Double Healix Integrative Development


Vanaf 13 maart 2020, Haarlem.

Double Healix jaaropleiding voor persoonlijke ontwikkeling als mens en professional.
Jaarleergang – 14 Trainingsdagen – 6 Intervisie bijeenkomsten – Zelfstudie

Hoe ga je naar het volgende niveau in jouw reis als uniek en universeel mens? Hoe verwerf je een allround persoonlijkheid? Wie ben je in al je veelzijdigheid? Wat wil je bijdragen aan de wereld? Welke impact wil jij hebben?

Vergroot je kennis over persoonlijkheidsontwikkeling, leiderschap, samenwerken en samenleven, organisatieontwikkeling en transformatie.

JAARLEERGANG – OVERZICHT
– Landkaart en kompas: Breng jezelf en de wereld in kaart, verrijk en verdiep je gevoelsleven
– Impact: Op individuen, organisaties, maatschappelijke structuren
– All round ontwikkeling: Persoonlijk en professioneel
– Leren met filmbeelden en oefeningen: MovieLearning methode en Het Uiteenzetten binnen Spanningsvelden
– Double Healix model: Theoretisch kader van ontwikkelingsniveaus
– Inzicht: In de menselijke ontwikkeling, je eigen ontwikkeling, leiderschap, samenwerken en samenleven, organisatieontwikkeling en transformatie

BLENDED LEARNING – METHODE
·  Uitgangspunt is leren vanuit plezier, verdieping en inspiratie.
·  De methode is gericht op de beleving door middel van het gebruik van filmbeelden en oefeningen op de uiteenzettings-mat. Het is een training waarin je een groot aantal van de beste en meest inspirerende scènes uit top-films en documentaires te zien krijgt.
·  Samen met anderen en individueel reflecteer je op je eigen leven, je werk en je ontwikkeling aan de hand van het Double Healix model.

LEERGANG CURRICULUM
In de jaaropleiding Integrative Development combineren we professionele verdieping met je persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt allround inzicht in en overzicht van de verschillende niveaus van menselijke ontwikkeling en leert deze  toepassen in je leven en werk. Je leert hoe je spanningsvelden bij jezelf en anderen kunt herkennen en zo goed mogelijk hanteren, en je onderzoekt hoe je tegenpolen met elkaar kunt verzoenen. Je vergroot je kennis over
persoonlijkheidsontwikkeling, leiderschap, samenwerken en samenleven, organisatieontwikkeling en transformatie.

Als overkoepelend theoretisch kader gebruiken we het Double Healix model van Leiderschap. Dit is zowel een diagnostisch instrument om situaties te kunnen analyseren en categoriseren als een tool om gewogen, verzoenende interventies mee te kunnen bepalen. Met het model kun je ook klassieke en vernieuwende concepten uit verschillende ontwikkelings-, leiderschaps- en verander-theorieën praktisch toepassen. Niet alleen voor je eigen ontwikkeling, maar ook ter ondersteuning van de ontwikkeling van anderen.

Een van de centrale methoden die we gebruiken is MovieLearning: leren, oefenen en reflecteren aan de hand van inspirerende en krachtige filmbeelden.

DOELEN
Het Double Healix model werkt als een landkaart waarmee je op reis kunt. Vanuit dit theoretisch kader kijk je naar jezelf en de wereld als een spannend verhaal. De biografische verdieping tijdens de leergang helpt je jouw innerlijke kompas te versterken.
Aan de hand van de universeel menselijke verhaalstructuur kijk je waar je vandaan komt, wat je ontwikkeling is geweest, maar ook waar je naartoe gaat (en wilt gaan) als persoon en als professional. Je leert beter universele patronen te herkennen door je waarneming en beleving te verdiepen. Dit oefenen we aan de hand van inspirerende (film)voorbeelden waardoor je ook in de wereld om je heen (collega’s, teams, organisaties en maatschappelijke structuren) patronen leert herkennen, voorspellen en, waar gewenst, te doorbreken.

Aanmelden kan via deze link

Trainingsdoelen:

 • je bent je beter bewust van unieke en universele patronen in het leven aan de hand van een narratief model
 • je kunt de 12 ontwikkelfasen en de 8 bewustzijnsniveaus van het Double Healix model herkennen en toepassen
 • je brengt je eigen ontwikkeling in kaart aan de hand van ontwikkelingsfasen en niveaus
 • je leert patronen herkennen en spanningsvelden waar mogelijk verzoenen
 • je kunt praktisch omgaan met cyclisch denken, spanningsvelden en paradoxen
 • je vergroot je effectiviteit en impact door complexiteit te doorzien, uit te houden en te hanteren
 • je geeft een eigen unieke visie op je leven vorm
 • je leert in de interactie met een diverse groep deelnemers.

Praktijkdoelen:

 • als persoon en als professional sta je meer in je kracht doordat je weet waar je vandaan komt, waar je nu staat en waar je naartoe wil
 • je neemt verantwoordelijkheid voor je unieke visie en je leven
 • je bent beter in staat om spanningsvelden te voelen, herkennen, te hanteren en waar mogelijk te verzoenen bij jezelf en bij anderen
 • je verrijkt en verdiept je gevoelsleven en verruimt je belevingswereld
 • je hebt een hoog niveau van effectief communiceren, betere onderhandelingsvaardigheden en bent vaardig in conflicthantering.
 • je hanteert beter de complexiteit in jezelf en bij de ander
 • je bent beter in staat om teams en organisaties te (bege)leiden door je toegenomen inzicht in grotere samenhangen en je grote arsenaal positieve voorbeelden.
 • je hebt inzicht in de grote maatschappelijke thema’s en handvatten om op verschillende niveaus bij te dragen aan een duurzame toekomst.

“Manfred van Doorn is een van de meest invloedrijke leiderschapstrainers van Nederland.”
– Vrij Nederland

VOOR WIE?
Integrative Development is gericht op: trainers, coaches, leidinggevenden, managers, adviseurs, directeuren, docenten, psychologen, onderzoekers, en andere professionals (denkniveau HBO+).
Deelnemers komen uit een diversiteit aan achtergronden, branches en beroepen maar zijn allemaal mensen die hun professionele verdieping willen laten samengaan met hun persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn gemotiveerd om meer samenhang te ontdekken tussen het persoonlijke en de grotere thema’s in samenwerking en maatschappelijke ontwikkeling. Deze kruisbestuiving tussen verschillende werkvelden wordt door deelnemers aan voorgaande trainingen steeds als zeer waardevol ervaren.

INTAKE
Graag onderzoeken we samen met jou of deze opleiding geschikt voor je is. Dat doen we in een telefonisch intakegesprek.

TIJDSINVESTERING
Los van de trainingsdagen zelf, is de gemiddelde tijdsinvestering 2 à 3 uur per week gedurende het traject. De exacte tijdsinvestering verschilt per persoon en is onder andere afhankelijk van leessnelheid, reeds opgedane kennis over het model en persoonlijke leerdoelen, maar bevat in ieder geval:

 • 14 lesdagen met voorbereiding
 • minimaal 6 intervisie-bijeenkomsten
 • samen met een buddy werken aan een persoonlijk logboek

“Deze opleiding heeft mijn werk enorm verrijkt. Naast psychologische verdieping en het gebruik van aansprekende filmbeelden heeft het Double Healix model mij inzicht gegeven in universele wetmatigheden. Ik ben in contact gekomen met inspirerende deelnemers en opdrachtgevers met mooie klussen. Door het gebruik van Double Healix, kan ik mijn passie voor film en psychologie in mijn vak uitstekend overbrengen.”
– Rozemarijn Dols, Leiderschapstrainer, Coach, Auteur

PROGRAMMA IN HOOFDLIJNEN
De opleiding bestaat uit 14 lesdagen en volgt de ontwikkelingsniveaus van het Double Healix model:

 • ervaren van de mythische onderlaag van ons bewustzijn,
 • voelen waar we werkelijk behoefte aan hebben
 • inzicht in de ontwikkeling van identiteit (driften, drijfveren, normen en waarden, afweermechanismen, overlevingsstrategieën en sublimatie);
 • versterken van competenties; basale leiderschapsvaardigheden, opvoed- en communicatie-principes
 • samenwerken in teams en relaties (en inzicht in teamfasen, team-rollen, team-leiderschap)
 • invloed uitoefenen op het niveau van organisatie en maatschappij; hanteren van complexe samenhangen, intergenerationele thematiek, mat-opstellingen van verschillende systeemniveaus.
 • het verfijnen van een overstijgend wereldbeeld; Kondratieff-cycli en de huidige transitie: welk nieuw verhaal hebben we als mensheid nodig om meer respectvol met de aarde en de toekomst van onze (klein)kinderen om te gaan.
 • en uiteindelijk meditatie, onthechting en mystiek. Vergelijking van de wereldreligies en de nieuwe vormen van spiritualiteit.

Het model en de ontwikkelingsniveaus zijn daarmee een verhaal-structuur waaraan de belangrijkste kennis over menselijke interactie wordt opgehangen. Terugkerend element bij het onderzoeken van de bewustzijnsniveaus is het bekijken en analyseren van filmfragmenten. Telkens vertalen we de fragmenten naar oefeningen zodat je je eigen zelfkennis kunt vergroten en je vaardigheden kunt verbeteren.

*

De opleiding in het Double Healix model heeft mij heel veel gebracht. Ik werd er iedere lesdag weer blij van doordat het me inzicht en handvatten bood. Ik gebruik het model dagelijks op verschillende levensgebieden: persoonlijk, in de opvoeding van mijn kinderen, in het coachen van medewerkers en teams en in het kijken naar organisaties. De verschillende fases, paradoxen en niveaus geven richting aan mijn denken en handelen, ik kom daardoor tot andere interventies. De visuele ondersteuning met filmbeelden raakt diep in het hart. Een zeer inspirerende en activerende opleiding, die ook stil maakt en ideeën doet borrelen!”
– Irene den Ouden, Teamcoach Juvent Jeugdzorg. Zij deed de opleiding tweemaal en zei:
“De herhaling heeft me opnieuw enorm verrijkt, het voelde als een heel nieuwe, steeds verder verdiepende opleiding.”

LITERATUUR
Tijdens de opleiding maken we gebruik van het boek Het Wiel Opnieuw Uitvinden waarin stap voor stap het Double Healix model voor leiderschap wordt behandeld. Elke deelnemer aan de opleiding ontvangt dit boek. Naast dit boek maken we gebruik van de online leeromgeving Movielearning.
Ter verdere verdieping zijn er diverse boeken aan te schaffen bij Double Healix, denk bijvoorbeeld aan ‘Zin in opvoeden’ als verdieping van het inzicht in kinderlijke behoeften of ‘Stuur zelf je team’ over teamleiderschap.

DE DOCENTEN
De opleiding wordt verzorgd door Manfred van Doorn en Marcel Karreman (leermanager). Gastdocenten zijn Iris Deuss en Rozemarijn Dols.

“Marcel Karreman kan zowel richting als ruimte geven. Een heel prettige trainer.”
– Merle van der Voorde, Innovatieadviseur Ministerie van Buitenlandse Zaken

FINANCIELE INVESTERING
De prijs van de veertien trainingsdagen is € 6400. Dit bedrag is BTW-vrijgesteld (Double Healix LEAD is CRKBO-geregistreerd).
Je ontvangt €400 korting als je de opleiding vóór 1 juli 2019 boekt en betaalt.
Het opleidingsmateriaal is inbegrepen in de prijs, evenals koffie, thee en sap.
Lunches zijn niet inbegrepen in de prijs. In de omgeving van ons bedrijf bevinden zich meerdere lunchgelegenheden en winkels. Je kunt natuurlijk ook je lunch meenemen en hier nuttigen.
Het opleidingsgeld dient in principe te zijn betaald voorafgaand aan de laatste dag van de periode waarin kosteloos kan worden geannuleerd (zie ook de algemene voorwaarden onderaan deze webpagina).

ALGEMENE INFORMATIE

Locatie
De Plannensmederij
Hospeslaan 64
2015 GL Haarlem
T 023-5443345
De plaats van de intervisiebijeenkomsten wordt door de subgroepen zelf bepaald.

14 Opleidingsdata:
Jaaropleiding 2020:
Vrijdag 13 maart en
Zaterdag 14 maart 2020

Vrijdag 3 april en
Zaterdag 4 april 2020

Vrijdag 15 mei en
Zaterdag 16 mei 2020

Vrijdag 12 juni en
Zaterdag 13 juni 2020

Vrijdag 25 september en
Zaterdag 26 september 2020

Vrijdag 30 oktober en
Zaterdag 31 oktober 2020

Vrijdag 27 november en
Zaterdag 28 november 2020
Jaaropleiding 2021:
Vrijdag 12 maart en
Zaterdag 13 maart 2021
Vrijdag 16 april en
Zaterdag 17 april 2021
Vrijdag 28 mei en
Zaterdag 29 mei 2021

Vrijdag 25 juni en
Zaterdag 26 juni 2021

Vrijdag 17 september en
Zaterdag 18 september 2021

Vrijdag 8 oktober en
Zaterdag 9 oktober 2021

Vrijdag 5 november en
Zaterdag 6 november 2021

Tijden
Een opleidingsdag start om 9:30 uur en eindigt circa 17.00 uur. De poort gaat ‘s ochtends om 9.00 uur open.

Voertaal
Nederlands

Informatie en vragen
Zit je nog met vragen? Neem dan contact met ons op! Je kunt mailen naar:
sylvia@doublehealix.com of bel ons op 023-5443345.

Bewijs van deelname
Deelnemers aan de opleiding kunnen een bewijs van deelname ontvangen als zij minimaal twaalf van de veertien trainingsdagen hebben bijgewoond en hebben deelgenomen aan minimaal 5 intervisiebijeenkomsten.

Annuleringsregeling
Annulering is uitsluitend mogelijk in rechtstreeks contact: 023-5443345. Er geldt een periode waarin restitutie niet meer mogelijk is. In de algemene voorwaarden lees je hier meer over.

Kijk hier voor de VOORWAARDEN BIJ DE DOUBLE HEALIX OPLEIDING INTEGRATIVE DEVELOPMENT 5-19

AANMELDEN INTEGRATIVE DEVELOPMENT

Vul het onderstaande formulier in, en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Graag onderzoeken we dan samen met jou of deze opleiding geschikt voor je is. Dat doen we in een telefonische intakegesprek. Als je nog vragen hebt dan kun je contact opnemen met Sylvia Mastenbroek: sylvia@doublehealix.com of bel 023-5443345.


VERVOLGOPLEIDING VOOR TRAINERS EN COACHES
Mensen die hebben deelgenomen aan de opleiding Integrative Development of Upcycling van Leiderschap (of een soortgelijke Double Healix opleiding) kunnen zich verder bekwamen in de Double Healix methoden van Deep Watching met filmfragmenten en de Mat-Uiteenzettingen. Dit kan in de 5-daagse training Train-de-Trainer.
Op uitnodiging van Double Healix is het mogelijk om je verder te bekwamen als gecertificeerd Double Healix trainer, coach of organisatieadviseur. Deze opleiding start zodra er 8 deelnemers zijn. Zoals gezegd is het aan Double Healix om je voor deze opleiding uit te nodigen, maar als je wilt, kun je laten weten dat je in deze opleiding geïnteresseerd bent.

Back to Top