MovieLearning

Erik van ‘t Hof over MovieLearning voor Pon; momenteel Vice-President Talent, Leadership & Learning Development bij KPN N.V.

De laatste jaren zijn we druk bezig geweest met het bouwen van een omvangrijke digitale leeromgeving met inspirerende en leerzame filmfragmenten en verhalen over persoonlijke ontwikkeling, teamsamenwerking, leiderschap en de maatschappelijke verandering naar duurzaamheid. We noemen deze leeromgeving MovieLearning.

In de leeromgeving kan men stap voor stap door de verschillende fasen en niveaus van het Double Healix model reizen. Organisaties kunnen in MovieLearning ook het eigen theoretische model van competenties en corporate values inzichtelijk maken.

Onze uitgebreide database met filmfragmenten, oefeningen en vragenlijsten maken we op deze manier dienstbaar aan specifieke doelgroepen, met name overheid, bedrijfsleven, zorg, onderwijs, opvoeding en sport.

MovieLearning is community-based waarbij de deelnemers van elkaar kunnen leren. Op elk niveau van ontwikkeling kan contact worden gezocht met medereizigers, mensen die zelf al door een leerervaring zijn gegaan of die juist voor eenzelfde uitdaging staan. Deelnemers kunnen MovieLearning aanvullen met hun eigen filmbeelden. Op die manier ontstaat een deelcultuur waarin deelnemers best practices uitwisselen en kunnen oefenen met gewenst gedrag.

Ook maken we op de werkvloer of tijdens trainingen video-opnames die in de leeromgeving kunnen worden geplaatst en besproken.

MovieLearning staat op zichzelf, maar wordt ook vaak ingezet als onderdeel van blended learning. Zo is de leeromgeving ook zeer nuttig bij het ondersteunen van trainingen, intervisies, coaching en action learning.

MovieLearning krijgt in toenemende mate de  vorm  van Serious Gaming.

Download hier de brochure met meer informatie: brochure MovieLearning – November 2013

Back to Top