Caroline Wiedenhof


… heeft een zeer ruime ervaring als leidinggevende, loopbaanadviseur, bestuurder en coach. Twintig jaar geleden ontdekte zij haar passie voor het begeleiden van mensen toen zij verantwoordelijk was voor de selectie en opleiding van jonge diplomaten. Niet veel later werd zij bij het ministerie van Buitenlandse Zaken hoofd van de afdeling loopbaanadvies. Caroline stond bekend om haar vermogen om de beslissingen in dit complexe en ingrijpende proces uit te leggen en aanvaardbaar te maken.
Zij geeft even oprecht complimenten als kritiek. Ze denkt mee, helpt met het nemen van lastige beslissingen, zet vraagtekens bij ingebakken gewoonten en introduceert verrassende carrièrewendingen onder haar motto “Act as you must act”. Gesprekken voert zij vrolijk, vriendelijk, zonodig op het scherpst van de snede en altijd met groot respect voor de ander. Zo bouwde ze een reputatie op van warme strengheid en ontwapenende eerlijkheid.
Na twintig jaar verliet zij Buitenlandse Zaken voor haar andere liefde: kunst en cultuur. Van 2009 tot 2013 was zij algemeen directeur van het Koorenhuis, Centrum voor de kunsten in Den Haag. In deze periode publiceerde zij ook haar dichtbundel Huishoudelijke mededelingen.
Eind 2012 begon zij haar bedrijf Duodecima voor leiderschapstraining en organisatie-ontwikkeling. Duodecima ondersteunt mensen en bedrijven bij mobiliteit, integriteit, samenwerking, dialoog en het ontwikkelen van een duurzame visie.
Voor Double Healix werkt zij als trainer, projectmanager en schrijver. Ze was de eerste gecertificeerde Master Double Healix trainer. In samenwerking met Peggy Grefkens verzorgt Caroline de Double Healix opleiding VrouwenVerdieping vanuit haar wens en passie om vrouwelijk leiderschap verder te helpen ontwikkelen.
Samen met Manfred van Doorn schreef ze het vierde boek in de Double Healix serie: Loopbaanladders en wereldbanen, over de relatie tussen individuele loopbaanvragen en maatschappelijke ontwikkelingen (oktober 2014).

Back to Top