UpCycling van Leiderschap


Double Healix Training. Vijf dagen, nov 2017 – febr 2018
Door Manfred van Doorn en Alexander van Velzen

 

Wil je als leider, trainer, learning developer of organisatieadviseur inspiratie opdoen, je vaardigheden en visie verder ontwikkelen, en je mensenkennis verdiepen? Heb je behoefte aan een degelijk en alomvattend overzicht van leiderschapsniveaus zodat je ontwikkeling kunt faciliteren? Wil je een stap vooruit zetten in ruimer kijken, denken en doen? Wil je ideeën voor duurzaamheid en de komende ecologie van betekenis? En wil je leren aan de hand van prachtige filmbeelden?

Deze Double Healix leiderschapstraining is dan echt iets voor jou! Hij is door vele honderden leiders, organisatieadviseurs, trainers e.a. uit meer dan twintig landen reeds gevolgd en hij is nu op zijn best!

“Verplichte kost voor elke zichzelf serieus nemende leider. En natuurlijk ook voor leiders die zichzelf niet zo serieus nemen…”
– Eric Verwaal, Algemeen Secretaris van Z.M. de Koning en H.M. de Koningin

Er voltrekken zich grote veranderingen in de maatschappij. Betekenisverlening, zelfsturing en interactiviteit nemen een steeds grotere plaats in. Dit betekent dat organisatieverandering en leiderschapsontwikkeling niet langer meer topdown ontworpen kunnen worden, maar veel meer worden opgebouwd vanuit de gemeenschap van betrokkenen. Hoe kun je binnen deze context leiderschap en organisatieontwikkeling vormgeven? De snelheid en complexiteit van ontwikkelingen nemen sterk toe. Onze samenleving zal nog meer gericht raken op cycliciteit en het naar een hoger niveau van gebruikswaarde en betekenis brengen van diensten, het proces van upcycling. Dit schept nieuwe uitdagingen voor leiders.

Het proces van upcycling is de kern van het zogenaamde Double Healix model dat de basis van deze leiderschapstraining vormt. Het model biedt een meta-kader, een overkoepelend mensbeeld waarin verschillende leiderschapstheorieën en leiderschapsstijlen zich goed kunnen herkennen. Het is een ontwikkelingsmodel waarin je jezelf en anderen kunt plaatsen, en waarin je per niveau de bijbehorende groeimogelijkheden, valkuilen, paradoxen en dilemma’s ziet. De training zal bestaan uit het behandelen en ervaarbaar maken van zogenaamde upcycling ladders: transformaties van waarden naar steeds hogere niveaus van complexiteit en omvattendheid. Op die manier krijgen deelnemers een ervaring van hoe ze hun eigen thema’s kunnen verheffen, en hoe ze competenties van hun medewerkers naar een hoger niveau van effectiviteit en omvattendheid kunnen helpen tillen.

De methode die we in deze training hanteren is sterk gericht op de beleving door middel van het gebruik van beelden. De meest inspirerende voorbeelden van menselijke ontwikkeling naar krachtig leiderschap worden in een narratieve samenhang behandeld en vervolgens vertaald naar effectieve oefeningen ter verbetering van de leiderschapsvaardigheden van de deelnemers.

Ik heb de laatste Upcycling training doorlopen en kijk daar met grote dankbaarheid op terug. Vijf inspirerende, leerzame en ogen-openende vrijdagen weg van de hectiek van de dag, onder bezielende leiding van Manfred en Elsemiek. Bijna iedere dag komt er wel een situatie voorbij die ik nu anders interpreteer. Wat mij betreft verplichte kost voor iedere leider(-in-spe)!
– Erik Vermeer, Chief Technology Officer bij GeriMedica

‘UpCycling van Leiderschap’ biedt vernieuwing, verdieping en (visuele) inspiratie
De Double Healix training is een 5-daagse leiderschapstraining, waarin je een groot aantal van de beste en meest inspirerende leiderschapsscènes uit topfilms en documentaires te zien krijgt.
Een inspirerende training waarin je je spelenderwijs de belangrijkste theoretische concepten en praktische werkingen van leiderschap en visieontwikkeling eigen maakt. Waarin je beelden, narratieven (story telling) en structuren krijgt aangereikt, die zo aansprekend zijn dat je ze nooit meer zult vergeten. Aanvullend hierop werk je samen met anderen aan opdrachten die de theorie koppelen aan de dagelijkse praktijk van jezelf en de andere deelnemers.

“Ooit kwam de verbeelding aan de macht, van Doorn komt met machtige beelden.”
– Douwe Brouwer, HR Expert Organisational Development at ING

 

VOOR WIE?

De Double Healix training is bedoeld voor:
• Leidinggevenden
• Interimmanagers
• Organisatieadviseurs
• Learning Developers
• Organisation Development professionals
• HR-managers en -directeuren
• Trainers, coaches en opleiders
* Scenario- en speechschrijvers

“Een beeld zegt meer dan duizend woorden. De Double Healix is een zeer effectieve, innovatieve en onderhoudende manier om leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen, waarbij je aan de hand van herkenbare filmbeelden direct kunt reflecteren op je eigen gedrag. De aanpak van Manfred van Doorn en zijn collega’s sluit bovendien aan bij de veranderde tijdgeest en de manier waarop leiders tegenwoordig leren en informatie absorberen. Ik ken geen effectievere manier!”
– Erik van ’t Hof, als Lid Raad van Bestuur Pon Holdings

Manfred van Doorn maakt zijn normaliter besloten (in-company) leiderschapstraining nu voor het zesde jaar publiek toegankelijk, dit keer voor een selecte groep van maximaal 24 deelnemers in De Plannensmederij Haarlem. Tijdens vijf vrijdagen neemt Manfred hen mee op reis langs acht verschillende niveaus van ontwikkeling en leiderschap. Hij begint met de verhaalstructuur van de mythische Reis van de Held en toont vervolgens hoe elke fase in deze reis zich op steeds hogere niveaus van menselijke ontwikkeling manifesteert. Op die manier wordt ervaarbaar en inzichtelijk:

• hoe de leiderschapscyclus een kenmerkende opeenvolging heeft van fasen en wisselende contexten,
• hoe wereldwijd onze ontwikkeling te begrijpen valt vanuit een aantal narratief samenhangende wetmatigheden en symbolen,
• hoe we op basis van deze verhaalstructuur ook vooruit kunnen kijken en handvatten kunnen vinden voor de urgente uitdagingen van deze tijd,
• hoe de visie voor de toekomst verborgen zit in wat we al vanaf het prilste begin als ‘geheime wil’ in ons dragen
• hoe deze ‘geheime wil‘ leiders drijft en hoe we beter in contact kunnen komen met deze bijzondere kracht die ons vanuit de toekomst tegemoet lijkt te komen.

upcycling-juni

“De Double Healix aanpak door Manfred van Doorn is ongelooflijk prikkelend en praktisch, direct en vernieuwend.”
– 
Wouter Kolk, CEO Albert Heijn

WAT DEZE OPLEIDING BIEDT

• veel inspirerende leiderschapsvoorbeelden waarmee u uw repertoire als leider kunt uitbreiden,
• inzicht in niveaus van leiderschap en de verschillende vaardigheden die erbij horen,
• besef van welke situaties welk soort leiderschap vragen,
• verdiepte kennis van en inzicht in theorie en praktijk van leiderschap aan de hand van een narratief samenhangend model, en dwarsverbindingen met andere leiderschapsmodellen,
• grotere mensenkennis, toegenomen emotionele en spirituele intelligentie,
• toegenomen vermogen om gebeurtenissen in een groter perspectief te plaatsen,
* versterkt duurzaam strategisch en visionair denken,
* verbeterd vermogen om toekomstscenario’s te ontwerpen en deze om te zetten in aansprekende verhalen,
• inzicht in creatieve spanningsvelden en paradoxen,
* kleurrijke en overzichtelijke handouts en opleidingsboeken.

“Upcycling heeft mij een verdieping van het zicht op mijzelf en mijn leiderschap in relatie tot de gebeurtenissen in de wereld gegeven. De combinatie van de intieme sfeer van de Plannensmederij, de diversiteit van de deelnemers, de ongelofelijk raak gekozen filmfragmenten en de inspirerende en scherpe analyses van Manfred en Elsemiek zorgden ervoor dat ik elke keer weer volledig gevoed huiswaarts vertrok.
Manfred zet zijn onuitputtelijke kennis en ervaring op het gebied van de interactie van menselijk denken, voelen en  handelen in bij het bekijken van de filmfragmenten, om samen met de deelnemers tot nieuwe inzichten te komen. Het is een proces dat gebaseerd is op het uiterst goed uitgewerkte Double Healix model (dat wortelt in ‘de Reis van de Held’ van Joseph Campbell). Het maakt gebruik van synergie van de deelnemers en is daardoor onvoorspelbaar. Daarnaast is deze training toekomstgericht, hoopgevend en versterkend.
Wat je achtergrond ook is, als je je leiderschapsskills op een zeer eigen, actuele en duurzame manier wilt upgraden, is dit je kans.”
– Dr. Marjolein Doesburg-van Kleffens, laboratorium specialist en medisch manager

PRAKTISCHE UITWERKING
In de opleiding maken we gebruik van het boek Het Wiel Opnieuw Uitvinden waarin Manfred stap voor stap het Double Healix model voor leiderschap behandelt. Elke deelnemer aan de opleiding ontvangt de 2012-editie van dit boek. De opleiding is zo opgebouwd dat deelnemers vooral via de beleving kunnen leren. Het uitgangspunt daarbij is dat leren vooral vanuit plezier en inspiratie plaatsvindt en dat we via (film)beelden en emotioneel geladen ervaringen beter leren dan uitsluitend met theorie. Natuurlijk zal zoveel mogelijk de link met de praktijk worden uitgewerkt en zullen oefeningen worden aangereikt.

“Manfred liet mij een geheel nieuwe manier zien om een theorie in beeld te brengen (letterlijk!). Waardoor deze beter blijft hangen en ik het ook beter onder woorden kan brengen voor anderen. De bijeenkomsten waren intensief, interessant en inspirerend. Ik heb enorm genoten.”
– Esther Schrier, Griffier Gemeente Nederweert 


WAAROM JUIST NU?

We bevinden ons in een tijdperk van belangrijke transities. De verzwakte Verenigde Staten en een vergrijzend Europa die hun macht en rijkdom moeten delen met relatieve nieuwkomers als Brazilië en terugkomers als China, India en Rusland. En een dramatische overgang van ongebreidelde groei en consumptie naar een tijdperk van duurzame ontwikkeling en betekenisverlening. Mondiale samenhangen met lokale uitdagingen. Onze managers en leiders in Europa zijn vooral bezig met de huidige uitdagingen waar zij voor staan: bezuinigingen, taakstellingen, mensen ontslaan, gebrek aan strategische of politieke keuzes. Sommigen moeten afbreken wat zij soms letterlijk zelf hebben opgebouwd. Anderen moeten opbouwen wat net is afgebroken. De druk is hoog, de emotionele beleving intens. Meer dan ooit is het nodig om deze uitdagingen in een groter verband te kunnen beschouwen en om een visie te hebben op de toekomst.
Deze opleiding biedt zowel handreikingen voor persoonlijke transformatie en mobiliteit als een methode om een samenhangende visie voor de komende decennia te ontwikkelen. De training UpCycling van Leiderschap helpt dus om zowel de praktische aanpak van de huidige uitdagingen te versterken als deze te plaatsen in een kader van positieve idealen en visies voor de toekomst.

“Deze opleiding en de verdiepingsopleiding hebben mij als onderzoeker van drijfveren en waarden geholpen om niet alleen die waarden nog scherper in kaart te brengen maar ook het verander-potentieel nog veel meer te benutten en mensen daar ook bij te helpen.”
– Martijn Lampert, Directeur Onderzoek Motivaction


ALGEMENE INFORMATIE OVER UPCYCLING VAN LEIDERSCHAP:

TRAINERS
Manfred van Doorn en Alexander van Velzen

LOCATIE
De Plannensmederij Haarlem
Hospeslaan 64
2015 GL Haarlem

DATA
– vrijdag 10 november 2017
– zaterdag 25 november 2017
– vrijdag 15 december 2017
– zaterdag 27 januari 2018
– vrijdag 9 februari 2018
Reservedag: zaterdag 24 februari 2018 (deze dag wordt ingezet als de hoofdtrainer door onvoorziene omstandigheden een trainingsdag niet kan verzorgen).

TIJDEN

Poort open: vanaf 9.00 uur
Aanvang programma: 9.30 uur
Lunchpauze: 13.00 – 14.00 uur
Einde programma: 17.00 uur

PRIJZEN
• € 1575,00 per persoon*
Speciale groepsprijs: 3 personen uit één organisatie: totaal € 4225,00*
Het cursusgeld dient ruim voor de start van de training te zijn overgemaakt (u ontvangt hiervoor een factuur). De bijeenkomsten kunnen niet los van elkaar worden gevolgd.
* bovenstaande bedragen zijn BTW-vrijgesteld, Double Healix LEAD is CRKBO-geregistreerd.

Het deelnamebedrag is inclusief:
Koffie/thee en lunch. En drie cursusboeken:
– ‘Het Wiel opnieuw uitvinden’ 2012 editie (Manfred van Doorn)
– E-book ‘This is the And’ (Manfred van Doorn & Victor van Doorn)
– ‘Loopbaanladders en wereldbanen’ (Caroline Wiedenhof & Manfred van Doorn)

VOORBEREIDINGSTIJD
We raden aan vier uren per trainingsdag te reserveren voor het lezen van de cursusboeken en het uitvoeren van enkele huiswerkopdrachten.

Ik kan Upcycling van Leiderschap aan iedereen die zoekt naar persoonlijke ontwikkeling en verdieping van zijn/haar kennis en vaardigheden op gebied van leiderschap alleen maar aanbevelen. In de vijf dagen van het programma heb ik enorm veel over mezelf en over interpersoonlijke dynamieken geleerd. De analyses van de filmfragmenten waren haarscherp, vaak tot tranen toe ontroerend, soms confronterend en altijd inzicht verschaffend. Ik heb in het verleden al menig training en opleiding op dit onderwerp mogen volgen, maar bij Double Healix was het alsof er iedere dag een paar sluiers werden opgelicht op het thema van effectiviteit in persoonlijk leiderschap. De dagen voelden als een mentale douche. Opgefrist en geladen met nieuwe inzichten die ik in mijn praktijk heb kunnen toepassen.
Tijdens de vijfde dag hebben we als groep spontaan en unaniem besloten om een zesde vervolg dag te organiseren. Als het aan mij ligt zouden we ieder kwartaal een terugkomdag organiseren.”
– Hans Spitsbaard, Managing Partner Hillfive

AANMELDING
Je kunt je aanmelden bij Sylvia Mastenbroek: sylvia@doublehealix.com of bel 023-5443345.
De gegevens die we daarbij graag per e-mail van je ontvangen zijn:
– je naam
– je functie of werkzaamheden
– je telefoonnummer (liefst je mobiele nummer)
– de gegevens die op de factuur moeten worden vermeld en het e-mailadres waar de factuur naar toegestuurd kan worden (we sturen geen facturen meer over de post)
– via welke route je informatie over deze training hebt ontvangen.

Na het boek van Manfred 2 jaar nog in cellofaan verpakt in de kast te hebben gehad, kreeg ik ineens de behoefte om erin te gaan lezen. Ik was meteen verkocht. Het aanmelden voor Upcycling van Leiderschap was voor mij een logische stap. Alsof alle puzzelstukjes in elkaar vielen. Een zeer goed uitgedacht model, complex en toch handzaam, een onuitputtelijke bron aan filmfragmenten en de bezielende begeleiding van Manfred cs, maakte deze opleiding voor mij zeer waardevol. Mooie interactie, emotie,  verbazing, ontkenning, en een warm gevoel, hebben dit opgeleverd. Naast dat het me als manager beter heeft gemaakt, leverde het me vooral inzichten op in de opvoeding van mijn dochtertje. Dat was een onverwachte bonus.
Voor iedereen die zichzelf als mens wil verrijken, maar op een andere manier dan gangbaar is, is deze opleiding een absolute aanrader!”
– 
Martin Hendriks, Clustermanager Stichting Volckaert

Kijk hier voor de Voorwaarden bij onze trainingen: Voorwaarden-bij-Double-Healix-trainingen-2017

Back to Top