12 + 1 Fasen


Op elk niveau beschrijven we een reis van twaalf fasen. We spreken van 12 + 1 fasen omdat de proloog aan het begin van de reis vaak gespiegeld wordt in de epiloog. Proloog en Epiloog zijn dan bijna dezelfde fase. Een andere reden dat we van 12 + 1 fasen spreken is omdat het verbindende midden een aparte kracht is, van een andere orde.

De twaalf stappen van de Reis van de Held zien er dan als volgt uit:Tekening cirkel-met-12-fasen-NL-voor website

1. De Proloog
Dit is de onbewuste voorbereiding op het avontuur.
De held is onbewust zoekende. Vaak zien we deze fase aan het eind van de reis terugkomen in de Epiloog.

2. De Oproep tot het Avontuur
Het is de drempel naar de actie.
De Held krijgt een impuls, van binnenuit of buitenaf, die onmiskenbaar oproept tot actie en verandering. Het leven zal nooit meer zo zijn als het was…

3. Weerstand tegen Verandering
Deze fase beschrijft de weerstand tegen de verandering.
Als de impuls tot verandering van buiten kwam, dan is het meestal de held die weerstand vertoont; als de impuls tot verandering in de held zelf omhoog kwam, dan is het meestal de buitenwereld die in de weerstand schiet.

4. Ontmoeting met de Mentor
De held krijgt een nieuwe blik op de werkelijkheid en zichzelf. Meestal gebeurt dit dankzij een mentor die de held nieuwe vaardigheden aanleert, soms gebeurt het op basis van nieuwe inzichten die de held zelf verwerft.

5. Selectiedrempel
De held staat voor een serie tests die bepalen of er in de voorgaande fase voldoende is geleerd. Op de drempel bevindt zich altijd een Wachter, meestal een vertegenwoordiger van de heersende macht die bepaalt of de held naar binnen mag.

6. De Ster van de Dag
Als de held de verschillende tests van de Selectiedrempel met succes heeft doorstaan, begint het stralen, genieten, opbouwen van zelfvertrouwen en in ontvangst nemen van applaus.

7. Aarding
De held begint nu aan de weg naar binnen en bouwt zelfkennis op. Het ego wordt begrensd. Vaak ontmoet de held een mentor met een vrouwelijke wijsheid over rijping, ritmes, huishouden, boekhouden, gevoelens en diepere relaties.

8. De Omslag
Het noodlot slaat toe en de omstandigheden worden uitermate ongunstig.
De held verliest het initiatief en wordt ingewijd in de onmacht.

9. De Dolk
In deze fase maakt de held de loutering door van de diepste wanhoop en verwerft inzicht in de verborgen en duistere kanten van de menselijke natuur, ook in die van zichzelf.

10. Terugkeer naar het Licht
De held kan uit de duisternis worden gered door zich te concentreren op één definitieve zienswijze of focus. Veelal herinnert de held zich daarbij de belangrijkste les van een vroegere mentor. Er is licht aan het eind van de tunnel.

11. Dood en Wederopstanding
Nu vindt de ultieme test plaats, waarbij de held de rug recht houdt en staat voor haar mening en voor wie ze is. Het gaat om het tonen van karakter in de confrontatie met de machthebbers of een dreigende ramp. De held legt haar status, veiligheid en misschien wel haar leven in de waagschaal.

12. Het Elixer
De held keert met het elixer van de Reis terug naar de gemeenschap. Het Elixer is soms letterlijk een medicijn, maar meestal is het een verandering in de held zelf die een bevrijdende of genezende invloed heeft op de wereld.

Back to Top