vrouwen en mannen, uit films, documentaires en internet;
* Leren met hoofd, hart en handen in een mix van waarnemen, ervaren, geïnspireerd worden, kennis delen, oefenen en reflecteren;
* Gericht op persoonlijke , professionele en maatschappelijke transformatie;
* Met elkaar leren over en werken aan een duurzame toekomst
* Het vergroten van inzicht in de wereld en onze compassionate embrace.

Voor wie is Double Healix Integrative Development
De opleiding is gericht op mensen die hun professionele verdieping willen laten samenhangen met hun persoonlijke ontwikkeling en inzicht in de samenhang der gebeurtenissen. Deelnemers zijn bijvoorbeeld: leidinggevenden, interimmanagers, organisatieadviseurs, learning developers, HR directeuren en managers, trainers, coaches, opleidingsadviseurs, duurzaamheid-professionals, docenten, hulpverleners, pedagogen, activisten, verhalenschrijvers, filmmakers en onderzoekers.
Deze insteek levert vaak een groep deelnemers op die ondanks hun verschillende achtergrond, veel gemeenschappelijk heeft. De kruisbestuiving tussen verschillende werkvelden wordt door deelnemers aan voorgaande opleidingen steeds als zeer waardevol ervaren.
Niveau richtlijn: HBO+

De docenten
De opleiding wordt verzorgd door Manfred van Doorn (leiderschapstrainer), Marcel Karreman (leermanager) en verschillende gecertificeerde Double Healix trainers.

Achtergrond van deze opleiding
Wij willen vanuit Double Healix mensen stimuleren om de diepte en schoonheid van het leven te ontdekken, en van daaruit voluit, betekenisvol en duurzaam samen te werken en leven. Daarom verbinden we steeds de persoonlijke ontwikkeling met professionele ontwikkeling en kennis van organisaties met de maatschappelijke transformatie naar een duurzame toekomst.

“Deze opleiding heeft mijn werk enorm verrijkt. Naast psychologische verdieping en het gebruik van aansprekende filmbeelden heeft het Double Healix model mij inzicht gegeven in universele wetmatigheden. Ik ben in contact gekomen met inspirerende deelnemers en opdrachtgevers met mooie klussen. Door het gebruik van Double Healix, kan ik mijn passie voor film en psychologie in mijn vak uitstekend overbrengen.”
– Rozemarijn Dols, Leiderschapstrainer, Coach, Auteur

“De opleiding sluit heel goed aan bij de diversiteit aan drijfveren die er is in de samenleving. En het helpt mij als onderzoeker van drijfveren en waarden om niet alleen de waarden nog scherper in beeld te brengen maar ook het veranderpotentieel nog veel meer te benutten, en mensen daar ook bij te helpen.”
– Martijn Lampert, Directeur Onderzoek Motivaction

“Manfred van Doorn is een van de meest invloedrijke leiderschapstrainers van Nederland.”
– Vrij Nederland

ALGEMENE INFORMATIE

Locatie
De Plannensmederij
Hospeslaan 64
2015 GL Haarlem
T 023-5443345
De plaats van de intervisie-bijeenkomsten wordt door de subgroepen zelf bepaald.

Opleidingsdata
De data voor volgend jaar (2019) worden binnenkort vastgesteld, we zullen hierover zo spoedig mogelijk berichten. Mocht je reeds een optie willen plaatsen, neem dan contact op met Sylvia Mastenbroek (sylvia@doublehealix.com)
De data van de jaaropleiding in 2018 zijn:
– 16 en 17 februari 2018
– 23 en 24 maart 2018
20 en 21 april 2018
– 1 en 2 juni 2018
– 14 en 15 september 2018
– 16 en 17 november 2018
– 18 en 19 januari 2019
Reservedata: 15 en 16 februari 2019 (voor het geval de trainers op een van bovenstaande data moesten annuleren)

Tijden
Een opleidingsdag start om 10:00 uur en eindigt circa 17.15 uur. De poort gaat ‘s ochtends om 9.30 uur open.

Praktische structuur van de dagen
– 14 lesdagen
– minimaal 6 intervisie-bijeenkomsten
– samen met een buddy werken aan een persoonlijk logboek
– in principe 2 en desgewenst meer supervisies met de leermanager met betrekking tot de persoonlijke en professionele ontwikkeling

Voertaal
Nederlands

Financiële investering
De prijs van de veertien trainingsdagen is € 5900. Dit bedrag is BTW-vrijgesteld (Double Healix LEAD is CRKBO-geregistreerd).
Je ontvangt €300 korting als je de opleiding voorafgaand aan 1 november 2017 boekt en betaalt.
De supervisiegesprekken zijn €150 per uur excl BTW.
Mensen die de training Double Healix Essentials hebben gevolgd, kunnen 50% van de prijs die ze voor de Essentials hebben betaald, aftrekken van de prijs van Integrative Development.
Het opleidingsmateriaal is inbegrepen in de prijs, evenals koffie/thee/sap en lunch. De lunches zijn vegetarisch met vis (er worden dus geen vleeswaren geserveerd) en zoveel mogelijk gemaakt van biologische producten.
Overnachtingen zijn niet inbegrepen in de prijs. In Haarlem en omgeving bevinden zich meerdere comfortabele hotels en bed & breakfast faciliteiten.
Het opleidingsgeld dient in principe te zijn betaald voorafgaand aan de laatste dag van de periode waarin kostenvrij kan worden geannuleerd (zie annuleringsvoorwaarden).

Opleidingsmateriaal
– ‘Het Wiel opnieuw uitvinden’ 2012 editie (Manfred van Doorn);
– ‘This is the And’ – E-book (Manfred van Doorn & Victor van Doorn);
– ‘Zin in Opvoeden’ (Manfred van Doorn & Brechje de Koning)
– ‘Loopbaanladders & Wereldbanen’ (Caroline Wiedenhof & Manfred van Doorn)
Deelnemers dienen zelf te beschikken over een laptop en deze steeds mee te nemen naar de trainingsdagen. Voor de huiswerkopdrachten is het nodig dat de deelnemers toegang te hebben tot een goede internetverbinding.

Tijdsinvestering
Bij veertien lesdagen is de geschatte tijd voor het maken van huiswerkopdrachten en het logboek en het deelnemen aan intervisie ongeveer 1 : 0,5. Dus per lesdag circa 1/2 dag voorbereidingstijd. Voor het voorbereiden van de eindpresentatie raden we aan nog twee extra dagen te reserveren.

Groepsgrootte
De deelnemersgroep zal bestaan uit minimaal 8 en maximaal 18 personen.

Bewijs van deelname
Deelnemers aan de opleiding kunnen een bewijs van deelname ontvangen als zij minimaal twaalf van de veertien trainingsdagen hebben bijgewoond en minimaal vijf intervisiebijeenkomsten.

Informatie en aanmelding
Als je nog vragen hebt of je wilt aanmelden, dan kun je contact opnemen met Sylvia Mastenbroek:
sylvia@doublehealix.com of bel 023-5443345.
Bij aanmelding ontvangen we graag de volgende gegevens:
– je naam
– je adres (i.v.m. coördinatie van de intervisie-bijeenkomsten)
– je functie/werkzaamheden, en de organisatie(s) waar je werkt
– je email adres
– je telefoonnummer (liefst je mobiele nummer)
– 
de gegevens die op de factuur moeten worden vermeld en het e-mailadres waar de factuur naar toegestuurd kan worden (we sturen geen facturen over de post)
– 
via welke route je informatie over deze training hebt ontvangen

Annuleringsregeling
Annulering is uitsluitend mogelijk bij Sylvia Mastenbroek: 023-5443345 (in rechtstreeks contact).
Annulering met restitutie van het deelnamebedrag is mogelijk tot en met 15 december 2017. Na 15 december 2017 ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Het is mogelijk om je te laten vervangen, laat dit ons dan voor aanvang van de opleiding weten (vervanging geldt uitsluitend voor de gehele opleiding). Zie verder de algemene voorwaarden.


Korte toelichting op de lesdagen

In elke tweedaagse zullen 1 à 2 niveaus van het Double Healix model worden behandeld (onderstaande informatie is een globale richtlijn, het programma zal afhankelijk van het verloop van de opleiding nog kunnen worden aangepast):

Niveau 0: Universaliteit
Het begin van de opleiding staat in het teken van kennismaking met elkaar en het fundament van het Double Healix model: je leven zien als een verhaal, en universele verhalen gebruiken als bron voor professionele ontwikkeling. We behandelen de structuur van groei, bloei, neergang en wederopstanding, die aan de basis ligt van alle grote verhalen van de mensheid en ook in moderne media nog steeds wordt gebruikt. We gaan in op de twaalf fasen van de universele reis van de mens en op het werk van Joseph Campbell. We behandelen de kracht van metaforen en het belang van de narratieve psychologie voor persoonlijke-, team- en organisatieontwikkeling, als opstap naar hogere niveaus van bewustzijn. Uitleg van theorie wordt afgewisseld met het gezamenlijk ervaren en bespreken van illustratieve filmfragmenten. Via individuele en groepsoefeningen krijg je inzicht in de structuur en de variaties van het grote menselijke verhaal en leer je je eigen leven als mythisch verhaal te benaderen.

Niveau 1: Simpliciteit
Deze dagen werken we met het eerste niveau van het model, ‘simpliciteit’. Aan bod komen de basale menselijke behoeften en hun onderlinge spanningsvelden. We bespreken de fundamentele ontwikkelingspsychologie aan de hand van klassieke theorieën en meer recente opvattingen over het Dialogisch Zelf en Het Conti­nuüm. Met behulp van Dialoog onderzoeken we de opvoeding van de toekomst. We exploreren welke behoeften in een gezonde organisatie worden bevredigd, op welke wijze dit gebeurt en op welk niveau deze bevrediging nog kan worden verbeterd. Ook oefenen we in het hanteren van overdracht in werkrelaties. De groepsleden verwerven door zelfonderzoek een helder overzicht van de eigen levensloop en met name de eigen vroege jeugd (tot 12 jaar). Bovendien gaan de deelnemers in dit deel van de opleiding op zoek naar beelden van kinderlijke behoeften en inspirerende beelden van hoe opvoeders hiermee omgaan.

Niveau 2: Sensationaliteit
Bij de behandeling van niveau 2, Sensationaliteit, gaan we in op de ontwikkelingspsychologie van de adolescentie, het ontwikkelen van een persoonlijk waardensysteem, persoonlijkheidstypologie en de subgroep georiënteerde bewustzijnslaag. Aandacht voor de sensorische, sen­suele en seksuele driften en drijfveren en hoe leiders deze sublimeren. We onderzoeken op welke manier bestaande theorieën zoals MBTI, Insights en Enneagram in het licht van het Double Healix model kunnen worden begrepen. De nadruk zal liggen op persoonlijkheid-assessment en diagnostiek. De groep zal werken aan het formuleren van vragen voor vragenlijsten, observatiecriteria voor inschatting van de persoonlijkheid van werknemers en groepsleden. Een tweede aspect dat aandacht krijgt, is de transformatie van driften naar drijfveren. Bij het zoeken van beeldfragmenten door de deelnemers zal het zwaartepunt liggen bij voorbeelden van persoonlijkheidstypen.

Niveau 3: Maximaliteit
Het trainen van persoonlijk leiderschap, basale (leiderschap)competenties en hoe deze in creatieve spanning zijn te plaatsen, in samenhang met bijvoorbeeld de kernkwadranten-theorie van Ofman en de verzoeningsprincipes van Trompenaars. Bij de behandeling van niveau 3, Maximaliteit, ontwerpen we oefeningen: de deelnemers gaan zelf wisselend subgroepen leiden en groepsleden coachen in het oefenen van nieuw gedrag. Er zal aandacht worden gegeven aan de balans tussen oefeningen die bewustzijn versterken en oefeningen die gedrag veranderen. We oefenen met het implementeren van de basale leiderschapsideeën van bijvoorbeeld Warren Bennis, Stephen Covey en John Maxwell. Welke trainingsmethoden zijn het meest geschikt voor welke organisaties en hoe passen we ze toe? We zullen afwisselend kijken naar leiding geven aan volwassenen en het opvoeden van jonge kinderen. We zullen ook reeds de overgang maken van leidinggeven als specialist (niveau 3) naar leiding geven als teamleider (niveau 4).

Niveau 4: Relationaliteit
De vraag naar trainingen is het grootst op dit niveau, Relationaliteit. We besteden aandacht aan de cycli van teams, partnerschap en ouderschap (van adolescente kinderen). Aan de hand van voorbeelden uit organisaties en relaties oefenen we in het herkennen van de teamfasen en het voorspellen van onvermijdelijke ontwikkelingen in groepsrollen en teamleiderschap. Wat is de groepsdynamiek, wat is de essentie van overdracht, projectie en uitbesteding in persoonlijke relaties en professionele samenwer­king? We zullen de dynamiek van de opleidingsgroep betrekken als onderwijsmateriaal. We maken met de hele groep een overzicht van mogelijke managementstijlen en groepsrollen (bijv. Belbin, Quinn, Insights) en plaatsen deze binnen de ordenende samenhang van het Double Healix model. We besteden wisselend aandacht aan het (bege)leiden van volwassenen en het opvoeden van oudere kinderen. Verder werken we steeds aan de verticale lijnen per fase in de Reis van de Held. Van de groepsleden wordt verwacht dat ze in staat zijn om de transformaties per thema tot en met niveau 4 te presenteren.

Niveau 5: Complexiteit
In deze bijeenkomst behandelen we visie- en strategieontwikkeling aan de hand van scenarioplanning en de narratieve methode. We oefenen zelf in het formuleren van een visie voor een grote organisatie en ontwerpen oefeningen voor het begeleiden van managementteams in het formuleren van visie. Verder besteden we aandacht aan niveau 5 van de persoonlijke ontwikkeling: hoe gaan we om met complexe familiesystemen, hoe verzoenen we tegenstellingen in onszelf en in welke mate hebben wij onze persoonlijke missie gevonden?

Niveau 6: Simplexiteit
Bij de behandeling van niveau 6 richten we ons op de grote maatschappelijke veranderingen. We oefenen in het begeleiden van beleidsontwikkeling en onderzoeken hoe we beelden kunnen bieden voor een duurzame toekomst. Centraal staan de onderliggende verzoenende principes die het mogelijk maken om van complexiteit naar simplexiteit te gaan. We onderzoeken de eigen individuele ontwikkelingen binnen de grote maatschappelijke bewegingen. De oefeningen zijn deels gericht op de grote biografische lijnen, deels op meditatieve en imaginatieve vaardigheden. We verdiepen ons onderzoek naar de overeenkomsten tussen het Double Healix model en bijvoorbeeld het Integratieve model van Ken Wilber en Presencing vanuit Theory U.

Niveau 7: Perplexiteit en afronding van de opleiding
De behandeling van bewustzijnsniveau 7 staat in het teken van mystieke en meditatieve vaardigheden. Dit niveau, Perplexiteit, is te zien als een hoger octaaf van het mythische niveau 0. We gaan dieper in op de verschillende meditatiestromingen en hun mystici. Ook onderzoeken we hoe meditatieve of concentratie oefeningen een integraal deel kunnen worden van trainingen en MD-programma’s. We oefenen in het schakelen tussen het hoogst mogelijke perspectief en de toepassing daarvan in het kleinste detail en gaan in op het samenvallen van bewuste en geheime wil.
De laatste dag van de training staat in het teken van gezamenlijk afronden van het traject. Deelnemers presenteren hun eindopdracht. Terugblik en vooruitblik.

Van bovenstaande inhoudsweergave kan worden afgeweken, afhankelijk van het proces in de groep.

VERVOLGOPLEIDING VOOR TRAINERS EN COACHES
Halverwege de opleiding Integrative Development (of soortgelijke Double Healix opleiding) kun je een parallelopleiding volgen om je te certificeren als trainer/coach. Deelname aan deze opleiding wordt voorafgegaan door een intake. De training leidt op tot Certified Double Healix Trainer/Coach. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Kijk hier voor de VOORWAARDEN BIJ DE DOUBLE HEALIX OPLEIDING INTEGRATIVE DEVELOPMENT CRKBO 2018-2019

 

Back to Top