Integrative Development (vervolg op Upcycling van Leiderschap)


Vanaf 20 september 2019.
8-daagse Double Healix opleiding voor persoonlijke ontwikkeling als mens en professional.

Met de opleiding Integrative Development verwerf je een verdiept inzicht in en overzicht van de verschillende niveaus van menselijke ontwikkeling, op basis van filmbeelden en verhalen vanuit het Double Healix model. Je bent hierdoor beter in staat om bij jezelf en anderen (gedrags-)patronen te herkennen, te voorspellen en, waar gewenst, te doorbreken. Na afloop beschik je over een overkoepelend theoretisch kader waarmee je effectief concepten uit verschillende ontwikkelings-, leiderschaps- en verander-theorieën praktisch kunt toepassen. Daarmee vergroot je je zelfkennis en inzicht in het gedrag van je collega’s en klanten. Je hebt coaching-, presentatie- en interventie-vaardigheden versterkt, waarmee je jezelf en anderen in effectiviteit kunt doen toenemen. Het leven op het werk, maar ook elders, is doorspekt met tegenstellingen en paradoxen. Double Healix Integrative Development leert je hoe je deze spanningsvelden zo goed mogelijk kunt onderscheiden, hanteren en waar mogelijk verzoenen. Je leert werken met positieve, inspirerende rolvoorbeelden. Je versterkt je strategisch en visionair denken over duurzaamheid en vergroot je kennis over leiderschap in de brede zin van het woord. Kortom, je leert het grote verhaal hanteren en je unieke visie vorm te geven vanuit een universele structuur.

Werkwijze
In deze opleiding verbinden we persoonlijke, professionele en ook maatschappelijke ontwikkeling aan de niveaus van het Double Healix model voor leiderschap. Dit model bouwt voort op ‘De reis van de held’ van Joseph Campbell en Christopher Vogler. Het leert je kijken naar het leven als verhaal waarin je zowel hoofdpersoon bent als schrijver. Het model is gebaseerd op de cyclus van opkomst, bloei, ondergang en wederopstanding die ieder mens vele malen doorloopt.

*
In het Double Healix model onderscheiden we acht niveaus van menselijke ontwikkeling. Per trainingsdag behandelen we telkens één niveau (de universele reis van de mens; basale behoeften; persoonlijkheidstypen en drijfveren; competenties en basaal leiderschap; teamontwikkeling; organisatieontwikkeling en verzoenend leiderschap; visionair beleid en duurzaamheid; spiritueel leiderschap).

Deze opleiding legt naast de vele oefeningen, ook nadruk op de beleving door middel van het gebruik van beelden uit speelfilms en documentaires. De meest inspirerende voorbeelden van menselijke ontwikkeling en krachtig leiderschap worden in hun narratieve samenhang behandeld en vervolgens vertaald naar effectieve oefeningen ter verbetering van de (leiderschaps)vaardigheden van de deelnemers.
Ter aanvulling op de bijeenkomsten krijgen deelnemers toegang tot de online leeromgeving MovieLearning, vol met inspirerende filmfragmenten, heldere theorie en verdiepende ontwikkelingsvragen.

De kenmerken van Double Healix Integrative Development op een rij
* Leren met MovieLearning: inspirerende verhalen en voorbeelden van en over vrouwen en mannen, uit films, documentaires en internet;
* Leren met hoofd, hart en handen in een mix van waarnemen, ervaren, geïnspireerd worden, kennis delen, oefenen en reflecteren;
* Gericht op persoonlijke, professionele en maatschappelijke transformatie;
* Met elkaar leren over en werken aan een duurzame toekomst;
* Het vergroten van inzicht in de wereld en onze compassionate embrace.

Voor wie is Double Healix Integrative Development
De opleiding is gericht op mensen die hun professionele verdieping willen laten samengaan met hun persoonlijke ontwikkeling en inzicht in de samenhang der gebeurtenissen. Deelnemers zijn bijvoorbeeld: leidinggevenden, trainers, docenten, interimmanagers, organisatieadviseurs, learning developers, HR directeuren en managers, coaches, opleidingsadviseurs, duurzaamheid-professionals, hulpverleners, pedagogen, activisten, verhalenschrijvers, filmmakers en onderzoekers.
Deze insteek levert vaak een groep deelnemers op die ondanks hun verschillende achtergrond, veel gemeenschappelijk heeft. De kruisbestuiving tussen verschillende werkvelden wordt door deelnemers aan voorgaande opleidingen steeds als zeer waardevol ervaren.

Vooropleiding
De opleiding bouwt voort op de Double Healix cursus Upcycling van Leiderschap. We raden daarom aan om deze cursus voorafgaand aan het Integrative Development traject te volgen. Hier vind je meer informatie over Upcycling van Leiderschap.
Een vergelijkbare opleiding volstaat natuurlijk ook. Ook kun je je voorbereiden door middel van zelfstudie (waaronder het lezen van het boek ‘Het wiel opnieuw uitvinden’ en het volgen van onze online courses). Doel is dat je voldoende op de hoogte bent van het theoretisch kader dat in de opleiding wordt gebruikt en van de methode van leren door middel van filmfragmenten.
Niveau richtlijn: HBO+

De docenten
De opleiding wordt verzorgd door Manfred van Doorn (leiderschapstrainer) en Marcel Karreman (leermanager).

Achtergrond van deze opleiding
Wij willen vanuit Double Healix mensen stimuleren om de diepte en schoonheid van het leven te ontdekken, en van daaruit voluit, betekenisvol en duurzaam samen te werken en leven. Daarom verbinden we steeds de persoonlijke ontwikkeling met professionele ontwikkeling en we verbinden kennis van organisaties met de maatschappelijke transformatie naar een duurzame toekomst.

“Deze opleiding heeft mijn werk enorm verrijkt. Naast psychologische verdieping en het gebruik van aansprekende filmbeelden heeft het Double Healix model mij inzicht gegeven in universele wetmatigheden. Ik ben in contact gekomen met inspirerende deelnemers en opdrachtgevers met mooie klussen. Door het gebruik van Double Healix, kan ik mijn passie voor film en psychologie in mijn vak uitstekend overbrengen.”
– Rozemarijn Dols, Leiderschapstrainer, Coach, Auteur

“De opleiding sluit heel goed aan bij de diversiteit aan drijfveren die er is in de samenleving. En het helpt mij als onderzoeker van drijfveren en waarden om niet alleen de waarden nog scherper in beeld te brengen maar ook het veranderpotentieel nog veel meer te benutten, en mensen daar ook bij te helpen.”
– Martijn Lampert, Directeur Onderzoek Motivaction

“Manfred van Doorn is een van de meest invloedrijke leiderschapstrainers van Nederland.”
– Vrij Nederland

ALGEMENE INFORMATIE

Locatie
De Plannensmederij
Hospeslaan 64
2015 GL Haarlem
T 023-5443345
De plaats van de intervisie-bijeenkomsten wordt door de subgroepen zelf bepaald.

Opleidingsdata
– vrijdag 20 september 2019
– zaterdag 21 september 2019
– vrijdag 1 november 2019
– vrijdag 29 november 2019
– vrijdag 17 januari 2020
– vrijdag 14 februari 2020
– vrijdag 13 maart 2020
– zaterdag 14 maart 2020
Reservedag: vrijdag 27 maart 2020
Tijden: Een opleidingsdag start om 9:30 uur en eindigt circa 17.00 uur. De poort gaat ‘s ochtends om 9.00 uur open.

Praktische structuur van de dagen
– 8 lesdagen
– minimaal 6 intervisiebijeenkomsten
– samen met een buddy werken aan een persoonlijk logboek
– in principe 1 en desgewenst meer supervisies met de leermanager (Marcel Karreman) met betrekking tot de persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Voertaal
Nederlands

Financiële investering
De prijs van de acht trainingsdagen (lichting 2019-2020) is € 3600. Dit bedrag is BTW-vrijgesteld (Double Healix LEAD is CRKBO-geregistreerd).
Je ontvangt €300 korting als je de opleiding vóór 1 juli 2019 boekt en betaalt.
De supervisiegesprekken met Marcel Karreman zijn €150 per uur excl BTW.
Het opleidingsmateriaal is inbegrepen in de prijs, evenals koffie en thee of sap.
Lunches zijn niet inbegrepen in de prijs. In de omgeving van ons bedrijf bevinden zich meerdere lunchgelegenheden en winkels.
Het opleidingsgeld dient in principe te zijn betaald voorafgaand aan de laatste dag van de periode waarin kostenvrij kan worden geannuleerd (zie ook de algemene voorwaarden onderaan deze webpagina).

Opleidingsmateriaal
– ‘Het Wiel opnieuw uitvinden’ 2012 editie (Manfred van Doorn);
– ‘This is the And’ – E-book (Manfred van Doorn & Victor van Doorn);
– ‘Zin in Opvoeden’ (Manfred van Doorn & Brechje de Koning)
– ‘Loopbaanladders & Wereldbanen’ (Caroline Wiedenhof & Manfred van Doorn)
– ‘Stuur zelf je team’ (Manfred van Doorn en Rozemarijn Dols)
Je dient te beschikken over een laptop en deze steeds mee te nemen naar de trainingsdagen. Voor de huiswerkopdrachten is het nodig dat je toegang regelt tot een goede internetverbinding.

Tijdsinvestering
Bij acht lesdagen is de geschatte tijd voor het maken van huiswerkopdrachten, het logboek en het deelnemen aan intervisies ongeveer 1 : 1. Dus per lesdag circa 1 dag voorbereidingstijd. Voor het voorbereiden van de eindpresentatie raden we aan nog 1 à 2 extra dagen te reserveren.

Groepsgrootte
De deelnemersgroep zal bestaan uit minimaal 8 en maximaal 18 personen.

Bewijs van deelname
Deelnemers aan de opleiding kunnen een bewijs van deelname ontvangen als zij minimaal zeven van de acht trainingsdagen hebben bijgewoond en hebben deelgenomen aan minimaal vijf intervisiebijeenkomsten.

Informatie en aanmelding
Als je nog vragen hebt of als je je wilt aanmelden, dan kun je contact opnemen met Sylvia Mastenbroek:
sylvia@doublehealix.com of bel 023-5443345.
Bij aanmelding ontvangen we graag de volgende gegevens:
– je naam
– je adres (i.v.m. coördinatie van de intervisiebijeenkomsten)
– je functie/werkzaamheden, en de organisatie(s) waar je werkt
– je email adres
– je telefoonnummer (liefst je mobiele nummer)
– 
de gegevens die op de factuur moeten worden vermeld en het e-mailadres waar de factuur naar toegestuurd kan worden (we sturen geen facturen over de post)
– 
via welke route je informatie over deze training hebt ontvangen

Annuleringsregeling
Annulering is uitsluitend mogelijk bij Sylvia Mastenbroek: 023-5443345 (in rechtstreeks contact). Zie hiervoor de link naar de algemene voorwaarden:

Kijk hier voor de VOORWAARDEN BIJ DE DOUBLE HEALIX OPLEIDING INTEGRATIVE DEVELOPMENT 2-19


VERVOLGOPLEIDING VOOR TRAINERS EN COACHES

Aansluitend op de opleiding Integrative Development (of soortgelijke Double Healix opleiding) kun je een opleiding volgen om je te scholen als Double Healix trainer/coach. Deelname aan deze opleiding wordt voorafgegaan door een intake. Indien wederzijds gewenst kan deze training – meestal met een aanvullend traject – leiden tot certificering als Double Healix Trainer/Coach. Hier vind je meer informatie.

 

Back to Top