Double Healix Integrative Development


Vanaf 20 september 2019.
Veertiendaagse Double Healix opleiding voor persoonlijke ontwikkeling als mens en professional.

In de jaaropleiding Integrative Development combineren we professionele verdieping met je persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt allround inzicht in en overzicht van de verschillende niveaus van menselijke ontwikkeling en leert deze  toepassen in je werk. Je leert hoe je spanningsvelden in je leven en je werk zo goed mogelijk kunt herkennen en hanteren, en hoe je tegenpolen zo mogelijk met elkaar kunt verzoenen. Je vergroot je kennis over leiderschap, samenwerken en samenleven, ontwikkelen en transformeren.

Als overkoepelend theoretisch kader gebruiken we het Double Healix model. Daarmee kun je klassieke en vernieuwende concepten uit verschillende ontwikkelings-, leiderschaps- en verandertheorieën praktisch toepassen. Niet alleen voor je eigen ontwikkeling maar ook ter ondersteuning van de ontwikkeling van anderen.

De centrale methode die we gebruiken is MovieLearning: leren aan de hand van inspirerende en krachtige filmbeelden.

Doelen
Tijdens Integrative Development krijg je een diepgaand inzicht in de menselijke ontwikkeling aan de hand van het Double Healix model. Vanuit dit theoretisch kader kijken we naar jou als persoon aan de hand van illustratieve filmclips, diverse oefeningen en reflecties. Aan de hand van het universeel menselijke verhaal kijk je waar je vandaan komt, wat je ontwikkeling is geweest, maar ook waar je naartoe gaat (en wilt gaan) als persoon en als professional. Je leert zelf beter universele patronen te herkennen door je waarneming en beleving te verdiepen. Dit oefenen we aan de hand van inspirerende (film)voorbeelden waardoor je ook in de wereld om je heen (collega’s, teams, organisaties en maatschappelijke structuren) patronen leert herkennen, voorspellen en, waar gewenst, te doorbreken.

Trainingsdoelen:

 • je bent bewust van unieke en universele patronen in het leven aan de hand van een narratief model
 • je kunt de 12 fasen en de 8 niveaus van het Double Healix model herkennen en toepassen
 • je brengt je eigen ontwikkeling in kaart aan de hand van het Double Healix fasen en niveaus
 • je leert patronen en spanningsvelden waarnemen en verzoenen
 • je kunt omgaan met cyclisch denken, spanningsvelden en paradoxen
 • je vergroot je effectiviteit en impact door complexiteit uit te houden en te hanteren
 • je geeft een eigen unieke visie op je leven vorm.

Praktijkdoelen:

 • als persoon en als professional sta je in je kracht doordat je weet waar je vandaan komt en waar je naartoe wil
 • je neemt verantwoordelijkheid voor je unieke visie en je leven
 • je bent beter in staat om spanningsvelden te herkennen, te hanteren en waar mogelijk te verzoenen bij jezelf en bij anderen
 • je hanteert beter de complexiteit in jezelf en bij de ander
 • je bent beter in staat om teams en organisaties te (bege)leiden door je toegenomen inzicht in grotere samenhangen.

*

Voor wie?
Integrative Development is gericht op: trainers, coaches, leidinggevenden, managers, adviseurs, directeuren, docenten, psychologen, onderzoekers, en andere professionals (denkniveau HBO+).
Deelnemers komen uit een diversiteit aan achtergronden, branches en beroepen maar zijn allemaal mensen die hun professionele verdieping willen laten samengaan met hun persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn gemotiveerd om meer samenhang te ontdekken tussen het persoonlijke en de grotere thema’s in samenwerking en maatschappelijke ontwikkeling. Deze kruisbestuiving tussen verschillende werkvelden wordt door deelnemers aan voorgaande trainingen steeds als zeer waardevol ervaren.

Intake
Graag onderzoeken we samen met jou of deze opleiding geschikt voor je is. Dat doen we in een telefonische intakegesprek.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze jaartraining.
Tijdens de jaartraining wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving, MovieLearning. Als je hier niet mee bekend bent, kan het nodig zijn om vooraf enkele instructiefilmpjes te kijken om met MovieLearning te kunnen werken.

Leeractiviteiten

 • Uitgangspunt is leren vanuit plezier, verdieping en inspiratie.
 • De methode is gericht op de beleving door middel van het gebruik van filmbeelden. Het is een training waarin je een groot aantal van de beste en meest inspirerende scènes uit top-films en documentaires te zien krijgt.
 • Samen met anderen en individueel reflecteer je op je eigen leven, je werk en je ontwikkeling aan de hand van het Double Healix model.

Tijdsinvestering
De gemiddelde tijdsinvestering is ongeveer 4 uur per week gedurende het jaar. De exacte tijdsinvestering verschilt per persoon en is onder andere afhankelijk van leessnelheid en persoonlijke leerdoelen, maar bevat in ieder geval:

 • 14 lesdagen met voorbereiding
 • minimaal 6 intervisiebijeenkomsten
 • samen met een buddy werken aan een persoonlijk logboek

Programma in hoofdlijnen
De cursus bestaat uit 14 lesdagen en volgt de ontwikkelingsniveaus van het Double Healix model: de mythische onderlaag van ons bewustzijn, de basale menselijke behoeften; de ontwikkeling van identiteit (drijfveren, normen, afweermechanismen en waarden); versterken van competenties; relatie- en teamvorming; invloed op het niveau van organisatie en maatschappij; het verfijnen van een overstijgend wereldbeeld; en uiteindelijk meditatie, onthechting en mystiek. Het model en de ontwikkelingsniveaus zijn daarmee een structuur waaraan de belangrijkste kennis over menselijke interactie wordt opgehangen. Terugkerend element bij het onderzoeken van de bewustzijnsniveaus is het bekijken en analyseren van  filmfragmenten. Telkens vertalen we de fragmenten naar oefeningen zodat je je eigen zelfkennis kunt vergroten en je vaardigheden kunt verbeteren.

Literatuur
Tijdens de opleiding maken we gebruik van het boek Het Wiel Opnieuw Uitvinden waarin stap voor stap het Double Healix model voor leiderschap wordt behandeld. Elke deelnemer aan de opleiding ontvangt dit boek. Naast dit boek maken we gebruik van de online leeromgeving Movielearning.
Ter verdere verdieping zijn er diverse boeken aan te schaffen bij Double Healix, denk bijvoorbeeld aan ‘Zin in opvoeden’ als verdieping van het inzicht in kinderlijke behoeften of ‘Stuur zelf je team’ over teamleiderschap.

“Deze opleiding heeft mijn werk enorm verrijkt. Naast psychologische verdieping en het gebruik van aansprekende filmbeelden heeft het Double Healix model mij inzicht gegeven in universele wetmatigheden. Ik ben in contact gekomen met inspirerende deelnemers en opdrachtgevers met mooie klussen. Door het gebruik van Double Healix, kan ik mijn passie voor film en psychologie in mijn vak uitstekend overbrengen.”
– Rozemarijn Dols, Leiderschapstrainer, Coach, Auteur

“De opleiding sluit heel goed aan bij de diversiteit aan drijfveren die er is in de samenleving. En het helpt mij als onderzoeker van drijfveren en waarden om niet alleen de waarden nog scherper in beeld te brengen maar ook het veranderpotentieel nog veel meer te benutten, en mensen daar ook bij te helpen.”
– Martijn Lampert, Directeur Onderzoek Motivaction


De docenten
De opleiding wordt verzorgd door Manfred van Doorn en Marcel Karreman (leermanager). Gastdocenten zijn Iris Deuss en Rozemarijn Dols.

“Manfred van Doorn is een van de meest invloedrijke leiderschapstrainers van Nederland.”
– Vrij Nederland

” Marcel Karreman kan zowel richting als ruimte geven. Een heel prettige trainer.”
– Merle van der Voorde, Innovatieadviseur en facilitator Ministerie van Buitenlandse Zaken

ALGEMENE INFORMATIE

Locatie
De Plannensmederij
Hospeslaan 64
2015 GL Haarlem
T 023-5443345
De plaats van de intervisie-bijeenkomsten wordt door de subgroepen zelf bepaald.

Opleidingsdata
– vrijdag 20 september 2019
– zaterdag 21 september 2019
– vrijdag 1 november 2019
– zaterdag 2 november 2019
– vrijdag 29 november 2019
– vrijdag 19 december 2019
– zaterdag 20 december 2019
– vrijdag 17 januari 2020
– zaterdag 18 januari 2020
– donderdag 13 februari 202o
– vrijdag 14 februari 2020
– vrijdag 13 maart 2020
– zaterdag 14 maart 2020
– vrijdag 3 april 2020

Tijden
Een opleidingsdag start om 9:30 uur en eindigt circa 17.00 uur. De poort gaat ‘s ochtends om 9.00 uur open.

Voertaal
Nederlands

Financiële investering
De prijs van de veertien trainingsdagen is € 6400. Dit bedrag is BTW-vrijgesteld (Double Healix LEAD is CRKBO-geregistreerd).
Je ontvangt €400 korting als je de opleiding vóór 1 juli 2019 boekt en betaalt.
Het opleidingsmateriaal is inbegrepen in de prijs, evenals koffie, thee en sap.
Lunches zijn niet inbegrepen in de prijs. In de omgeving van ons bedrijf bevinden zich meerdere lunchgelegenheden en winkels. Je kunt natuurlijk ook je lunch meenemen en hier nuttigen.
Het opleidingsgeld dient in principe te zijn betaald voorafgaand aan de laatste dag van de periode waarin kosteloos kan worden geannuleerd (zie ook de algemene voorwaarden onderaan deze webpagina).

Informatie en aanmelding
Als je nog vragen hebt of als je je wilt aanmelden, dan kun je contact opnemen met Sylvia Mastenbroek: sylvia@doublehealix.com of bel 023-5443345.
Bij aanmelding ontvang je een inschrijfformulier waarna we contact met je opnemen om een intakegesprek in te plannen (of aanvullende gegevens op te vragen).

Bewijs van deelname
Deelnemers aan de opleiding kunnen een bewijs van deelname ontvangen als zij minimaal twaalf van de veertien trainingsdagen hebben bijgewoond en hebben deelgenomen aan minimaal 6 intervisiebijeenkomsten.

Annuleringsregeling
Annulering is uitsluitend mogelijk bij Sylvia Mastenbroek: 023-5443345 (in rechtstreeks contact). Zie hiervoor de link naar de algemene voorwaarden:

Kijk hier voor de VOORWAARDEN BIJ DE DOUBLE HEALIX OPLEIDING INTEGRATIVE DEVELOPMENT 5-19

VERVOLGOPLEIDING VOOR TRAINERS EN COACHES
Aansluitend op de opleiding Integrative Development (of soortgelijke Double Healix opleiding) kun je een opleiding volgen om je te scholen als Double Healix trainer/coach. Deelname aan deze opleiding wordt eveneens voorafgegaan door een intake. Indien wederzijds gewenst kan deze training – meestal met een aanvullend traject – leiden tot certificering als Double Healix Trainer/Coach. Hier vind je meer informatie.

 

Back to Top