Training Teamontwikkeling en teamleiderschap


16 en 17 Juni 2017, door Manfred van Doorn en Rozemarijn Dols

 

De laatste decennia worden werknemers steeds mondiger en beter geïnformeerd. Teamleden gaan vaker meedenken en meesturen. Dit betekent dat de huidige teamleider over een nieuw handelingsrepertoire moet beschikken. Teamleiderschap wordt een collectief leiderschap, met wisselende leiders in verschillende fasen van de teamontwikkeling. Paradoxaal genoeg wordt daarmee de behoefte aan duidelijke instructies en randvoorwaarden niet kleiner, maar juist groter. De top-down lijn verdwijnt dus niet, maar gaat een andere vorm krijgen.
In deze training gaan Manfred van Doorn en Rozemarijn Dols in op de nieuwste ontwikkelingen van teamleiderschap, op het effectief ontwikkelen van een team en de verschillende fasen daarin, en de balans tussen verticaal en horizontaal sturen.

Teamleiderschap heeft decennialang betekend dat er één leider is in een team. Maar de laatste jaren zien we steeds vaker dat ieder teamlid in een bepaalde fase van het teamontwikkelingsproces een vorm van leiderschap gaat uitoefenen. Iedereen draagt dus bij aan het team. Als teamleden beginnen we meer verantwoordelijkheid te nemen voor het team en het grotere geheel waarbinnen het team opereert. Soms blijkt de kleinste bijdrage zelfs het grootste effect te hebben. Leiderschap is dan geen statische functie van één persoon, leiderschap is een invloed die we allemaal kunnen uitoefenen.

Nog een stap verder gaan de zelfsturende teams zonder formeel leiderschap. Teamleiderschap betekent daar nog meer: neem verantwoordelijkheid voor je eigen proces, maar vooral ook voor het gehele team. Zet elkaar op scherp, leer van elkaar, geef en ontvang feedback, neem leiding, mandateer als team enkele teamleden met specifieke beslissingsbevoegdheid, en haal daarmee het beste uit de talenten van alle teamleden.

Natuurlijk werken veel teams binnen grotere organisaties. Daar legt de top duidelijke resultaatverwachtingen en randvoorwaarden aan ze op. Maar de manier waarop de gewenste resultaten worden behaald, bepaalt het team steeds meer zelf. En als het team die ambitie heeft, dan kan het de hele organisatie positief beïnvloeden. De toekomst is dus dat ieder teamlid leert om optimaal bij te dragen en mee te sturen. Teamwork wordt dan leiderschapsontwikkeling en samenwerking wordt een spannende en leerzame reis.

 

Waarom deze training?
Om dit proces van samenwerking zo goed mogelijk vorm te geven is het belangrijk om universele wetmatigheden van een teamproces te kennen. Aan de hand van het Double Healix model bieden we hierin tijdens deze training inzicht en handreikingen. Het model gaat uit van twaalf fasen van teamontwikkeling. Bewustzijn van alle teamfasen helpt je om elke fase goed te hanteren en te anticiperen op wat komt. Je kunt beter omgaan met tegenspoed, conflicten, uitblijvend succes maar ook met overweldigend succes. Je begrijpt ook beter dat wat het team laat liggen in de eerste fasen vaak keihard terugkomt in latere fasen. Sommige fasen duren langer dan andere, soms is er regressie omdat men geen lange adem heeft of in een fase blijft hangen. Elke start-up, elk beginnend team, projectteam of maatschap zou zich bewust moeten zijn van deze fasen, liefst vanaf het begin. Toegevoegde waarde: meer plezier, meer resultaat, meer inzicht… Dit bewustzijn past goed in deze tijd van meer horizontale lijnen, snel veranderende teams, zelfsturing en holacratie.
In de training behandelen we de belangrijkste competenties per teamfase én laten zien hoe deze competenties altijd met elkaar op spanning staan. We gaan in op wetmatigheden in teamdynamiek en op de essentie van afweermechanismen zoals overdracht, projectie en uitbesteding in de professionele samenwer­king.
We laten tevens ervaren hoe elk team een spannend verhaal vertelt. Kennis van de universele structuur van dit verhaal – waarbinnen elk team een unieke, verrassende variatie schept – helpt teams zich voor te bereiden op een hele reis, en competenties te ontwikkelen die nodig zijn voor een soepele overgang naar een nieuwe fase. Deze training helpt je hoe een team te bouwen, te versterken en te dienen.

Hoe?
Tijdens de twee trainingsdagen wordt uitleg van theorie afgewisseld met het gezamenlijk ervaren en bespreken van illustratieve filmfragmenten die goed te vertalen zijn naar de eigen praktijk. Via individuele en groepsoefeningen oefenen de deelnemers in het herkennen van de teamfasen en het voorspellen van onvermijdelijke ontwikkelingen in teamrollen en teamleiderschap. We maken met de groep een overzicht van mogelijke managementstijlen en teamrollen (bijv. Belbin, Quinn, Insights) en plaatsen deze binnen de ordenende samenhang van het Double Healix model.
Een aanvullende online MovieLearning course met inspirerende filmfragmenten en ontwikkelingsvragen maakt deel uit van de cursus.

Voor wie?
De cursus is bij uitstek geschikt voor leidinggevenden, verander-/interimmanagers, HR managers, teamvernieuwers, teamtrainers, organisatieadviseurs, coaches en corporate storytellers.

Wanneer?
De training vindt plaats op 16 en 17 juni 2017.

Plaats
De Plannensmederij
Hospeslaan 64
2015 GL Haarlem

Programmatijden
Op beide dagen start het programma om 10:00 uur en eindigt circa 17:30 uur. De zaal gaat ’s ochtends een half uur voor de start van het programma open.

Docenten
Leiderschapstrainers Manfred van Doorn en Rozemarijn Dols.

Tijdsinvestering
Circa 22 uur, inclusief cursusdagen. Vooraf zal een huiswerkopdracht worden gegeven en dient een deel uit het boek Het Wiel Opnieuw Uitvinden te worden bestudeerd.

Groepsamenstelling
De deelnemersgroep zal bestaan uit maximaal 20 personen (minimum bij  6 personen).

Prijs van de cursus
Prijs van de twee lesdagen: € 750 per persoon.
Dit bedrag is BTW vrijgesteld, Double Healix is CRKBO geregistreerd.
Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen in de prijs (eventuele tussenovernachting, ontbijt, diner e.d. moeten zelf worden geregeld en zijn niet inbegrepen in de prijs).
Bij meerdere aanmeldingen vanuit dezelfde organisatie is korting mogelijk, neem daarvoor contact met ons op (zie onder ‘Informatie en aanmelding’).

INFORMATIE EN AANMELDING
Als u zich wilt aanmelden of nog vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met Sylvia Mastenbroek: sylvia@doublehealix.com of bel 023-5443345.
De gegevens die we bij aanmelding graag per e-mail van je ontvangen zijn:
– je naam
– je functie of werkzaamheden
– je telefoonnummer (liefst je mobiele nummer)
– de gegevens die op de factuur moeten worden vermeld en het e-mailadres waar de factuur naar toegestuurd kan worden (we sturen geen facturen over de post)
– via welke route je informatie over deze training hebt ontvangen.
Alvast bedankt!

IN-COMPANIE TRAININGEN TEAMONTWIKKELING
De training Teamontwikkeling wordt in aangepaste vorm ook in-company verzorgd voor teams binnen organisaties. Afhankelijk van de vraag van het team of de organisatie kan de training bestaan uit meer dan twee dagen en zich uitstrekken over een langere periode. Een korte assessment over het team als geheel maakt onderdeel uit van het begeleidingsproces.

Kijk hier voor de VOORWAARDEN bij de Double Healix trainingen: Voorwaarden-bij-Double-Healix-trainingen-2017

Back to Top