Author Archive for Esther Bernart

rss feed

UpCycling Ster van de Dag

UpCycling Ster van de Dag

oktober 29, 2015

De Double Healix term ‘UpCycling van Leiderschap’ verwijst naar een aantal processen: de cycliteit van gebeurtenissen en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid om op een telkens hoger niveau van complexiteit en empathic embrace te gaan functioneren als leider. Ook verwijst het thema naar de noodzaak om als mensheid naar een hoger niveau van duurzame samenwerking en […]

Continue Reading »

Mentorkruis: Hysteria

Mentorkruis: Hysteria

oktober 29, 2015

In de film Hysteria gooit de 19e-eeuwse vrouwenrechtenactiviste Charlotte Dalrymple bewust een paar stenen in de vijver van haar tijd. Charlotte en de arts Mortimer Granville zijn in de film voor elkaar voorbestemd, niet alleen uit liefde, maar ook vanwege een gedeeld ideaal. In dit korte fragment schetst Charlotte haar visie aan een nog tegenstribbelende […]

Continue Reading »

9.6 Dolk: Minder is meer

juni 24, 2015

Introductie Dood en vernietiging zijn door onze rijke levenservaring geen beangstigende vreemden meer maar goede bekenden en in sommige opzichten zelfs vrienden. In combinatie met compassie kunnen we de wereld accepteren hoe ze is en binnen onze beperkingen aan ontwikkeling werken. Dat houdt in dat we tegelijkertijd vrede hebben met de verspilling en zinloze vernietiging […]

Continue Reading »

2.6 Oproep: Ondernemend beleid

juni 24, 2015

Introductie Op dit hoge niveau van inzicht kunnen we het aan om te weten wat er nodig is en wat ons te doen staat. Het is de kunst om als wereldgemeenschap in beweging te komen en elkaar te stimuleren tot actie vanuit samenwerking en gemeenschappelijk belang eerder dan vanuit kortzichtige drijfveren als competitie of hebzucht. […]

Continue Reading »

11.6 Dood en wederopstanding: Geheime wil en morele moed

juni 24, 2015

Introductie In elk goed verhaal groeit samen met het gevaar de redding. Nu we als mensheid mogelijk zelfs al voorbij het twaalf uur moment zijn, zullen we ontdekken van welk hout we zijn gesneden en tegen welke muur we met onze rug staan. We zullen een moreel verantwoorde samenleving moeten bouwen of niet meer kunnen […]

Continue Reading »

10.6 Terug naar het licht: Utopische convergentie

juni 24, 2015

Introductie Wat is inzichtelijker en simpeler dan het convergentieprincipe op het niveau van simplexiteit? We weten natuurlijk heel goed waar we naar toe willen. Al onze redeneringen komen samen in het soort maatschappij dat wij met elkaar zullen moeten bouwen. Nog nooit was het doel zo dichtbij door onze hoog ontwikkelde vermogens en tegelijk zo […]

Continue Reading »

8.6 Omslag: Empathic embrace

juni 24, 2015

Introductie Op dit niveau stimuleren we een cultuur van wederzijds begrip en betrokkenheid en helpen we anderen te beseffen dat dit de bron is van solidariteit en daarmee de enige sleutel tot overleven en vrijheid. Of in de woorden van Martin Luther King: “The marvelous new militancy which has engulfed the negro community must not […]

Continue Reading »

7.6 Aarding: Betrouwbare rechtsstaat

juni 24, 2015

Introductie Veel van ons welzijn hangt af van het handhaven van fundamenteel menselijke regels, met name die van de rechten van de mens, het bestrijden van corruptie en het formaliseren van respect voor onze leefomgeving. Dit vraagt een lange termijn plan dat zich nu al uit in elk detail van ons handelen. Vandana Shiva Wat […]

Continue Reading »

6.6 Ster van de dag: Verlicht eigenbelang

juni 24, 2015

Introductie Als het ons lukt om als mensheid te beseffen hoezeer we met elkaar verbonden zijn, dan rest er eigenlijk alleen de noodzaak van vreedzaam samenleven en delen. We kunnen immers niet blijven zeggen: jouw kant van de boot is lek. De komende decennia zijn cruciaal in onze overgang naar verlicht eigenbelang. Vandana Shiva Vandana […]

Continue Reading »

5.6 Selectie: Meetbaar geluk

juni 24, 2015

Introductie Met het volwassen worden van de mensheid zullen we kunnen komen tot nieuwe vormen van status en aanzien die niet uitgedrukt zijn in geld en macht, maar in de mate waarin we bijdragen en gewaardeerd worden om ons karakter. Zulke nieuwe vormen zien we nu al op het internet in het aantal volgers, verworven […]

Continue Reading »

Back to Top