Opleiding tot Certified Double Healix Professional


Acht opleidingsdagen, vanaf  september 2018.
Door Manfred van Doorn en gecertificeerde Double Healix leermanager/trainer

Deze opleiding leidt op tot Certified Double Healix Trainer, Coach, Organisatieadviseur. De opleiding sluit aan bij het Integrative Development traject (of vergelijkbare opleiding) en richt zich op deelnemers die hun trainers- en coachvaardigheden verder willen ontwikkelen aan de hand van het Double Healix model en het gebruik van filmfragmenten. Daarnaast leer je vanuit eigen inspiratie en enthousiasme de narratieve benadering van het Double Healix gedachtegoed over te brengen op anderen.

Tijdens de opleiding werken we aan de hand van een certificeringsdocument. Je ontwikkelt een verdiepte kennis over het model, tot het niveau dat je het kunt overdragen op anderen. Je kunt verworven kennis met betrekking tot theorieën over leiderschap, teamontwikkeling, organisatie- en cultuurverandering,  duurzaamheid en interactie in de praktijk toepasbaar maken. Je ontwikkelt onderwijs- en presentatievaardigheden op het niveau van meesterschap. Je leert opleidingstrajecten en draaiboeken met het Double Healix model te maken. Het model versterkt je in je coachingsvaardigheden.

“Het Double Healix Certificeringstraject biedt je veel handreikingen bij het doorleven en toepassen van het Double Healix model. Het model geeft diepgaand inzicht in fasen, rollen en spanningsvelden bij veranderprocessen. Hierdoor leer je als begeleider van leiderschap-, team- en organisatieontwikkelingsprocessen goed te anticiperen op wat komen gaat en hoe je daar je rol op kunt aanpassen. Het verrijkt ook je vakgebied door het gebruik van aansprekend beeldmateriaal dat kan dienen als een verhelderende spiegel bij leertrajecten. Daarnaast krijg je tijdens het certificeringstraject persoonlijke, scherpe en fijnmazige feedback van toegewijde vakgenoten. Uiterst leerzaam en inspirerend; een bron waar elke trainer of coach zich aan zou moeten laven!”
– Rozemarijn Dols, trainer en organisatieadviseur, auteur

Door kennis en oefening word je nog beter in het hanteren van complexe groepsdynamische processen. Je bent door de opleiding vaardig in het inzetten van actieve (Double Healix) werkvormen. Je leert effectief inhoudelijk en technisch gebruik te maken van filmkennis, filmfragmenten en MovieLearning.

Het predikaat ‘Certified Double Healix Trainer, Coach, Adviseur’ is mede bedoeld als kwaliteitsaanduiding naar je klanten.

Programma
Tijdens de opleiding werken we aan de hand van het certificeringsdocument en je persoonlijk portfolio aan:

  1. verdieping kennis van het model opdat je het kunt overdragen aan anderen;
  2. het toepasbaar maken van kennis met betrekking tot theorieën over leiderschap, teamontwikkeling, organisatie- en cultuurverandering, maatschappelijke vernieuwing en interactie;
  3. docent- en presentatievaardigheden;
  4. het vervaardigen van opleidingstrajecten en draaiboeken met het Double Healix model;
  5. individueel coachen met het Double Healix model;
  6. het hanteren van complexe groepsdynamische processen;
  7. het inzetten van actieve (Double Healix) werkvormen;
  8. het effectief inhoudelijk en technisch gebruik maken van filmkennis, filmfragmenten en MovieLearning.

“Dagelijks maak ik gebruik van de kracht van het Double Healix model. De hantering van de polariteiten maakt dat ik alles kan benaderen met een glimlach; goed en fout vervaagt en leidt tot een voedingsbodem van en voor verzoening van de polariteiten. Het kunnen initiëren en beleven van de paradoxen leidt tot een diepe sereniteit over de ‘dingen die er zijn en die er mogen zijn’. (…) Als leider wil ik de wereld verrijken met inzicht, zingeving, verdieping van gevoelens en het aanspreken van de wil om als mens zelfbewust én gemeenschapsbewust in het leven te staan en daarbij zelfsturend op te treden. We kunnen hierin alleen geloofwaardig zijn als we dit ook bij onszelf bewerkstelligen. Mijn modelrol is daarom van essentieel belang. Het Double Healix model en het netwerk er omheen helpen mij om mezelf te duiden. Het Double Healix model geeft me richtlijnen die helpen bovenstaande ambitie in de praktijk ‘te leven’.”
– Cees Scheurwater, organisatieadviseur, COO Dutch Quality Group

Structuur van de opleiding:
– Acht losse lesdagen (9:30 – 17:00 uur);
– Minimaal 4 intervisie-bijeenkomsten;
– Samen met een buddy aan je portfolio werken;
– Registratie van eigen Double Healix werk in de praktijk t.b.v. portfolio/certificering.

Structuur van een lesdag:
– Enkele korte presentaties door een opleider (inhoudelijk en over resultaatverwachtingen) met betrekking tot de acht bovenstaande punten.
– Verdiepende interactieve presentatie van 1 of 2 deelnemers -met filmfragmenten- over thema’s, aan de hand van het Double Healix model.
– Actieve werkvormen met deelnemers als begeleider en protagonisten.
– Feedback vanuit begeleiding en groep.
– Bespreking voortgang intervisies.
– Certificeringspresentaties die elk onderdeel uitmaken van het totale certificeringsexamen.

Intervisie:
Tijdens intervisies brengen de deelnemers onderling casuïstiek in met betrekking tot certificeringthema’s.

“De certificeringsbijeenkomsten zijn zeer inspirerend, aanscherpend, uitdagend, mij omhoog tillend.”
– Iris Deuss, systeemtherapeut bij Juvent, trainer, coach

PRAKTISCHE GEGEVENS:

Voor wie:
Trainers, coaches, organisatieadviseurs die zich willen certificeren tot Double Healix professional.

Docenten:
Manfred van Doorn en gecertificeerde Double Healix trainers

“Ik beschouw Manfred als belangrijke mentor. Het leren omgaan met paradoxen, het hebben van een wereldse blik, het gebruiken van mijn schaduwen heb ik misschien wel het meest bij hem en Double Healix geleerd. En last but not least het werken met verhalen en film in mijn werk als coach en trainer. Zo geef ik verdieping en betekenis door aan groepen en individuen. Dankbaar werk!” 
– Robbert Braak, coach, trainer bij InterCoach Overheid

Toelatingseisen:
– Werkervaring als trainer, coach en/of organisatieadviseur;
– Deelname aan Double Healix Integrative Development traject (of vergelijkbare opleiding met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling, kennis over en ervaring met het Double Healix model);
– Toelating na intake.

Duur:
1 jaar (met uitloopmogelijkheid tot maximaal 2 jaar voor het behalen van het certificeringsexamen).

Data van de trainingsdagen:
– zaterdag 29 september 2018
– vrijdag 2 november 2018
– zaterdag 15 december 2018
– vrijdag 8 februari 2019
– zaterdag 9 maart 2019
– zaterdag 13 april 2019
– vrijdag 17 mei 2019
– zaterdag 29 juni 2019
Reservedatum zaterdag 28 september 2019

Aantal deelnemers:
Maximaal tien.

Tijdsinvestering:
Per lesdag circa 1 dag voorbereidingstijd, voor het maken van huiswerkopdrachten en het portfolio, en het deelnemen aan intervisiebijeenkomsten. Houd rekening met een extra dag voorbereidingstijd tegen het einde van de opleiding.

Opleidingsmaterialen/media:
– Certificeringsdocument
– Syllabus bij de Opleiding tot Certified Double Healix Trainer Coach Adviseur
– Boek ‘Het Wiel opnieuw uitvinden’ 2012 editie (Manfred van Doorn)
– E-book 
‘This is the And’ (Manfred van Doorn & Victor van Doorn)
– Boek ‘Zin in Opvoeden’ (Manfred van Doorn & Bregje de Koning)
– Boek ‘Loopbaanladders & Wereldbanen’ (Caroline Wiedenhof & Manfred van Doorn)
– Toegang digitale leeromgeving MovieLearning (gedurende de opleiding)

Certificaat Double Healix Professional
Indien het certificeringstraject met goed gevolg is afgelegd, dan ontvangt de deelnemer het certificaat Double Healix Professional.
Het oordeel of de deelnemer gekwalificeerd kan worden als gecertificeerd Double Healix professional is aan de Double Healix supervisor (in deze opleiding: Manfred van Doorn) en de leermanager.

Kosten:
€ 1600 per persoon. Naast deze financiële bijdrage dient de deelnemer een duidelijk omschreven bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Double Healix (theorie, werkvormen, MovieLearning, ontwerp trainingen, 1 of 2 trainingen als co-trainer verzorgen of online course ontwikkelen, etc.).
Bovenstaande bedrag is BTW-vrijgesteld (Double Healix is CRKBO-geregistreerd). Het bedrag is inclusief thee, koffie, sap en lichte versnaperingen, het is exclusief lunch. In de buurt van ons bedrijf bevinden zich verschillende lunchrooms, je kunt natuurlijk ook je eigen lunch meenemen.

Informatie en aanmelding
Als je nog vragen hebt of je wilt aanmelden, dan kun je contact opnemen met Sylvia Mastenbroek:
sylvia@doublehealix.com of bel 023-5443345.
Bij aanmelding ontvangen we graag de volgende gegevens:
– je naam, adres en telefoonnummer (liefst je mobiele nummer)
– je functie/werkzaamheden, en de organisatie(s) waar je werkt
– je email adres
– 
de gegevens die op de factuur moeten worden vermeld en het e-mailadres waar de factuur naar toegestuurd kan worden (we sturen geen facturen over de post)
– 
via welke route je informatie over deze opleiding hebt ontvangen

Kijk hier verder voor de Algemene Voorwaarden en de annuleringsregeling die van toepassing is:
Voorwaarden bij de opleiding tot Certified Double Healix Trainer Coach Adviseur 2018-2019

Let op: bovenstaande informatie is nog onder enig voorbehoud!

Back to Top