Poster – Double Healix DNA van Duurzaamheid


* Verklarende woordenlijst bij de poster van niveau 6 in het Double Healix model: DNA van Duurzaamheid

Alles is oefening: levenshouding die alle gebeurtenissen beschouwt als mogelijkheid tot leren.

Appreciative inquiry: methode van open vragen stellen om mensen en organisaties te helpen hun toekomst vorm te geven.

Circulaire economie: kringloopeconomie waarin eindige grondstofvoorraden niet worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. De energie voor de kringloopeconomie is afkomstig van hernieuwbare bronnen, met name zon en wind.

Collectividualisme: concept om te beschrijven dat we elkaar stimuleren om tot individuele bloei te komen en daarmee optimaal bij te dragen aan het grotere geheel. Zie ook het boek ‘This is the AND. De toekomst voor beginners’, geschreven door Manfred van Doorn en Victor van Doorn (e-book).

Creative Commons: auteursrechten waarbij je anderen toestemming geeft om jouw werk te delen en gebruiken.

Deel-economie: De deel-economie is een socio-economisch systeem waarin delen en collectief consumeren centraal staat. Het gaat om gezamenlijk creatie, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten.

Deep listening: een manier van luisteren waarbij we relatief oordeelvrij aanwezig zijn in het moment.

Destructieve verdienmodellen: manier van geld verdienen die een negatieve spiraal van vervuiling en vernietiging in werking zet.

Ecologie van betekenis: een nieuw wereldbeeld waarin we de nadruk leggen op het zinvol bijdragen aan de samenleving door elk individu.

Externaliseren van kosten: schade die door producenten wordt veroorzaakt maar door de maatschappij als geheel wordt gedragen.

Flip the classroom: lessen digitaal volgen en deze in persoonlijk contact verwerken en verdiepen.

Foetocratie: de grondrechtelijke bescherming van komende generaties.

Geïnformeerd optimisme: problemen en urgentie onder ogen zien en toch positief zijn.

Gemeenschappen van hartstocht: mensen verbinden zich online met elkaar vanuit passie voor een onderwerp of levenswijze.

Geweldloze communicatie: communicatiemethode gebaseerd op de vier fasen van waarneming, gevoel, behoefte en verzoek.

Het aantal oorlogsdoden, armoede- en ziektegevallen neemt naar verhouding af: zie ook het werk van Hans Rosling.

Mandaatdragers: door de gemeenschap aangewezen autoriteiten die gemachtigd zijn om beslissingen te nemen namens de groep.

Planned obsolescence: het bewust inbouwen van een beperkte levensduur in producten.

Restorative justice: rechtsgang waarbij slachtoffer en dader geholpen worden om de schade zoveel mogelijk te herstellen.

Stakeholder philosophy: de belangen van iedereen die door een onderneming wordt beïnvloed meenemen in beslissingen.

Systemische weeffouten: structureel en moreel verkeerde aannames die op lange termijn leiden tot ontsporing van het systeem.

The Commons: visie waarin gemeenschappelijk beheer, diepe democratie en eerlijke toegang centraal staan, bijvoorbeeld energie, zorg- en voedselcoöperaties, Wikipedia en open source software.

The Shock Doctrine (Naomi Klein): het opdringen van politieke veranderingen na schokkende gebeurtenissen zodat de bevolking niet in staat is om zich te verzetten.

Uitbesteding: het (vaak onbewust) anderen laten dragen van je eigen leed omdat je het zelf geen plek geeft.

Veerkracht: het vermogen van een organisme om na verstoring terug te veren en essentiële kenmerken te behouden.

Zero Marginal Cost Society (Jeremy Rifkin): toekomstvisie waarin goederen en diensten niet in bezit zijn, maar zeer goedkoop toegankelijk.

Back to Top